Sobota, 18 maja 2024 r. 
REKLAMA

Centymetr do bankructwa

Data publikacji: 16 października 2015 r. 11:42
Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2017 r. 19:33
Centymetr do bankructwa
 
W czerwcu zawiesił działalność połowową. Ma nowoczesny trawler, ale zaledwie w pięciu procentach mógł wykorzystywać jego możliwości. Powód? Ministerialne rozporządzenie. Armator zaskarżył je, a Naczelny Sąd Administracyjny przyznał mu rację. Przepisów jednak nie zmieniono. Czy pomoże premier?

– Moja rodzina od trzech pokoleń zajmuje się rybołówstwem – mówi Sebastian Krupa z Międzyzdrojów. – Rybakami byli mój dziadek i moi rodzice.

On sam ukończył Business School of Economics w Londynie i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Po studiach (w 2000 r.) odbył staż, a następnie pracował w ministerstwie rolnictwa oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w departamentach zajmujących się rybołówstwem.

– Gdy w roku 2007 ojciec przeszedł na emeryturę, zostałem armatorem wspólnie z mamą – opowiada S. Krupa. – W związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, nasza flota rybacka dostała zalecenie modernizacji i dostosowania statków do połowów ryb pelagicznych, czyli śledzia i szprota. Postanowiłem wtedy wybudować nową jednostkę, spełniającą najwyższe standardy europejskie i odpowiadającą tym wymogom.

Zwrócił się do resortu rolnictwa z prośbą o przyznanie zdolności połowowej, tzw. gross tonage (GT), mającą określać dzielność statku.

– W odpowiedzi na moje pismo przyznano mi niezbędny do budowy statku GT, określając jednocześnie, jakie wymogi – według unijnych kryteriów – musi spełniać – kontynuuje S. Krupa.

W piśmie z Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, równo siedem lat temu, zalecono: „długość całkowita kutra ŚWI-5 wprowadzonego w miejsce łodzi ŚWI-11 i NIE-9 nie może być równa lub większa jak 15 m”.

– W oparciu o podane przez ministerstwo kryteria zleciliśmy zaprojektowanie statku duńskiej firmie, specjalizującej się w takich pracach – mówi armator. – Budową zajęła się polska stocznia w Kołobrzegu. Koszt wyniósł ok. trzech milionów złotych. Musieliśmy się zadłużyć, ale mieliśmy najnowocześniejszy statek do połowów ryb pelagicznych w Polsce. Pod względem dzielności i zdolności połowowej była to największa tego typu jednostka w kraju.

Trawler, którego nazwę zmieniono ze ŚWI-5 na KOŁ-150 (jego portem macierzystym jest Kołobrzeg), odznacza się bardzo dużą wypornością, jak na swoją długość. To się przekłada na duże możliwości załadunkowe. W 70 proc. zbudowany jest z aluminium. Z założenia miał prowadzić ukierunkowane połowy ryb pelagicznych, dlatego zamontowano na nim bardzo mocny silnik.

– Do prowadzenia efektywnych połowów należało wyposażyć jednostkę w nowoczesny sprzęt elektroniczny: sonar, echosondy, radary, mapy elektroniczne itp. – dodaje S. Krupa.

Decyduje długość

Problemy zaczęły się w 2011 roku, gdy w resorcie rolnictwa pracowano nad rozporządzeniem dotyczącym warunków przyznawania kwot połowowych.

– W rozporządzeniu nie znalazły się kryteria unijne – GT i kW, czyli gross tonage i moc maszyn, o których minister mnie informował we wcześniejszych pismach dotyczących zgody na budowę statku – dziwi się armator. – Znalazło się natomiast kryterium nigdy wcześniej w tej korespondencji nie podnoszone. Otóż, przyznanie wielkości limitu połowowego uzależniono jedynie od długości statku. Dodam, że takie kryterium nie jest decydujące w żadnym rozporządzeniu unijnym.

W korespondencji i podczas rozmów z odpowiedzialnym za rybołówstwo wiceministrem Kazimierzem Plocke pan Sebastian wskazywał, że przyjęcie tego kryterium wstrzyma modernizację floty i doprowadzi do sytuacji, w której stare jednostki będą sztucznie wydłużane.

– Niestety, w tej sprawie minister uległ opinii części środowiska rybackiego, które nie miało zamiaru ponosić kosztów związanych z modernizacją – żali się armator. – Tymczasem przyznane limity, dotyczące śledzia i szprota, pozbawiały mnie szans na wykorzystanie zdolności połowowej mojego statku, stanowiły zaledwie pięć procent tych możliwości! Bardziej odpowiadały kryteriom małej łódki niż dużego trawlera.

Właściciel KOŁ-150 zaskarżył ministerialną decyzję w sprawie specjalnego zezwolenia połowowego. Po różnych odwołaniach składanych przez resort rolnictwa Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 marca 2015 r. przyznał rację S. Krupie.

NSA: to dyskryminacja

W uzasadnieniu podkreślono, że naruszone zostało unijne rozporządzenie w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Zdaniem NSA, przepisy rozporządzenia ministra rolnictwa z dnia 23 grudnia 2011 r., na podstawie których rok później wydano S. Krupie specjalne zezwolenie połowowe, nie są zgodne z rozporządzeniem unijnym.

– Samo kryterium długości statku budzi wątpliwości, ponieważ niedyskryminacyjny podział kwot połowowych powinien uwzględniać zdolności połowowe poszczególnych statków – stwierdził sąd. – Zastosowanie tego kryterium narusza jednak przede wszystkim zasadę proporcjonalności, jest dyskryminujące.

Jak zauważył NSA, zwiększenie długości statku o 1 cm daje wzrost kwoty połowowej szprota o 100 proc. lub więcej. Podobnie rażące dysproporcje dotyczą podziału kwoty połowowej śledzia.

– Liczyłem, że po tym wyroku nastąpi jakaś refleksja ze strony ministra Plocke i propozycja ugody – mówi armator. – Jednak nic takiego nie nastąpiło. Dziś grozi nam bankructwo.

W czerwcu S. Krupa zawiesił działalność połowową. Musiał też zwolnić załogę KOŁ-150. Po wyłowieniu przydzielonej kwoty ryb kontynuowanie działalności (połowy gatunków nielimitowanych) przestało być opłacalne. Rybak rozważa dziś sprzedaż jednostki. Zaznacza, że prowadzi drugą działalność – wędkarstwo morskie. Jednak na tym rynku panuje duża konkurencja i nie jest to zbyt dochodowy biznes.

– Obecnym podziałem kwot najbardziej są pokrzywdzeni armatorzy jednostek o długości od 12 do 18 m – dodaje S. Krupa. – To grupa około 300 armatorów. Co ciekawe, jednostki w tym przedziale długości są przeważnie najbardziej innowacyjne w polskiej flocie rybackiej. Bardzo często unowocześnione za środki europejskie.

Premier Kopacz pomoże?

Z powodu braku jakiejkolwiek reakcji ministerstwa na wyrok NSA armator zdecydował, by zainteresować problemem premier Ewę Kopacz.

– Postanowiłem skorzystać z ostatniej szansy, mając nadzieję, że deklaracje, które Pani publicznie składa w sprawie uczciwości, odpowiedzialności i kompetencji swojej i swoich najwyższych urzędników przełożą się w tym przypadku na praktyczne działanie – napisał do premier 12 września br. S. Krupa, dodając, że przez wiele lat był wyborcą Platformy Obywatelskiej.
W liście zaznaczył, że nie chciałby wchodzić w długoletni sądowy proces odszkodowawczy.

– Proszę Panią Premier o zajęcie stanowiska w tej sprawie i danie szans mnie i mojej firmie na kontynuowanie tradycji pokoleń mojej rodziny w wykonywaniu zawodu rybaka – zakończył S. Krupa.

Czy premier pomoże i przyczyni się do zmiany przepisów? Do tej pory armator nie dostał od niej odpowiedzi.

Elżbieta KUBOWSKA

Na zdjęciu: Nowoczesny trawler, z powodu ministerialnych przepisów, wykorzystywał tylko 5 proc. swoich możliwości połowowych.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Przeznaczenie
2015-10-19 16:48:12
Obywatel Polski ma grzebać w śmietniku a jak już koniecznie chce prowadzić samodzielny biznes to musi odprowadzać dolę złośliwym urzędnikom.
Głosuję na PiS
2015-10-19 08:04:26
@Nie, byle nie PiS - No to POcieszyłeś gościa, który wydał 3 bańki na kuter i teraz może sobie nim pływać i wędkować. Obsmarkać problem zamiast go rozwiązać to takie typowe dla PO. Podobnie było za komuny ale nie dziwi, że POst komuna ma te same maniery. W końcu to gościa 3 bańki, a nie PO. Mógł wcześniej zadbać o POparcie POlityczne. Jak nie chciało Ci się obejrzeć TV Republika, to się po prostu nie wypowiadaj zamiast mędrkować. Cieszy mnie, że Ty już wiesz, co wydarzyło się w Smoleńsku. Ja jeszcze nie wiem i poczekam na porządne wyjaśnienie tej sprawy. Nie wiem gdzie się przesiadła Lidia Staroń, bo ostatnie wieści jakie słyszałem, to były takie, że na listach PO zabrakło dla niej miejsca. Przekaz jasny: Chcesz bezkarności komorników? Głosuj na PO! Ja tego nie chcę i dlatego głosuję na PiS!
Nie, byle nie PiS.
2015-10-19 07:34:03
@głos na PiS Niszowość twoich mediów polega głównie na niskim poziomie edytorskim i jasnej linii programowej. Natomiast są to media ogólnopolskie i znajdują się w ofercie kablówek, satelit, naziemnych multipleksów. Wybacz więc, ale dla twojego widzimisia nie będę się zmuszał, żeby cały dzień oglądać jedną czy drugą TV, żeby potwierdzić, że jakiś tam POwiec, czy inny komuch czy sldowiec się pokazał. Ale nawet jak się pokazuje, to coś mi mówi, że są to formalnie jeszcze PeOwcy czy lewusy, ale nieformalnie już sobie szykują miękkie wejście w PiS. Celem wielu posłów jest posłowanie i nic więcej. Np. sympatyczna i prospołeczna p. Lidia Staroń - już się przesiadła. Dalej - do wymienionych osób mam bardzo konkretne zarzuty, począwszy od "nie będę nigdy premierem" i koalicję z Samoobroną (p. Kaczyński), poprzez całą szopkę smoleńską (p.Maciarewicz), bomby helowe, mgła, brzoza, trotyl, dalej były Agent Tomek działający jak tani milicyjny prowokator nie w celu wykrycia przestępstwa ale w celu jego wywołania i jego szef absolutnie popierający wszelkie takie akcje, byle był medialny skutek. Szef skazany w końcu za przekroczenie uprawnień. Ale się go ułaskawi, albo kasację zrobi. Gdybym miał taką potrzebę i nadmiar czasu to mógłbym pewnie tygodniami wymieniać. Bo zawsze jest tak, że jak się chce, to niemal każdemu można przyp...ć, zwłaszcza zza zasłony internetu. A już najlepiej to nie mając NIC do roboty poza molestowaniem wyborców to po prostu pluć, rzucać g...m w wentylator i patrzyć kogo najwięcej obryzga. O co tam jeszcze pytasz? Aha, o sam artykuł - przecież tu sprawa jest oczywista. Ja nie znam detali rozporządzeń i innych przepisów, które poskutkowały takim syfem. Ale skoro NSA orzeka, że jest coś na rzeczy to sprawa jest prosta. Przepis zapewne zostanie skorygowany, a facet dostanie (lub nie) za jakiś czas odszkodowanie. Ale skoro kolo dotarł do p. premier, to p. premier w państwie prawa może jedynie pociągnąć za jakieś sznurki, żeby się sprawie przyjrzeli odpowiedni urzędnicy i ew.poszukali jakiegoś dobrego rozwiązania. I wcale niekoniecznie są to PeOwcy. Bo kadry niższego szczebla we wszelkiego rodzaju urzędach są raczej mało zmiennie i powoływane wg kompletnie innego klucza niż by się chciało wydawać. Ale bez rewolucji wymienić ich się nie da. A i rewolucja by nie polepszyła sprawy, bo przyjdą zamiast doświadczonych pierdzistołków nowi, tzw.mierni ale wierni. I dlatego jakoś dziwnie jestem przekonany, że nowa władza po wyborach nie będzie wtykać kija w mrowisko, tylko zrobi to co niemal wszystkie nowe władze robiły - najpierw audyty mające pokazać jak bardzo źle jest po to, by można było się wycofać z obietnic wyborczych, a potem walka o obronę pozycji przy każdych nowych wyborach. Więc z całym szacunkiem do bohatera artykułu, ale nie jest on jedyną ofiarą cywilizacyjnych opóźnień w tworzeniu (i egzekwowaniu!!!) sensownego prawa. Niestety do zapóźnień na skutek zaborów, wojny, okupacji radzieckiej swoje 3 grosze dołożyły wojny ideologiczne (a de facto wojny o władzę) które spowodowały, że tematy gospodarki i upraszczania prawa były na drugim planie. Kończę tym wpisem swój udział w tym wątku i prawdę mówiąc kończę udzielanie się w ogóle na tym forum, bo naprawdę żal klawiatury na kopanie się koniem.
Nie masz co czekać na
2015-10-18 17:20:07
p. Kopacz, ona ma ogólne instrukcje z Dep. Stanu i Berlina; one nie przewidują jakiejś polskiej liczącej się floty, też rybackiej.
Głosuję na PiS
2015-10-18 11:20:29
@tak - znaj proporcje mądralo i nie porównuj niszowych nadawców do właścicieli medialnego rynku. Nie wiem jak jest w TV Trwam, bo nie oglądam jej ale w TV Republika codziennie goszczą POwcy i ZSLowcy. Mają pełną swobodę wypowiedzi, więc sobie najpierw pooglądaj, a potem jęcz na forum. A jak masz coś do wymienionych przez Ciebie osób, to pisz konkretami, zamiast prezentować szczekający odruch Pawłowa na te nazwiska. No i odnieś się w końcu do meritum artykułu. Co sądzisz o rządzie, który własnego rybaka wsadził na minę, a przed nim np. setki podwykonawców budowlanych budujących drogi i stadiony? Napisz, że to przypadek, to pośmiejemy się wszyscy na forum.
tak
2015-10-18 08:15:09
@PiS tak. taki zarzut ci stawiam. zanudzanie, manipulowanie i przekłamywanie. jesteś jednym z tysięcy kataryniarzy ale nie mam możliwości odpowiadać wszytkim. nawet tobie nie ma sensu odpisywać. bo tobie wiedzę i rozum zastępuje wiara i hasła powrarzane przez błaszczaki, brudzińskie, mastalerki itp. bo gadanie i puste obietnice są tanie. a propos wymienionych przez ciebie mediów - wczoraj wszytkie pokazywały słowotok prezesa, chwilę potem występy prezydenta na konkursie chopinowskim. nawet teraz widzę tu brudzińskiego, tu chodakowską. pokaż mi natomiast zaproszonych do tvram, radia maryja,tv republika, gaz. polskiej i gpcodziennie przedstawicieli drugiej strony. innymi słowy złodziej wrzeszczy łap złodzieja. bo tak nauczony. dlatego nir liczę, że cokolwiek do cię dotrze. szkoda klawiszy. ale może komuś innemu się oczy otworzą.
Głosuję na PiS
2015-10-17 18:34:21
@Nie - jesteś znużony nachalną propagandą? I mi za kilka postów pod artykułami lokalnej gazety taki zarzut stawiasz?! A widzisz co się dzieje w TVP, TVN, Polsat, na polskojęzycznych portalach internetowych, w niektórych gazetach? Tego nie nazywasz nachalną propagandą, tylko moje wpisy? Jak media tuszują przewały PO/PSL to jest ok, a jak ktoś kwestionuje taką politykę to jest "be" i nachalny? Piszemy pod artykułem omawiającym jak to rządy mające usta pełne frazesów o popieraniu polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności wsadziły właśnie rybaka na mieliznę za jego własne pieniądze. Nie uciekaj więc do agenta Tomka (bo go w PiS już nie ma i nie będzie), nie uciekaj do Kamińskiego (bo wyrok w jego sprawie jest nieprawomocny, a zatem facet jest w tej chwili niewinny), nie uciekaj do Kurskiego (bo on do parlamentu nie kandyduje), do Ziobry (bo on ganiał tych, o których pisałem we wcześniejszym poście, a CBA przeszukuje obecnie ministerstwo skarbu i byłego wice-ministra), do Biereckiego (bo sam nie wiem co masz na myśli, wiem natomiast, że za jakieś szczekanie niedawno Wprost go przepraszało i prosiło inne media, żeby zrobiły to samo), Zelnik już wyjaśnił, że 7 tygodni temu (!) o co innego się go pytano, a w wyniku dogrania innych pytań co innego na tydzień (!) przed wyborami w radiu puszczono. Kongregacje wiary i in. sobie odpuść bo ja jestem antyklerykałem, więc te instytucje nic mi nie wciskają. Napisz po prostu co sądzisz o rządach, które duszą własnych przedsiębiorców, a nawet własnych wyborców (instynkt samozachowawczy Ci się nie włącza? Też jesteś ich wyborcą i też mogą Cię załatwić). Ja wypowiedziałem się jasno: Trzeba je natychmiast zmienić!
Nie
2015-10-17 14:29:30
Ja się nie irytuję, jestem znużony tą twoją (i nie tylko twoją) nachalną propagandą jak z czasów Urbana. Wymieniłeś jednych, ja wymienię innych - wróci agent Tomek, wróci Mariusz Kamiński, skazany za nadużycia przekroczenie uprawnień, ba... pewnie resorty siłowe dostanie i tekę wicepremiera. Wrócą też ponure typy pokroju Kurskiego, Ziobry a biznesy będą robić osobniki pokroju Biereckiego. A kulturalnych i prospołecznych zachowań będzie uczył p. Zelnik, typ ORMO-wca i donosiciela. Więc daruj już sobie te gebelsowskie zagrywki i idź głosować jak sumienie nakazuje, ale nie wciskaj ludziom ciemnoty. Od tego macie instytucje. Np. Kongregację Nauki i Wiary, siedlisko kolegów po fachu ex x. Charamzy.
Głosuję na PiS
2015-10-16 22:29:03
@Nie - Nie irytuj się. Powal mnie wiadomością jak PO/PSL premier (jedna i drugi) pomogą rybakowi po tym jak go na minę wsadzili. To będzie konkret, a nie jęczenie, że za parę miesięcy "pożałujemy" rządu myślącego po polsku. Ostatnio jak rządzili, to za granicę wiali Kulczyki i Krauze i co? Zabolało cie to? Kulczyk wrócił i jeszcze przed śmiercią zdążył Ciech zrobić. Warto było?
Nie
2015-10-16 12:24:04
@Gosuję na PiS czyli PiSglak - weź już przestań rzygać wszędzie tą swoją żałosną propagandą. I tak te wybory wygracie. A kilka miesięcy później wszyscy pożałują. Ale przestań przynudzać i przekłamywać.
Głosuję na PiS
2015-10-16 11:02:06
Czekam z zapartym tchem jak pani premier Kopacz pomoże wieloletniemu wyborcy PO. Mam nadzieję, że Kurier poinformuje nas o tym. Ja natomiast pragnę poinformować długoletniego wyborcę PO, że już 25 października może zagłosować na ugrupowanie, dla którego polska przedsiębiorczość, to nie puste słowa i które gospodarce morskiej zamierza przyznać należne jej miejsce w strukturach przyszłego rządu. Wybór należy również i do pana, panie Krupa.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA