Poniedziałek 04 lipca 2022r. 
REKLAMA

Informacje o Okręgu PZW w Szczecinie

Data publikacji: 2021-03-17 08:31
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-17 08:32
Informacje o Okręgu PZW w Szczecinie
Fot. Dariusz R. Janowski  

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie działa w granicach administracyjnych dawnego województwa szczecińskiego. Na koniec 2020 roku liczył 17 tysięcy 736 członków zrzeszonych w 62 kołach wędkarskich. Gospodarujemy na 5885,07 ha wód w 53 obwodach rybackich (głównie na podstawie umów z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie). Użytkujemy 8 rzek zaliczanych do krainy pstrąga i lipienia (tzw. wody górskie). Podpisaliśmy również umowy o współpracy z 16 okręgami PZW. W ramach porozumienia członkowie PZW z naszego okręgu mogą łowić na wodach tych okręgów po zapłaceniu ulgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód – obowiązującej w danym okręgu.

W naszych wodach znajduje się wiele cennych gatunków ryb takich, jak: łosoś, troć, certa, lipień, pstrąg, jaź, kleń, miętus i inne. Bierzemy udział w restytucji ginących gatunków ryb.

W 2021r. zarybiliśmy nasze wody na kwotę 1 mln 220 tys. zł – w tym na kwotę 1 mln 106 tys. zł z produkcji własnej w Ośrodku Hodowlano-Zarybieniowym /wylęgarnia + stawy/ w Goleniowie oraz ze stawów Sicina w Pyrzycach oraz Połchowo w Węgorzynie.

Większość materiału zarybieniowego Okręg PZW w Szczecinie uzyskuje z własnego Ośrodka Hodowlano-Zarybieniowego w Goleniowie. W skład ośrodka wchodzi wylęgarnia ryb oraz stawy odrostowe. Ośrodek zajmuje się produkcją wylęgu i narybku letniego 19 gatunków ryb takich, jak: troć wędrowna, łosoś, pstrąg potokowy, lipień, sielawa, sieja, sieja wędrowna, sandacz, szczupak, sum, miętus, certa, jaź, kleń, boleń, jelec, karp, lin oraz węgorz (podchów).

Stawy do podchowu ryb w Goleniowie, Pyrzycach i Węgorzynie pozwalają na kontynuowanie procesu produkcyjnego w celu uzyskania starszego materiału zarybieniowego.

Okręg PZW w Szczecinie organizuje i koordynuje działania Społecznej Straży Rybackiej liczącej prawie 200 strażników skupionych w 9 komendach powiatowych. W oparciu o Społeczną Straż Rybacką Okręg PZW chroni wody śródlądowe przed kłusownikami, walczy z zanieczyszczeniami wód i degradacją środowiska. SSR powoływana jest uchwałami Rady Powiatu, a prowadzona jest i w większości finansowana przez PZW.

Okręg PZW w Szczecinie

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA