Sobota 03 grudnia 2022r. 
REKLAMA

W Lubece o Bałtyku

Data publikacji: 2021-10-29 11:06
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-29 11:06
W Lubece o Bałtyku
Bałtyk to akwen prawie zamknięty, mało odporny na skutki działalności człowieka. Fot. Artur BAKAJ  

Jak ochronić Bałtyk przed skutkami działań człowieka, zastanawiano się 20 października br. w niemieckiej Lubece podczas konferencji ministerialnej organizowanej w ramach Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku – Komisji Helsińskiej (HELCOM).

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wysokiego szczebla Polski, Danii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji oraz Unii Europejskiej. Polskę reprezentował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

„Tematem przewodnim konferencji były działania zmierzające do przywrócenia dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego, na których będą koncentrowały się prace Komisji Helsińskiej w najbliższych latach” – czytamy w komunikacie MI.

Występując, minister Marek Gróbarczyk powiedział, że współpraca międzynarodowa w regionie Morza Bałtyckiego na rzecz ochrony środowiska morskiego jest stale aktualna i konieczna.

– Zanieczyszczenia i inne formy degradacji środowiska morskiego nie znają granic, a zatopione obiekty niebezpieczne, w szczególności wraki i broń konwencjonalna oraz chemiczna, nadal stanowią poważne zagrożenie dla środowiska morskiego. Morze Bałtyckie jest naszym wspólnym dobrem, jego ochrona wymaga więc kompleksowego podejścia ekosystemowego – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Jak informuje resort infrastruktury, ryzyko, które generują zalegające na dnie Bałtyku obiekty niebezpieczne, jest obecnie w Polsce oceniane. „Efektem analiz będzie wypracowanie planu działań, który pozwoli na neutralizację zagrożeń. Nie zmienia to faktu, że równocześnie potrzebne są także skoordynowane, zharmonizowane działania regionalne. Wspólne inicjatywy w ramach HELCOM z pewnością mogą sprzyjać wypracowaniu stosownych rozwiązań w skali całego Bałtyku”.

Minister Gróbarczyk zaproponował, by w ramach realizacji celów i zadań zaktualizowanego Bałtyckiego Planu Działania (BSAP) wspólnie odpowiedzieć na problemy Bałtyku, wśród których z pewnością należy uwzględnić kwestie zalegających na dnie obiektów niebezpiecznych.

Konferencja w Lubece zakończyła się podpisaniem deklaracji ministerialnej i przyjęciem zaktualizowanego Bałtyckiego Planu Działania.

„Deklaracja ministerialna sygnalizuje najistotniejsze zagadnienia, które pozostają w kręgu zainteresowania HELCOM (eutrofizacja, substancje niebezpieczne, bioróżnorodność). Podkreśla także potrzebę wdrożenia zaktualizowanego BSAP, który został opracowany w oparciu o najnowszą wiedzę naukową i stanowi strategiczny program HELCOM zmierzający do osiągnięcia dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego w horyzoncie kolejnej dekady. Deklaracja podkreśla też rolę HELCOM w regionalnym i globalnym kontekście ochrony mórz i oceanów”.

(b)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA