Środa, 04 października 2023 r. 
14 szczecin
REKLAMA

Emeryt i rencista zarobi więcej

Data publikacji: 08 czerwca 2023 r. 19:49
Ostatnia aktualizacja: 08 czerwca 2023 r. 20:00
Emeryt i rencista zarobi więcej
Od 1 czerwca zmieniły się limity zarobków pracujących emerytów i rencistów.  

Od 1 czerwca wzrastają kwoty graniczne przychodów emerytów i rencistów. To oznacza, że będą oni mogli więcej dorobić do świadczeń. Jest jednak wyjątek - limity w dorabianiu nie dotyczą emerytek, które skończyły 60 lat i emerytów, którzy ukończyli 65 lat.

- Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci (którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego) i renciści - stwierdza Karol Jagielski, regionalny rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60-letnie kobiety i 65-letni mężczyźni mogą zatem dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Bez limitu mogą również zarabiać niektórzy renciści, to dobra informacja dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Przywilej dotyczy też rent rodzinnych, które przysługują uprawnionym do tych świadczeń.

 - Jeżeli ktoś pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń - wyjaśnia K. Jagielski.

Ile więc można dorobić do emerytury i renty? Świadczenie jest zmniejszane, gdy przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca 2023 r. kwota ta wynosi 4987 złotych. Miesięczne zarobki do tej kwoty nic nie zmieniają w wypłacie świadczenia. Jeśli przychód jest wyższy, to świadczenie odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia. Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - od czerwca to 9261,60 złotych. Jeśli pracujący wcześniejszy emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia za dany miesiąc.

(kel)

 

 

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA