Wtorek 26 października 2021r. 
REKLAMA

Będzie mniej obciążeń dla przedsiębiorców

Data publikacji: 2016-09-17 14:47
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-18 19:34
Będzie mniej obciążeń dla przedsiębiorców
 

Oceniając przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju pakiet „100 zmian dla Firm” pracodawcy popierają  regulacje dotyczące świadectw pracy, regulaminu wynagradzania i urlopu wypoczynkowego, których celem jest zmniejszenie obciążeń małych firm.

Dr Marek Cichocki, przewodniczący Rady Nadzorczej ZPPZ Lewiatan: Pozytywnie oceniam podniesienie progu pracowników z 20  do 50, z którym wiąże się obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia. Jako dobre uważam też zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy. Regulacje dotyczące obowiązku wydawania świadectwa pracy odrębnie dla umów terminowych i umowy na czas nieokreślony, a także okresu 24 miesięcy na wydanie zbiorczego świadectwa pracy dla umów terminowych, nie mają żadnego uzasadnienia. Pracodawca powinien mieć możliwość wydawania zbiorczego świadectwa pracy bez względu na rodzaj zawartych umów o pracę.

Roman Siedlikowski, Platforma Biznesu, ekspert ZPPZ Lewiatan:W kontekście wprowadzanych zmian w zasadach wydawania świadectwa pracy warto rozważyć regulację umożliwiającą przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na okres trwania kolejnej umowy o prace w miejsce obowiązku wypłaty ekwiwalentu. Obecnie pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

Od lewej: Roman Siedlikowski i dr Marek Cichocki.

Fot. Lewiatan

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ