Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Umacnianie brzegów

Data publikacji: 22 czerwca 2023 r. 11:41
Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2023 r. 13:41
Umacnianie brzegów
Opaski kamienne, ostrogi morskie i sztuczne zasilanie plaż mają chronić nadmorskie miejscowości przed skutkami sztormów. Na zdjęciu: efekty inwestycji szczecińskiego Urzędu Morskiego w Mielnie. Fot. Elżbieta KUBOWSKA  

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyła niedawno rządowy dokument: Informacja z wykonania w 2022 roku programu wieloletniego pn. „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2023. Działania z tym związane przedstawił m.in. ekspert, pełnomocnik dyrektora do spraw ochrony wybrzeża w Biurze Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Piotr Domaradzki.

Na początku posiedzenia wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski poinformował, że w ustawie budżetowej na 2022 rok na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Program ochrony brzegów morskich” zaplanowano 34 mln zł. Wykonano 99,9 proc.

– Urząd Morski w Szczecinie wykonał sztuczne zasilanie brzegu w miejscowości Wicie – podał wiceminister. – Wykonano prace związane z budową ostróg brzegowych w miejscowościach Niechorze i Pogorzelica. Sporządzono wielowariantową koncepcję dla zadania pod nazwą „Przebudowa zabezpieczeń brzegów w Ustroniu Morskim”. Oprócz wspomnianych przedsięwzięć Urząd Morski w Szczecinie w ubiegłym roku przeprowadził monitoring brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego i fotogrametrycznych zdjęć lotniczych. Dokonał również kontroli stanu technicznego.

Jak dodał, w 2021 roku w ramach programu zaplanowano realizację zadań na ponad 5 km linii brzegowej. Na koniec 2022 roku wykonano zabezpieczenia brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji. Nastąpiła przebudowa ostróg w miejscowości Kołobrzeg oraz umocnienia brzegowego w Rewie. Na 2023 rok zaplanowano 40 mln zł. Przewidziane jest wykonanie sztucznego zasilania plaż, przebudowa i budowa umocnień, podobnie jak w ubiegłych latach.

Od rozpoczęcia realizacji programu, czyli od 2003 roku do grudnia 2022 zrealizowano zadania na łączną kwotę 637 mln zł, co daje wykonanie wydatków w programie na poziomie 70 proc.

Piotr Domaradzki opowiedział o tym, co Inspektorat Ochrony Wybrzeża robił w ramach Programu ochrony brzegów morskich, ale podkreślił, że jednocześnie w ramach kompetencji dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na brzegu były wykonywane prace w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (chodzi o projekt w Mielnie).

– W 2022 roku w Niechorzu i Pogorzelicy były wbijane ostrogi morskie – mówił P. Domaradzki. – W Ustroniu Morskim zlecono i wykonano koncepcję przebudowy umocnień brzegowych na odcinku w tej miejscowości. W miejscowości Wicie na wschodnim końcu długiego umocnienia brzegowego wykonano również sztuczne zasilanie.

Na rok 2023 w Niechorzu i Pogorzelicy zaplanowano sztuczne zasilanie, w Kołobrzegu – przebudowę, wymianę starych, zniszczonych ostróg na wschód od końca wschodniego krańca tej miejscowości, w Ustroniu Morskim – opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie działań ochronnych oraz w Jarosławcu – wykonanie sztucznego zasilania na odcinku, który jest tam dosyć mocno zerodowany. Koszt tych zadań to łącznie ok. 17,5 mln zł.

Piotr Domaradzki omówił też inwestycję w Mielnie, gdzie przebudowano i rozbudowano istniejący system umocnień brzegowych. Wykonano tam już zaplanowane prace hydrotechniczne, poszerzono plażę, a po wakacjach zostanie ona dodatkowo zasilona piaskiem. Zakończenie projektu nastąpi pod koniec września tego roku.

W Mielnie wykonano nową opaskę brzegową z kamienia łamanego o długości 1673 m i nowy system drewnianych ostróg brzegowych (33 sztuki), zmodernizowano istniejącą opaskę z gwiazdobloków (924 m), a także sztucznie zasilono brzeg na odcinku ok. 2330 m, odkładając 175 tys. m sześc. piasku. Ponadto (w ramach tego projektu) dwie nowe kamienne opaski brzegowe powstały na wysokości Ekoparku w Kołobrzegu (1320 m) i miejscowości Pleśna (740 m). Ostateczna wartość całego przedsięwzięcia wynosi 63,4 mln zł. Zostanie on w całości sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. ©℗

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA