Niedziela 28 listopada 2021r. 
REKLAMA

Szczecin i Świnoujście na plusie

Data publikacji: 2021-10-29 11:15
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-29 11:15
Szczecin i Świnoujście na plusie
Fot. Ryszard Pakieser  

W portach Szczecin i Świnoujście spółki przeładunkowe obsłużyły o 8,3 proc. więcej ładunków w okresie styczeń-wrzesień br. w porównaniu do tego samego okresu ub. roku. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście opublikował najnowsze dane za trzy kwartały 2021.

– Wzrosty zauważalne są w niemal wszystkich grupach towarowych – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska, specjalista ds. komunikacji i PR w Dziale Marketingu i Komunikacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. – Co istotne, towarów jest także więcej wobec okresu sprzed pandemii, a więc 2019 roku. W tym przypadku porty są na plusie o dwa procent.

Najlepszy wynik pod względem obsłużonej ilości notuje ruda. Wzrost jej przeładunków był aż o 29 procent wyższy niż w roku ubiegłym. – Ruda przypływała statkami w tranzycie do czeskich hut. W tej grupie ładunkowej był również w imporcie koncentrat miedzi do hut KGHM-u – tłumaczy Paweł Pysiak, dyrektor ds. marketingu w spółce Bulk Cargo Port Szczecin.

Drugie miejsce pod względem dynamiki wzrostu z wynikiem +11 proc. przypada drobnicy, w tym drobnicy promowej – wzrost o 13 proc.

Podium zamykają węgiel i kontenery, notując tegoroczny wynik lepszy o odpowiednio 6,6 proc. i 6,1 proc. w porównaniu do ub. roku.

Jak tłumaczy dyrektor Paweł Pysiak, w grupie ładunkowej „Węgiel” 90 procent przeładunków stanowił koks. – To efekt stałych dużych kontraktów eksportowych do Unii Europejskiej i państw afrykańskich – wyjaśnia.

Ciekawostką jest największy jednorazowy załadunek w ubiegłym roku. Na statek trafił koks w ilości ponad 30 tys. ton.

W Bulk Cargo Port Szczecin pracuje łącznie 400 osób, w tym 300 pracowników fizycznych.

Po trzech kwartałach tego roku w porównaniu do 2020 na plusie są także paliwa – wzrost o 4 proc. oraz zboża – w górę o 3,6 proc.

Jedyną grupą towarową, w której przeładowano nieco mniej ładunków niż przed rokiem, są inne masowe – spadek o 5 procent wobec roku 2020.

– Zarząd Portu przewiduje, że bieżący rok zakończy wynikiem zbliżonym do przeładunków sprzed pandemii, czyli z roku 2019. Wtedy to obydwa porty zakończyły rok wielkością ponad 32 mln ton obsłużonych ładunków – mówi Monika Woźniak-Lewandowska. – Jednak szacunki są ostrożne, doświadczenia związane z pandemią, pokazały jak rynek może być nieprzewidywalny. Choć z drugiej strony dane przeładunkowe za 2020 r. pokazały, że porty poradziły sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze, co potwierdzają również dane za trzy kwartały 2021 roku. Zresztą okres pandemii dowiódł, jak ważne są porty dla gospodarki kraju i regionu. W tym wymagającym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Pozostały one w pełni operacyjne, świadcząc nieprzerwanie usługi swoim klientom.

Utrzymaniu wzrostowego trendu ilości obsługiwanych ładunków w portach służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. Ten stał się jednym z największych inwestorów w regionie.

– Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – przypomina Monika Woźniak-Lewandowska.

Z kolei terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem.

Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych.

Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej oba porty będą bardziej przyjazne środowisku.

Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem.

Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów, będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

(b)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ