Sobota 18 września 2021r. 
REKLAMA

Sięgnij po dotacje z PUP na rozwinięcie własnego biznesu

Data publikacji: 2021-08-25 21:51
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-25 21:55
Sięgnij po dotacje z PUP na rozwinięcie własnego biznesu
Fot. Ryszard Pakieser  

Dotację w wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oferta jest skierowana do osób bezrobotnych, które mają pomysł na własny biznes.

Można także sięgnąć po środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – starający musi być osobą młodą, do 30. roku życia. Dla bezrobotnych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach, dotacje wynoszą do 22 500 złotych.

Wnioski przyjmowane do 8 września

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza również konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30. rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i należą do jednej z poniżej wymienionych grup, tj.: są osobami w wieku 50 lat i więcej, kobietami, osobami długotrwale bezrobotnymi (nieprzerwanie przez 12 miesięcy) lub mają niskie kwalifikacje – wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólne lub średnie zawodowe. Z tej puli mogą skorzystać również osoby niepełnosprawne. Dotacje będą przyznawane do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, komisja zastrzega sobie jednak prawo do przyznania kwot niższych niż wnioskowane.

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wszystkich trzech grup bezrobotnych będą przyjmowane do 8 września. Wnioskodawcy będą mieli możliwość osobistego zaprezentowania swojego pomysłu przed komisją, ale prezentacje – z uwagi na pandemię – odbędą się wyłącznie online. Starający będzie miał na nie czas około 10 minut.

Jakie kryteria zdecydują?

Przesłanie lub złożenie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest możliwe w postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin lub osobiście w urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka podawcza umieszczona w przedsionku budynku, wejście A). Warto skorzystać również z platformy praca.gov.pl lub epuap.gov.pl po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (ePUAP).

Przy wyborze zwycięzców konkursu ocenie porównawczej będzie podlegało: merytoryczne przygotowanie wniosku, długość rejestracji w PUP, posiadanie wykształcenia zgodnego z typem planowanej działalności gospodarczej, posiadanie udokumentowanego świadectwami pracy doświadczenia zawodowego tożsamego z rodzajem planowanej działalności. Ważne jest również posiadanie zaplecza lokalowego oraz pism potwierdzających nawiązanie współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, które gwarantowałyby rentowność przedsięwzięcia. Do wniosku można dołączyć inne materiały lub dokumenty zwiększające jego atrakcyjność i powodzenie planowanego przedsięwzięcia.

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 91 42 54 981 lub na stronie szczecin.praca.gov.pl.

(kel)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Grrre
2021-08-26 17:27:45
Słynny raper Szczeciński z zielonym kaczorkiem na łydce też startował kilka lat temu w konkursie dotacja dla bezrobotnego. W tym samym czasie jako model odzieżowy występował na wielu zdjęciach reklamowych u grubego odziezownika.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ