piątek, 24 stycznia 2020.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski > Sześć priorytetów

Sześć priorytetów

Sześć priorytetów
Data publikacji: 2017-06-29 09:07
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-28 12:49
Wywietleń: 2270 272770

Program wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej (EFMR) dla Polski został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z 22 października 2015 r. Polsce przyznano ponad 531 mln euro. Wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) łączna kwota wsparcia wynosi prawie 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw UE, które otrzymają najwięcej środków, a ściślej, w pierwszej czwórce.

Podział Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 - 2020 pomiędzy państwa UE (mln euro)

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY) 2014-2020 realizowanych jest sześć Priorytetów Unii (PU) oraz Pomoc Techniczna. Pomoc finansowa ukierunkowana została na wsparcie tradycyjnie rozumianego sektora rybackiego (jak to było w perspektywie finansowej 2007-2013), ale też nowych komponentów, dotychczas finansowanych z innych źródeł niż fundusze unijne – chodzi o rynek rybny, kontrolę i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa (w celu skuteczniejszego zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym, nieuregulowanym połowom) oraz gromadzenie danych, a także zintegrowaną politykę morską, służącą szeroko rozumianej ochronie środowiska morskiego.

Oprócz rybołówstwa morskiego, w latach 2014-2020, wsparcie dotyczy rybołówstwa śródlądowego oraz akwakultury i przetwórstwa.

W przypadku akwakultury Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie wspierał działania stanowiące kontynuację okresu programowania 2007-2013, ale też zupełnie nowe. 
Nowością jest tu wsparcie dla działań inwestycyjnych, które obejmie koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej. Kolejną nowością są usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł zostać objęty m.in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Kolejnym obszarem wsparcia, w ramach nowej perspektywy finansowej, jest ubezpieczenie zasobów akwakultury. Pomoc finansowa będzie kierowana do producentów ryb w celu ubezpieczenia wspomnianych zasobów. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m.in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi czy też chorobami w akwakulturze.

Sześć priorytetów Unii to:
PU 1 Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa
PU 2 Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury
PU 3 Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa
PU 4 Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich
PU 5 Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania
PU 6 Zintegrowana Polityka Morska

Akwakultura oznacza chów, hodowlę i uprawę organizmów wodnych (roślin lub zwierząt) oraz poprawę ich stanu. Działalność taka prowadzona jest w kontrolowanym lub specjalnie w tym celu wybranym środowisku wodnym. W związku z niebezpieczeństwem przełowienia zasobów, akwakultura postrzegana jest jako alternatywa dla tradycyjnego rybołówstwa.

Sześć priorytetów

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
2
na godz. 06:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Hardcorowe Serce II

Nekrologi

Sonda

Czy cieszą Cię wiosenne temperatury w styczniu?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie