Poniedziałek 28 listopada 2022r. 
REKLAMA

Przeładunki nadal rosną. Podsumowano marzec i pierwszy kwartał w zespole portów

Data publikacji: 2021-04-30 08:37
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-30 15:03
Przeładunki nadal rosną. Podsumowano marzec i pierwszy kwartał w zespole portów
Spółka Bulk Cargo – Port Szczecin od początku tego roku zajmuje się m.in. przeładunkami rur dla Gaz-Systemu. Fot. BC-PS  

W zespole portów Szczecin-Świnoujście marzec był kolejnym miesiącem, w którym wzrosły przeładunki w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Wynik okazał się o 13 proc. lepszy. Również w całym pierwszym kwartale w obydwu portach obsłużono więcej towarów (o 10 proc.) niż przed rokiem. 

Trend wzrostowy utrzymuje się m.in. w największej szczecińskiej spółce przeładunkowej – Bulk Cargo – Port Szczecin.

W marcu najlepszy wynik zanotował węgiel: wzrost wyniósł 80 proc. Obsłużono 10 statków z tym ładunkiem w eksporcie i imporcie. Następna była ruda – ze wzrostem 66 proc. W tej grupie towarowej w ubiegłym miesiącu obsłużono pięć statków: z rudą żelaza, koncentratem miedzi i rudą manganu. Na plusie były także paliwa ze wzrostem na poziomie 18 proc. W tej grupie przeładowcy obsłużyli w imporcie i eksporcie łącznie 18 statków, w tym z gazem LNG, olejem napędowym, propanem oraz olejem ciężkim. Wynik dodatni miała również drobnica (wzrost o 10 proc.), w tym drobnica promowa (12,5 proc. w górę). Więcej było drobnicy kontenerowej oraz drobnicy konwencjonalnej, w tym aluminium, celulozy, papieru, wyrobów stalowych i bloków granitowych. Wzrosły też przeładunki kontenerów: o 3,6 proc.

Spadki w marcu zanotowały zboża i towary z grupy inne masowe, odpowiednio o 12 i 20,7 proc.

Po pierwszych trzech miesiącach tego roku liderem była ruda, której przeładowano o 104,5 proc. więcej niż w pierwszym kwartale roku 2020.

– Na kolejnych miejscach uplasowały się węgiel i zboża z wynikiem lepszym aniżeli rok temu odpowiednio o 38,7 i 16 proc. – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – Tuż za podium znalazła się drobnica, ze wzrostem o 6,4 proc. Po pierwszym kwartale na minusie były przeładunki w grupach: inne masowe, paliwa i kontenery.

Od roku gospodarka mierzy się z nieoczekiwanym i poważnym wyzwaniem w postaci pandemii koronawirusa. Pomimo to obydwa porty są w pełni operacyjne, a statki i ładunki – obsługiwane na bieżąco.

– W efekcie wolumen ładunków realizowany jest na poziomie zbliżonym do planowanego – zaznacza M. Woźniak-Lewandowska. – Wpływa na to uniwersalny charakter obu portów, które obsługują ładunki w szerokim zakresie.

W największej szczecińskiej spółce przeładunkowej, Bulk Cargo – Port Szczecin, po odczuwalnej stagnacji na rynku przeładunków w drugim i trzecim kwartale 2020 roku, spowodowanej skutkami pandemii, w ostatnim kwartale nastąpiło wyraźne odbicie. Od początku 2021 roku ten trend wzrostowy się utrzymuje. Spółka obsługuje szerokie spektrum ładunków, w tym duże ilości masowych: koksu i nawozów (głównie mocznika). W przypadku drobnicy przeważa celuloza i wyroby stalowe: blacha walcówka oraz slaby stalowe trafiające do czeskich walcowni. Pod koniec ub. roku firma podpisała umowę na obsługę rur dla Gaz-Systemu do budowy gazociągu pomiędzy Świnoujściem a stacjami w głębi kraju. Kontrakt realizuje czwarty miesiąc z rzędu, a obrót tym ładunkiem jest znaczny.

Dodajmy, że dalszy wzrost przeładunków w zespole portów Szczecin-Świnoujście jest celem szeregu inwestycji podejmowanych przez ZMPSiŚ. Dzięki obecnie realizowanym przedsięwzięciom porty zyskają m.in. nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie po pogłębieniu toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA