Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Zaglądamy do portowych inwestycji

Data publikacji: 29 lipca 2022 r. 12:17
Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2022 r. 12:17
Zaglądamy do portowych inwestycji
Fot. Wojciech BASAŁYGO  

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA to jeden z liderów inwestycyjnych w regionie. Obecnie w portach, zarówno w szczecińskim, jak i świnoujskim, są wielkie place budowy. Trwają inwestycje, których łączna wartość przekracza dwa miliardy złotych. Wszystko po to, by utrzymać stały rozwój portów, stwarzać warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków aniżeli obecnie.

Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą zawijać do portu w Szczecinie po modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.

Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego (chodzi tu o naczepy, które dowiezione koleją będą mogły trafić na promy). Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek: gazowców, bunkierek, statków feederowych.

Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej oba porty będą bardziej przyjazne środowisku.

Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i tory kolejowe łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów, będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

Basen Kaszubski na półmetku

Wykonanie rzeczowe projektu osiągnęło już 50 proc. Najbardziej zaawansowane prace są na nabrzeżu Dąbrowieckim (75 proc.), z kolei na nabrzeżu Chorzowskim (plus Uskok Gliwicki) wykonano 40 proc. prac.

– W lipcu tego roku rozpoczęły się roboty czerpalne oraz refulacja najpierw do Basenu Noteckiego celem jego zalądowienia – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Zakończono prace związane z rozpoznaniem i wydobyciem ferromagnetyków. Koniec wszystkich prac planowany jest na trzeci kwartał 2024 roku.

Pogłębianie Kanału Dębickiego

Wykonanie rzeczowe inwestycji w rejonie Kanału Dębickiego jest na poziomie 44 proc. Na Ostrowie Grabowskim trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej nabrzeża Norweskiego. Zakończyły się roboty kafarowe – gotowe są kotwy gruntowe oraz ścianka szczelna.

– Również na nabrzeżu Duńskim roboty kafarowe są na ukończeniu i rozpoczęto roboty żelbetowe – dodaje M. Woźniak-Lewandowska. – Na nabrzeżu Czeskim na I etapie zakończono roboty kafarowe i rozpoczęto roboty żelbetowe. Na Ostrowie Mieleńskim budowane jest pole odkładu refulatu, powstał specjalny most umożliwiający przemieszczanie się samochodów w ten rejon.

Niedawno rozpoczęto roboty czerpalne w Kanale Dębickim. Intensywnie pracuje tu pogłębiarka „Inż. Stanisław Łęgowski”.

Zakończenie wszystkich prac jest planowane na II kwartał 2024 roku.

Rozbudowa terminalu LNG

– Główne elementy infrastruktury, która powstanie w ramach realizacji projektu „Nabrzeże” w zakresie umownym określonym przez ZMPSiŚ, to między innymi: pomost załadunkowy o wymiarach około 64 x 44 m wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem, dalby cumownicze i odbojowe wyposażone w zestawy haków cumowniczych typu QRH – szybko zwalniających, pomosty komunikacyjne pomiędzy dalbami, system odbojowy – odbojnice typu SCN – stożkowe , pachoły cumownicze umieszczone na pomoście załadunkowym oraz na niektórych dalbach odbojowych, Zintegrowany Morski System Bezpieczeństwa Nawigacji (Pilotage, Navigation and Docking System) oraz estakada rurociągów o długości około 250 m posadowiona na palach zwieńczonych belkami żelbetowymi, na których posadowiona będzie stalowa konstrukcja wsporcza pod żelbetowe koryto rurociągów technologicznych – wymienia M. Woźniak-Lewandowska.

Estakada rurociągów będzie łączyć pomost załadunkowy z estakadą rurociągów na lądzie. W ramach projektu „Nabrzeże” zostaną również wykonane prace czerpalne obejmujące pogłębienie akwenu do głębokości technicznej 14,5 m.

– Zakończono prace czerpalne związane z rozbudową oraz pogłębieniem istniejącej obrotnicy w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, prace palowe (łącznie wbito 288 sztuk pali stalowych), prace związane z betonowaniem głowic pali oraz z wytwarzaniem elementów prefabrykowanych estakady dojazdowej, technologicznej i przeładunkowej, zakończono montaż prefabrykatów na powyższych obiektach, prace zbrojarskie na estakadzie dojazdowej i przeładunkowej oraz prace zbrojarskie i betoniarskie na estakadzie technologicznej, która 31 maja tego roku została przekazana do spółki Gaz-System celem możliwości rozpoczęcia montażu technologii – relacjonuje przedstawicielka ZMSiŚ. 

Jak dodaje, trwają jeszcze prace zbrojarskie oraz betoniarskie na dalbach cumowniczych i cumowniczo-odbojowych, związane z betonowaniem płyty estakady przeładunkowej i płyty estakady dojazdowej oraz prace związane z konstrukcją zbiornika na ocieki.

Do końca tego roku zaplanowano zakończenie prac żelbetowych, montaż urządzeń sanitarnych, sieci energetycznych oraz teletechnicznych, a także systemu odbojowego i cumownicznego wraz z montażem systemu Zintegrowanego Morskiego Systemu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego (PNDS).

Planowany termin zakończenia inwestycji to drugie półrocze 2023. Obecny stan zaawansowania robót to 78 proc.

Terminal promowy w przebudowie

Obecnie trwają roboty żelbetowe na nabrzeżu i wyposażeniowe na estakadzie.

– Konstrukcja posadowienia oraz połączenie nabrzeża nr 5 z nabrzeżem nr 6 są już zrealizowane – zaznacza Monika Woźniak-Lewandowska. – Gotowe są też plac manipulacyjny pomiędzy ulicą Duńską a Dworcową oraz plac pomiędzy ulicą Dworcową a wiązką torów kolejowych. W przypadku placu pomiędzy wiązką torów a linią nabrzeża stan zaawansowania prac wynosi 25 proc. Układ torów kolejowych został zrealizowany, a estakada nad torami kolejowymi wykonana w 75 proc. Trwają roboty związane z budową najazdów. Konstrukcja stalowa rampy przeładunkowej została wykonana i zamontowana w łożu – tutaj stan zaawansowania wynosi 75 proc., a jeśli chodzi o system intermodalny – 50 proc.

Zwieńczeniem robót będzie montaż nowego rękawa pasażerskiego, który obecnie powstaje w Hiszpanii – stan zaawansowania wynosi 90 proc.

Ogółem rzeczowy stan zaawansowania inwestycji jest na poziomie około 76 proc. Zakończenie robót przewiduje się na koniec marca 2023 roku.

Nowa infrastruktura techniczna

W obydwu portach układane są linie kablowe średniego i niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjne, wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na terenie PŻM przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie zakończono układanie sieci ciepłowniczych preizolowanych. Obecnie podobne prace trwają na Łasztowni.

Na terenie terminalu promowego w Świnoujściu zakończono rozbiórkę starej biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków. Dużym wyzwaniem wykonawczym są trwające prace przy budowie zbiorników retencyjno-uśredniających, które umożliwią odprowadzenie ścieków sanitarnych z terminalu promowego oraz z promów do sieci komunalnej.

Termin zakończenia tej inwestycji to drugie półrocze 2023 r.

***

Projekty ZMPSiŚ mają wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) oraz z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA