sobota, 15 sierpnia 2020.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski > Sześć priorytetów

Sześć priorytetów

Sześć priorytetów
Data publikacji: 2017-06-29 09:07
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-28 12:49
Wywietleń: 2373 272770

Program wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej (EFMR) dla Polski został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z 22 października 2015 r. Polsce przyznano ponad 531 mln euro. Wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) łączna kwota wsparcia wynosi prawie 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw UE, które otrzymają najwięcej środków, a ściślej, w pierwszej czwórce.

Podział Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 - 2020 pomiędzy państwa UE (mln euro)

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY) 2014-2020 realizowanych jest sześć Priorytetów Unii (PU) oraz Pomoc Techniczna. Pomoc finansowa ukierunkowana została na wsparcie tradycyjnie rozumianego sektora rybackiego (jak to było w perspektywie finansowej 2007-2013), ale też nowych komponentów, dotychczas finansowanych z innych źródeł niż fundusze unijne – chodzi o rynek rybny, kontrolę i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa (w celu skuteczniejszego zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym, nieuregulowanym połowom) oraz gromadzenie danych, a także zintegrowaną politykę morską, służącą szeroko rozumianej ochronie środowiska morskiego.

Oprócz rybołówstwa morskiego, w latach 2014-2020, wsparcie dotyczy rybołówstwa śródlądowego oraz akwakultury i przetwórstwa.

W przypadku akwakultury Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie wspierał działania stanowiące kontynuację okresu programowania 2007-2013, ale też zupełnie nowe. 
Nowością jest tu wsparcie dla działań inwestycyjnych, które obejmie koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej. Kolejną nowością są usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł zostać objęty m.in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Kolejnym obszarem wsparcia, w ramach nowej perspektywy finansowej, jest ubezpieczenie zasobów akwakultury. Pomoc finansowa będzie kierowana do producentów ryb w celu ubezpieczenia wspomnianych zasobów. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m.in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi czy też chorobami w akwakulturze.

Sześć priorytetów Unii to:
PU 1 Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa
PU 2 Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury
PU 3 Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa
PU 4 Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich
PU 5 Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania
PU 6 Zintegrowana Polityka Morska

Akwakultura oznacza chów, hodowlę i uprawę organizmów wodnych (roślin lub zwierząt) oraz poprawę ich stanu. Działalność taka prowadzona jest w kontrolowanym lub specjalnie w tym celu wybranym środowisku wodnym. W związku z niebezpieczeństwem przełowienia zasobów, akwakultura postrzegana jest jako alternatywa dla tradycyjnego rybołówstwa.

Sześć priorytetów

Komentarze

Dodaj komentarz

logo hejt stop
Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
22
na godz. 21:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Filmy

Iluminacje Szczecin 2020

Nekrologi

Sonda

Czy zaszczepisz się przeciwko koronawirusowi, gdy będzie taka możliwość?

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie