Niedziela 03 lipca 2022r. 
REKLAMA

Atrakcyjny teren do zagospodarowania w szczecińskim porcie

Data publikacji: 2022-06-24 08:39
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-24 08:39
Atrakcyjny teren do zagospodarowania w szczecińskim porcie
 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście poprzez realizowane inwestycje w porcie Szczecin stawia na stałe zwiększanie obsługi szerokiej gamy ładunków. Maksymalizuje tym samym potencjał pogłębionego do 12,5 m toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Spółka opublikowała właśnie ogłoszenie, w którym zaprasza zainteresowanych dzierżawą terenów położonych w porcie Szczecin na Ostrowie Grabowskim do składania wyrazów zainteresowania w zakresie zagospodarowania i obsługi nowych terenów inwestycyjnych.

Chodzi o blisko 456 000 m kw. powierzchni składowej podzielonej na cztery place położone na zapleczu nowo budowanych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego oraz istniejącego nabrzeża Fińskiego. Planuje się, że będą one dostępne dla inwestorów od 2023 r.

– To największy obszar pod przyszłe inwestycje w szczecińskim porcie, który ma znakomitą lokalizację łączącą transport morski i śródlądowy oraz funkcje przemysłowe – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem aplikacyjnym dostępne są pod linkiem: https://tiny.pl/9bl8s.

* * *

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zaprasza zainteresowanych dzierżawą terenów położonych na półwyspie Ostrowa Grabowskiego w porcie w Szczecinie do składania wyrazów zainteresowania w zakresie zagospodarowania i obsługi terenów inwestycyjnych.

Tereny inwestycyjne położone na półwyspie Ostrowa Grabowskiego to największy obszar pod przyszłe inwestycje w porcie szczecińskim. Możliwości rozwojowe podkreśla dogodne położenie terenu w centrum szczecińskiego portu, co przekłada się na dobre skomunikowanie terenu z wiodącymi szlakami transportowymi województwa. Odległość od centrum Szczecina wynosi tylko 3,0 km poprzez ulice: Logistyczną, Hryniewieckiego i Gdańską. Tereny posiadają bezpośrednie połączenie poprzez ulice: Logistyczną i Hryniewieckiego z drogą krajową nr 10 w dzielnicy Międzyodrze-Szczecin. Bezkolizyjne połączenie gwarantuje swobodny dostęp do pozostałych szlaków tranzytowych województwa (DK10, S3, A6) w kierunku Wrocławia, Poznania, Gdańska, Berlina czy też przejść granicznych w Lubieszynie i Kołbaskowie oraz międzynarodowego lotniska w Goleniowie oddalonego o 30 km.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, w ramach projektu pn. „Budowa morsko-śródlądowego intermodalnego węzła przeładunkowego w porcie w Szczecinie – część zachodnia”, jest w trakcie tworzenia warunków dla obsługi szerokiej gamy ładunków w celu maksymalizacji potencjału pogłębionego do 12,5 m toru wodnego Szczecin – Świnoujście integrującego funkcje transportu morskiego i śródlądowego oraz funkcje przemysłowe.

Zdecydowana większość obszarów Ostrowa Grabowskiego to tereny położone w części centralnej oraz zachodniej, od strony Kanału Dębickiego, gdzie funkcjonuje już nabrzeże Fińskie przeznaczone do obsługi skonteneryzowanych ładunków drobnicowych o zdolności przeładunkowej na poziomie 200.000 TEU/rok. Kolejnym nabrzeżem, będącym w fazie realizacji, jest nabrzeże Norweskie o projektowanej głębokości technicznej 12,5 m i łącznej długości 300 m, stanowiące przedłużenie nie tylko linii cumowniczej nabrzeża Fińskiego, ale również układu szyn poddźwigowych dla suwnic kontenerowych. Na północ od realizowanego nabrzeża Norweskiego wykonywane są prace czerpalne i posadowiana jest ścianka szczelna na całej długości wschodniej części półwyspu.

Położenie Ostrowa Grabowskiego pomiędzy obecnie eksploatowaną drobnicową częścią portu a zmodernizowanym torem wodnym to ponad 3 km projektowanej linii cumowniczej. Stwarza to idealne warunki dla lokalizacji terminali przeładunkowo-składowych wykorzystujących zwiększoną do 12,5m głębokość toru.

Parametry infrastruktury dostępowej:

Tor wodny: Obszar Ostrowa Grabowskiego zlokalizowany na wysokości 64 000 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin, pogłębionego do głębokości technicznej 12,5 m i poszerzonego do 100 m.

Tereny inwestycyjne zlokalizowane wzdłuż 1300 m linii cumowniczej przebudowywanego Kanału Dębickiego, o docelowej głębokości technicznej 12,5 m i szerokości 200 m.

Maksymalne parametry jednostek: LOA = 240 m, B = 32,3 m

Drogi kołowe: Dwukierunkowa, dwupasowa droga dojazdowa – ul. Logistyczna o nośności 115 kN/oś o szerokości pasa ruchu około 3,5 m

Kolej: Czterotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa stanowiąca przedłużenie toru dojazdowego nr 1201 ze stacji SpD (Park Wrocławski), składająca się z dwóch zelektryfikowanych torów manewrowych oraz dwóch bocznic załadunkowo-rozładunkowych. Układ zapewnia możliwość obsługi całopociągowych składów blokowych o długości do 750 m.

Przeznaczenie terenu (zgodnie z Uchwałą nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie):

Tereny przemysłowo-składowe, magazyny i place składowe z funkcją produkcyjną. Dopuszczalna funkcja usługowa związana z prowadzoną produkcją i logistyką.

Nabrzeże przeładunkowo-składowe

Maksymalna wysokość zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 30 m n.p.t.

Dopuszczalna intensywność zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 50 proc.

Dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV.

Teren jest doskonale skomunikowany poprzez nowy dojazd drogowy i kolejowy. Do granicy nowego terminalu kontenerowego (rejon „działki nr 2 nabrzeża Norweskiego”) doprowadzone są media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja. Niezaprzeczalnym walorem jest bliskie sąsiedztwo wybudowanej i gotowej do dzierżawy infrastruktury dla centrum logistycznego.

Planowana dostępność działek dla inwestorów:

Działki: „Działka 1 nabrzeża Fińskiego”, „Działka 2 nabrzeża Norweskiego”, „Działka 4 nabrzeża Duńskiego_2” – 2023 rok

„Działka 3 nabrzeża Duńskiego_1” w trakcie przygotowania postępowania przetargowego.

Tereny po wschodniej stronie półwyspu – od 2025 roku.

Wyrazy zainteresowania można składać, wypełniając kwestionariusz oraz składając go bezpośrednio w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin z dopiskiem „Ostrów Grabowski” lub przesyłając go drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: lease@port.szczecin.pl.

Wraz z kwestionariuszem każdy zainteresowany może złożyć dowolne, dodatkowe dokumenty, w szczególności opisujące firmę oraz uszczegóławiające koncepcję planowanej działalności przedstawioną w kwestionariuszu. Wszelkie granice działek wskazane w niniejszym materiale mają charakter przykładowy i nie są w żaden sposób wiążące.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA