Piątek 15 października 2021r. 
REKLAMA

Kto zmodernizuje infrastrukturę techniczną w portach? Zainteresowane cztery firmy

Data publikacji: 2021-05-05 14:48
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-05 15:04
Kto zmodernizuje infrastrukturę techniczną w portach? Zainteresowane cztery firmy
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w zespole portów Szczecin i Świnoujście ma być wykonana do końca października 2023 roku. Fot. ZMPSiŚ  

Cztery firmy zgłosiły się w przetargu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Najdroższa z ofert przekracza 170 mln zł, a najtańsza to niecałe 127 mln zł. Przetarg jest w trakcie rozstrzygania.

Najwyższą kwotę (ponad 170,8 mln zł) zaproponowało konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras. Z kolei Mostostal Warszawa zaoferował cenę ok. 147,5 mln zł. Propozycja Korporacji Budowlanej Doraco to nieco ponad 141,8 mln zł, a spółki Pro-Tra Building – przeszło 126,6 mln zł.

Na czym polegać będą prace w porcie?

– Zakres prac jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portów w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów.

Wybrany wykonawca również uporządkuje teren, na którym będą prowadzone prace. W tym celu wykona niezbędne wyburzenia i rozbiórki starej infrastruktury oraz usunie drzewa i krzewy kolidujące z  inwestycją.

– Prace prowadzone będą tak, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas wykonywanych robót budowlanych, stąd na wykonawcy spoczywać będzie wykonanie wszelkiej niezbędnej infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania, jak np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp. oraz zaprojektowanie i wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu – dodaje M. Woźniak-Lewandowska. – Docelowo porty w Szczecinie i Świnoujściu będą przyjazne środowisku z efektywną infrastrukturą techniczną. Będzie nowocześnie, czysto i tanio w eksploatacji. Wpłynie to znacząco pozytywnie na niemal wszystkie sfery funkcjonowanie kompleksu portowego jako całości, jak i spółek przeładunkowych.

Energetyka i gospodarka ściekowa

W ramach tego projektu już w maju ub. roku na terenie terminalu promowego w Świnoujściu wykonano przyłącze energetyczne 15 kV zasilające stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej, co ma zapewnić zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz ograniczyć ryzyko awarii i przestojów promów. Dzięki temu zwiększy się również funkcjonalność samego terminalu promowego, inwestycja umożliwi bowiem zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (zamiast z agregatów), ograniczając tym samym zanieczyszczenie środowiska, szczególnie w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz hałasu.

Kolejnym, równie ważnym, efektem tej inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wyposażenie nowych obszarów w portach Szczecin i Świnoujście w infrastrukturę odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych, co poprzez rozdział kanałów ogólnospławnych na deszczowe i sanitarne ograniczy zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. W Świnoujściu infrastruktura kanalizacyjna zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków. Zlikwidowana będzie istniejąca oczyszczalnia, a ścieki trafią do oczyszczalni miejskej. W Szczecinie kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do istniejącej sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

ZMPSiŚ liczy także na podniesienie niezawodności systemu grzewczego oraz ograniczenie w znaczny sposób straty w zużyciu energii cieplnej, co pozwoli dostarczać energię po możliwie najniższych kosztach. To samo tyczy się dostaw wody pitnej i wody technicznej na cele przeciwpożarowe.

Zgodnie z dokumentacją, cały projekt powinien być zrealizowany do 31 października 2023 roku. Jest dofinansowany z unujnych środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Rozwój transportu morskiego.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ