Niedziela, 19 maja 2024 r. 
REKLAMA

Dotacje dla społeczników

Data publikacji: 24 listopada 2020 r. 12:31
Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2020 r. 12:31
Dotacje dla społeczników
 

O tym, że jest strzałem w dziesiątkę, świadczą statystyki. W pierwszej edycji programu, która miała miejsce w 2017 roku, przystąpiły do niego 1152 podmioty, z czego 515 otrzymało dotacje. Rok później liczba wniosków wzrosła o blisko 230, a przyznanych dofinansowań o niemal 150. Trzecia edycja, która dobiegnie końca w przyszłym roku, już zaowocowała ponad 1,3 tys. dofinansowań przy zainteresowaniu nimi na poziomie 3,4 tys.

Mowa o Programie Społecznik, który realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Przystąpić do niego mogą zarówno indywidualnie społeczniczki i społecznicy, jak i organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nadrzędnym celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, i to nie tylko tych zgłaszanych przez formalnie działające organizacje. Po dotacje mogą sięgać także współpracujące z nimi niesformalizowane grupy, chociażby takie, jak sąsiedzkie, które chcą zrobić coś na swoim osiedlu. Wsparcie przeznaczone może być zarówno na akcje charytatywne, jak i wydarzenia kulturalne. Najważniejszy przy tym jest pomysł i chęć jego realizacji. W zasadzie każdy, kto spełnia proste wymagania formalne i nie popełni błędu przy składaniu wniosku, może liczyć na marszałkowskie pieniądze.

Program Społecznik, którego operatorem jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, realizowany jest dwutorowo. Pierwszy filar stanowią mikrodotacje. W tym przypadku dofinansowanie poszczególnych inicjatyw wynosi 4 tys. zł. Drugi filar kryje się pod nazwą Regionalne Inicjatywy Obywatelskie, a dofinansowania przyznawane w jego ramach sięgają 10 tys. zł. Różny jest przy tym system oceniania i rozpatrywania sprawdzonych wcześniej pod względem formalnym wniosków. Jeśli chodzi o pierwszy filar, to zajmuje się tym komisja, w skład której wchodzą zarówno przedstawiciele Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak i samorządowcy oraz niezależni eksperci. W przypadku regionalnych inicjatyw prowadzone jest głosowanie internetowe. Wziąć w nim udział mogą osoby, które ukończyły 16 rok życia. Każdy zatem ma wpływ na to, komu i na jakie zadanie przyznane zostaną dotacje. Kilka dni temu zakończył się pierwszy nabór do aktualnego rozdania. Jego wyniki będą znane w styczniu. Na projekty regionalnych inicjatyw głosować będzie można od końca listopada do 12 grudnia.

Kolejny nabór wniosków ruszy 1 kwietnia przyszłego roku i potrwa do 22 dnia tego miesiąca. Kto dostanie mikrodotację, a kto pieniądze w ramach drugiego filaru? To się okaże w maju. Internauci, którzy wybierać będą projekty regionalne, swoje głosy oddadzą pomiędzy 6 a 20 maja. I choć dzisiaj nie wiadomo jeszcze, kto ubiegać się będzie o pieniądze, wiadomo jakie środki Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwował. Mowa o 3 mln zł! Przy ocenie wniosków o mikrodotacje, z których każda wynosi 4 tys. zł, większe szanse będą mieli autorzy proekologicznych projektów. Inicjatywy regionalne o tym charakterze premiowane będą dodatkowymi 50 punktami dodawanymi do wyników internetowego głosowania. Szczególna uwaga będzie zwracana także na młodzieżowe projekty. Dla tych, które zyskają rekomendację Rady Młodzieżowej Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwowano 10 procent całej puli finansowej. Chodzi bowiem o wzmacnianie świadomości obywatelskiej młodych ludzi, zaangażowanie ich w życie zarówno lokalnych, jak i szkolnych społeczności oraz pobudzanie ich do realizacji prospołecznych inicjatyw – w szczególności w zakresie nowych technologii. Zgodnie z założeniami ma się to przekładać na rozwój osobisty, walkę z wykluczeniem, działania o charakterze wolontariatu, edukację, jak i szeroko rozumianą politykę klimatyczną.

– Na Pomorzu Zachodnim chcemy budować otwartą społeczność, społeczeństwo obywatelskie. Dzięki Programowi Społecznik od trzech lat realizujemy setki wspaniałych inicjatyw rocznie – proekologicznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Jesteśmy otwarci na głos młodych ludzi. Czas kwarantanny pokazał, że młodzież chętnie angażuje się w wolontariat i działania społeczne, dodatkowo tworząc różnego rodzaju aplikacje i grupy kontaktowe. Chcemy wzmacniać kompetencje liderskie młodych ludzi – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Wśród setek, a w zasadzie już tysięcy oddolnych działań, które w ostatnich latach zyskały wsparcie finansowe udzielone poprzez działający na Pomorzu Zachodnim, Program Społecznik, znalazły się takie, jak turnieje sportowe, warsztaty artystyczne, imprezy osiedlowe czy też inicjatywy zgłaszane przez koła gospodyń wiejskich. Dzięki marszałkowskiemu wsparciu udało się zrealizować między innymi cieszący się dużym zainteresowaniem projekt Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego „Przyjaciele na całe życie”. Działacze organizacji postanowili zorganizować wystawę zdjęć obrazujących historie adoptowanych zwierząt. Odzew społeczny na wiadomość o inicjatywnie przeszedł oczekiwania organizatorów. Dostarczono im aż 2,5 tys. zdjęć, z których najlepsze prezentowane są na wystawach. Do końca grudnia zdjęcia czworonogów, które doznały w swoim życiu czasu bezdomności, oglądać można w szczecińskiej Starej Komendzie. Zakładanym i wydaje się, że w pełni zrealizowanym efektem tej inicjatywy jest uwrażliwienie społeczne i wzmocnienie tożsamości osób wrażliwych na potrzeby słabszych istot, jakimi są porzucone zwierzęta.

- Takie projekty mogą być realizowane dzięki wsparciu Programu Społecznik. W całym regionie dzięki dofinansowaniu, lokalni aktywiści przeprowadzili już tysiące podobnych inicjatyw. Dzięki Programowi Społecznik pobudzamy aktywność mieszkańców, integrujemy lokalne społeczności, budujemy prawdziwie obywatelskie społeczeństwo, które jest fundamentem każdej zdrowej demokracji.
Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy zwiększać budżet Społecznika i realizować jeszcze większą liczbę projektów – mówi Wojciech Dorżynkiewicz, Radny Województwa Zachodniopomorskiego (KO).
(pw)

Fot. Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Na zdjęciu: Fragment wystawy "Przyjaciel na całe życie", dofinansowanej z Programu Społecznik.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA