Czwartek, 23 marca 2023 r. 
10 szczecin
REKLAMA

Projekt Polimery Police. Skarb Państwa obejmie akcje

Data publikacji: 06 grudnia 2019 r. 22:02
Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2020 r. 16:12
Projekt Polimery Police. Skarb Państwa obejmie akcje
 

Skarb Państwa obejmie akcje Grupy Azoty Police w ofercie publicznej współfinansującej projekt Polimery Police.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA zawarł 5 grudnia br. umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa, dotyczącą nabycia akcji w ofercie publicznej z prawem poboru, przeznaczonej na finansowanie projektu Polimery Police. Jest ona następstwem pozytywnego rozpatrzenia wniosku spółki o objęcie akcji przez prezesa Rady Ministrów.

Skarb Państwa jest uprawniony do objęcia 5 513 722 akcji o wartości ok. 56,2 mln zł (wg ceny emisyjnej 10,2 zł). Zapisy na akcje w ofercie kończą się 9 grudnia br.

Spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy środki w całości na realizację przez jej podmiot zależny, Grupę Azoty Polyolefins SA, projektu inwestycyjnego obejmującego budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję Skarbu Państwa o wsparciu kapitałowym realizacji projektu Polimery Police. Jesteśmy przekonani o strategicznym wpływie przedsięwzięcia na rozwój gospodarczy i społeczny Polski, w tym regionu zachodniopomorskiego - wskazuje dr Wojciech Wardacki, prezes Zarządu Grupy Azoty SA oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA. - Projekt m.in. oznacza wzrost polskich możliwości eksportowych w obszarze sprzedaży zaawansowanych tworzyw sztucznych i pozwoli dołączyć naszej gospodarce do europejskich liderów rynku, jak Niemcy, Francja bądź Belgia. Projekt Polimery Police ma kluczowe znaczenie również dla Grupy Azoty. Jego realizacja pozwoli na rozszerzenie działalności o atrakcyjny i rosnący rynek tworzyw sztucznych oraz dywersyfikację przychodów ze sprzedaży.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Obie zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

- Identyfikujemy inne długofalowe korzyści wynikające z inwestycji. To m.in. potencjalne „efekty mnożnikowe” dla rozwoju polskiego przemysłu, zwłaszcza sektora chemicznego. Projekt stworzy kilkaset wysokospecjalistycznych miejsc pracy oraz pozytywnie wpłynie na rozwój polskiej nauki i sektora B+R (badawczo-rozwojowego). Wreszcie, budowa jednego z największych terminali importowych LPG w Polsce, który będzie w stanie obsługiwać statki o tonażu do 22 tys. ton, poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski - uzupełnia dr Wojciech Wardacki.

Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro.

(b)

Fot. Marek Klasa

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA