Sobota 13 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Sprawniejszy transport koleją do portu w Policach

Data publikacji: 2019-12-31 20:25
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25 16:12
Sprawniejszy transport koleją do portu w Policach
 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA zawarły umowę z Zarządem Morskiego Portu Police (należy do Grupy Azoty), która umożliwia wykonanie projektu budowy nowych torów. Zapewnią one bezpośredni dojazd do polickiego portu. To pierwszy etap objętej porozumieniem inwestycji, która zwiększy konkurencyjność transportu morskiego i kolejowego. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na 122 mln zł.

Dokument pozwala na przygotowanie dokumentacji odgałęzienia, prowadzącego ze stacji kolejowej Police do tamtejszego portu. Wybudowany zostanie nowy tor i sieć trakcyjna. Zamontowane będą urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W ramach inwestycji powstanie także nowy wiadukt kolejowy nad ulicą Jasienicką. Obiekt zapewni sprawny i bezpieczny przejazd pociągów, bez ograniczeń ruchu na drodze wojewódzkiej nr 114 (Nowe Warpno – Tanowo).

- W ramach Krajowego Programu Kolejowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA realizują kontrakty związane z poprawą dostępności do portów w Trójmieście, Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Przygotowywana wspólna inwestycja PLK z Zarządem Morskiego Portu Police zwiększy możliwości przeładunku towarów między transportem kolejowym a morskim – powiedział Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK SA. 

Zgodnie z zawartym w styczniu 2019 r. porozumieniem, najpierw przygotowana ma być dokumentacja oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych wraz
z pozwoleniem na budowę. Kolejny etap to wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac.
PKP PLK SA kończą obecnie procedurę wyłaniania wykonawcy dokumentacji i w styczniu planowane jest podpisanie umowy.

Zarząd Morskiego Portu Police realizuje obecnie prace przedprojektowe w ramach koncepcji programowo – lokalizacyjnej budowy stacji kolejowej „Police Port” z niezbędną infrastrukturą techniczną podczas realizacji linii kolejowej nr 437 do portu wraz z opracowaniem wytycznych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie, za który odpowiada ta spółka.

Zakładany efekt projektu to zwiększenie możliwości przeładunkowych portu i poprawa jego dostępności. Obecnie pociągi towarowe, jadące linią Szczecin – Trzebież Szczeciński (nazwa stacji) do portu w Policach muszą przejeżdżać przez oddaloną od portu stację, należącą do zakładów chemicznych. Po wybudowaniu nowego odcinka toru, dostawa ładunków będzie krótsza i sprawniejsza. Możliwy będzie przejazd większej liczby składów. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei w przewozach towarów.

Przedsięwzięcie stwarza także dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Azoty. Co roku wykorzystuje ona transport kolejowy do przewozu kilku milionów ton produktów
i surowców.

- Porty mają kluczowe znaczenie dla Grupy Azoty, ponieważ sprowadzamy przez nie dużą część surowców i eksportujemy wytworzone produkty. Przy dużych zakupach i sprzedaży, jakie realizujemy, rozbudowana infrastruktura portowa pozwala osiągać dużą sprawność operacyjną, przy mniejszym nakładzie kosztów. Dlatego jesteśmy zainteresowani rozwojem portów, a szczególne znaczenie ma dla nas właśnie port w Policach. Logistyka budowanego przez nas kompleksu chemicznego, znanego jako Polimery Police, opiera się przede wszystkim na transporcie morskim. W ramach tej największej w Polsce inwestycji chemicznej, w polickim porcie powstanie m.in. gazoport, przez który będziemy sprowadzać propan do produkcji propylenu i polipropylenu – zaznaczył prezes Grupy Azoty Police i Grupy Azoty SA dr Wojciech Wardacki.

- To dla nas bardzo ważna inwestycja. Port w Policach jest czwartym co do wielkości w Polsce pod względem przeładunku. Rocznie odprawia prawie 2 mln ton towarów. Dzięki budowie nowego toru, po raz pierwszy port będzie miał bezpośrednie połączenie kolejowe. Będziemy mogli zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe z korzyścią dla całego regionu – powiedział prezes Zarządu Morskiego Portu Police Andrzej Łuc.

Wstępna wartość inwestycji szacowana jest na 122 mln zł. Koszty pokryją wspólnie PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz spółka Zarząd Morskiego Portu Police. Każda ze stron finansuje budowę swojej części infrastruktury kolejowej. Dokładny termin rozpoczęcia prac jest uzależniony od pozyskania finansowania.

(ip)

Fot. PKP PLK

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA