Wtorek 31 stycznia 2023r. 
REKLAMA

Terminal instalacyjny w Świnoujściu z dużym potencjałem

Data publikacji: 2022-11-17 11:10
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-17 11:19
Szczegóły inwestycji przybliżyli prezes ZMPSiŚ Krzysztof Urbaś (z lewej) i wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Fot. Elżbieta KUBOWSKA  

Zgodnie z przyjętymi założeniami, świnoujski terminal instalacyjny do obsługi morskich farm wiatrowych wejdzie w fazę eksploatacji z początkiem 2025 roku. Będzie pierwszym na polskim wybrzeżu tego typu terminalem. Umowę na dzierżawę portowych terenów podpisano 13 października br. w niespełna rok po nabyciu przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA terenów w Świnoujściu. Szczegóły tej inwestycji przybliżono na konferencji prasowej z udziałem wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka. Odbyła się ona 9 bm. w siedzibie ZMPSiŚ.

– To był niezwykle intensywny wyścig o to, gdzie pierwszy terminal instalacyjny powstanie, stąd cieszy tempo prac pozwalające na realizację tej inwestycji w Świnoujściu – podkreślił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W planach inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Orlen jest pierwsza morska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim, tj. projekt Baltic Power realizowany w partnerstwie z kanadyjską firmą Northland Power. Maksymalna moc zainstalowana farmy ma wynosić do 1,2 GW.

Terminal instalacyjny to kluczowy element infrastruktury służącej realizacji pierwszej i drugiej fazy rozwoju polskiej morskiej energetyki wiatrowej. Będzie mógł obsłużyć co najmniej 12 projektów z tego obszaru o planowanej łącznej mocy do 11 GW do 2040 roku.

Idealne miejsce

Obecnie w regionie Morza Bałtyckiego jest 11 portów (Świnoujście, Gdynia, Gdańsk, Rostok, Sassnitz, Trelleborg, Rønne, Soderhamn, Widawa, Ryga, Kłajpeda ), które teoretycznie mogą być brane pod uwagę, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową. Jednak port w Rønne (na Bornholmie) do 2027 roku ma już zagospodarowany cały swój potencjał w zakresie obsługi morskiej energetyki wiatrowej. Podobnie jest w niemieckim porcie Sassnitz. Zatem siłą rzeczy, Polska, aby rozwijać morską energetykę wiatrową, musi posiadać własny port z terminalem przeznaczonym do tego celu.

– Stąd, kiedy w grudniu ubiegłego roku pojawiła się możliwość nabycia nowych terenów portowych w Świnoujściu, skorzystaliśmy z przysługującego nam prawa pierwokupu – powiedział Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. – Wiedzieliśmy, że będzie to idealne miejsce na lokalizację terminalu instalacyjnego. Niemal natychmiast rozpoczęliśmy prace zmierzające do przeprowadzenia procedury przetargowej na dzierżawę tych terenów. W rezultacie całe to postępowanie zrealizowaliśmy w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy.

Za lokalizacją terminalu w Świnoujściu przemawiają takie argumenty, jak: jego położenie obok toru wodnego, działka inwestycyjna o charakterze przemysłowym i wystarczająco dużej powierzchni dla realizowania wszystkich funkcji terminalu instalacyjnego morskich farm wiatrowych. Zaletą są niższe koszty transportu – dzięki bliskości portów Europy Zachodniej i dostępowi do transportu śródlądowego z Polski i Niemiec, co ma znaczenie przy przewozie elementów ponadgabarytowych. Warto dodać, że przygotowana na zlecenie ZMPSiŚ analiza nawigacyjna potwierdziła zdolność do obsługiwania statków typu jack-up wykorzystywanych do transportu i montażu największych turbin wiatrowych (o mocy ponad 14 MW). Kolejnym argumentem jest realna możliwość zrealizowania budowy terminalu instalacyjnego do końca 2024 r.

Terminal, z uwagi na lokalizację, będzie obsługiwał nie tylko polskie inwestycje morskiej energetyki wiatrowej, ale również projekty z tego obszaru, które powstaną w innych krajach z regionu Morza Bałtyckiego.

Sam terminal powstanie na 20 hektarach. Będzie posiadał infrastrukturę zdolną do obsługi dużych jednostek transportujących kluczowe komponenty farm wiatrowych, takie jak turbiny, ich wieże oraz fundamenty. Z portu będą wypływać również specjalistyczne jednostki zajmujące się realizacją zaawansowanych prac budowlanych związanych z morskimi farmami wiatrowymi.

Nowe nabrzeżai tor podejściowy

W ramach inwestycji powstaną nabrzeża o długości około 485 m i głębokości technicznej 12,5 m. Będą one wysunięte 25 m na wodę. Ich nośność to 50 kN/m kw., z 10 stanowiskami do wstępnego montażu wież o nośności 500 kN/m kw. Do nabrzeży będzie prowadził nowy tor podejściowy o głębokości 12,5 m i szerokości 140 m. Na lądzie powstaną place składowe, co łącznie pozwoli na obsługę do
80 turbin wiatrowych rocznie o mocy 15 MW każda.

Zakres prac realizowanych przez spółkę Orlen Neptun II obejmuje: roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych na terenie przyszłych placów składowych, dróg dojazdowych i parkingów, roboty budowlane na terenie dzierżawionej nieruchomości do linii istniejących nabrzeży, budowę placów składowych i manewrowych oraz dróg wewnętrznych i parkingów, budowę obiektów kubaturowych (magazyny, warsztaty, budynki socjalno-biurowe itp.) oraz infrastruktury technicznej do linii istniejących nabrzeży (podział prac na węzłach lub studzienkach ulokowanych najbliżej linii istniejących nabrzeży).

Z kolei do zadań realizowanych przez ZMPSiŚ w pierwszym etapie, zaplanowanych na lata 2023 – 2025, należą: rozbiórka istniejącego pirsu oraz dalb dokowych pozostałych po działalności Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, kolidujących z planowaną budową, rozbudowa nabrzeża nr 1 o długości ok. 241,7 m i nabrzeża nr 2 o długości 243,1 m wraz z wyposażeniem poprzez wykonanie nowej konstrukcji o całkowitej długości ok. 484,8 m z linią cumowniczą równoległą do krawędzi istniejących nabrzeży, wysuniętą na akwen Świny na odległość ok. 25 m, roboty czerpalne przy nabrzeżach, na torze podejściowym oraz obrotnicy portowej do głębokości 12,5 m, a w miejscu umocnienia dna dla podpór statków jack-up przy nabrzeżu nr 2 do rzędnej minimum -14,5 m n.p.m., przełożenie istniejącego kabla światłowodowego VTMS ułożonego na dnie cieśniny Świny (ułożenie nowego kabla po nowej trasie), zalądowienie akwenu wygrodzonego pomiędzy nową ścianką szczelną a istniejącymi nabrzeżami nr 1 i 2 o szerokości blisko 25 m i długości ok. 484,8 m za pomocą urobku pozyskanego z robót czerpalnych, umocnienie części dna akwenu przed nabrzeżem nr 2 dla podpór statków typu jack-up, wykonanie ścianki szczelnej na przedłużeniu nabrzeża nr 2 w kierunku południowo-wschodnim wraz z jej zakotwieniem jako pierwszy etap budowy przyszłego nabrzeża nr 3 o długości ok. 296,1 m oraz wykonanie ścianki szczelnej zamykającej w kierunku wschodniego końca istniejącego nabrzeża nr 3, zalądowienie akwenu wygrodzonego pomiędzy nową ścianką szczelną a istniejącym nabrzeżem nr 3 (gruntem pozyskanym z robót czerpalnych), budowa instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ppoż. itp. w pasie nabrzeży oraz modernizacja oznakowania nawigacyjnego.

Drugi etap inwestycji (perspektywiczna rozbudowa nabrzeża nr 3) będzie realizowany w późniejszym terminie. Przewidziano budowę konstrukcji nabrzeża nr 3 wraz z wyposażeniem, z nawierzchniami oraz pełną infrastrukturą techniczną, roboty czerpalne akwenu przy tym nabrzeżu i umocnienie dna przed nim, rozbudowę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ppoż. itp. oraz modernizację oznakowania nawigacyjnego.

– Wszystkie te działania wpisują się w bezpieczeństwo energetyczne państwa związane z przystosowaniem nośników energii do zmian klimatycznych – podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Krzysztof Urbaś. – Mają też odzwierciedlenie w stosownych dokumentach rządowych oraz Unii Europejskiej z zakresu pozyskiwania energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości.

(ek)