Poniedziałek, 27 marca 2023 r. 
5 szczecin
REKLAMA

Nabrzeże Huk do przebudowy

Data publikacji: 20 maja 2020 r. 09:11
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2022 r. 23:53
Nabrzeże Huk do przebudowy
 

Informowaliśmy już, że Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zamierza przebudować nabrzeże Huk w szczecińskim porcie i ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji tego przedsięwzięcia. Okazuje się, że w odpowiedzi wpłynęło aż osiem ofert. Zaproponowane ceny wahają się od 68 tys. do 820 tys. zł (netto).

Przypomnijmy, że chodzi o opracowanie wielowariantowej koncepcji, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz analizy nawigacyjnej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa nabrzeża Huk w porcie w Szczecinie”. Trzy warianty uwzględniają różne głębokości techniczne i dopuszczalne przy nabrzeżu.

Projekt dla głębokości 12,5 m

– Niezależnie od tego, infrastrukturę nabrzeża należy zaprojektować dla głębokości technicznej 12,5 m, pozwalającej na obsługę maksymalnych statków, mogących cumować przy nim w przyszłości, wskazanych w analizie nawigacyjnej – poinformowała Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Skorygowana będzie także dotychczasowa linia nabrzeża, co nastąpi poprzez „wejście w ląd” z północnego narożnika z wykorzystaniem nowej, stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej żelbetowym oczepem. Dzięki temu usunięte zostanie „wąskie gardło” odcinka toru wodnego Świnoujście – Szczecin w tym miejscu. Dodatkowo, ścianka szczelna będzie też wbita w miejscu obecnie nieumocnionego odcinka brzegu, stykającego się z południową częścią nabrzeża Huk. 

Jak dodała, w ramach przebudowy przewiduje się wyprofilowanie i umocnienie skarpy podwodnej przy samym nabrzeżu wraz z wykonaniem robót czerpalnych. Koncepcja powinna przewidywać orientacyjną ilość wydobytego urobku, miejsce jego odkładu i sposób zagospodarowania. Mają być w niej również określone koszty inwestycji i czas realizacji dla każdego z wariantów. Gdy ZMPSiŚ wybierze preferowany wariant, zdefiniowane koszty stanowić będą podstawę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

– Z kolei celem opracowania analizy nawigacyjnej jest wskazanie maksymalnego statku, jaki będzie mógł zostać obsłużony przy przebudowanym nabrzeżu Huk, sposobu jego podchodzenia i cumowania oraz niezbędnego systemu cumowniczego i odbojowego – zaznaczyła M. Woźniak-Lewandowska. – Tu mają być uwzględnione dwa warianty: 7,5 m oraz 12,5 m głębokości technicznej.

Uwzględniając inwestycje w sąsiedztwie

Co istotne, przygotowana dokumentacja musi uwzględniać pozostałe inwestycje, jakie realizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego nabrzeża. Chodzi o projekt ZMPSiŚ obejmujący rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu oraz o modernizację toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – zadanie Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W odpowiedzi na ogłoszony przez ZMPSiŚ przetarg wpłynęło osiem ofert. Najtańsza opiewa na blisko 68 tys. złotych netto (firmy Bestprojekt z Mierzyna), a najdroższa na 820 tys. (spółki DHV Hydroprojekt z Warszawy). Wybrany wykonawca będzie miał pół roku na realizację zamówienia od dnia zawarcia umowy.

Nabrzeże Huk znajduje się na zachodnim brzegu Odry, w północnej części Szczecina. Wybudowano je przed 1920 r. W czasach powojennych dwa razy przeszło przebudowę. Jego całkowita długość wynosi 267,5 m. Obecnie, ze względu na bardzo zły stan techniczny, wyłączono z eksploatacji część nabrzeża o długości 172 m (licząc od północnego narożnika). Przy czynnym fragmencie mogą cumować jednostki o długości całkowitej do 90 m i szerokości do 24 m.

Do niedawna nabrzeże Huk było użytkowane przez spółkę Bulk Cargo – Port Szczecin. Obecnie teren dzierżawi spółka General Cargo Terminal.

(ek)

Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Na zdjęciu: Nabrzeże Huk przejdzie gruntowną modernizację.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

utevy
2022-03-13 23:25:10
Таможенная очистка ввозимых товаров оказывается популярной услугой на рынке внешнеторговой деятельности. Генеральные и сборные грузы, ввозимые на территорию стран таможенного союза ЕАЭС, в обязательном условии оформляют процедуру таможенной очистки. При проведении таможенного оформления товаров происходит передача сотруднику таможни полный пакет необходимых по законодательству документов, зарегистрировать таможенную декларацию также уплатить таможенные сборы и пошлины. После выполнения совершенн

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA