sobota, 15 sierpnia 2020.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski > Praca dla rybaków

Praca dla rybaków

Praca dla rybaków
Data publikacji: 2017-06-29 09:01
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-28 12:50
Wywietleń: 1973 272767

Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich (PU 4) zakłada pomoc dla działań mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy obszarów rybackich i akwakultury. Chodzi o tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem.

Priorytet IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” ma służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Bardzo ważne będą tu działania aktywizujące rynek pracy. Wśród nich znajdzie się dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. Nastąpi ona w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, nie związanych z podstawową działalnością rybacką oraz poprzez zachęcanie młodych ludzi 
do przedsiębiorczości i zakładania firm. Zostaną uruchomione działania pobudzające przedsiębiorczość młodych osób oraz wpływające 
na zwiększenie ich udziału w rynku pracy, co pomoże zmniejszyć migrację z obszarów rybackich osób młodych i wysoko wykwalifikowanych.

Aby pobudzić rynek do większego zapotrzebowania na produkty i usługi wytwarzane przez nowozatrudnionych pracowników, ruszą działania dotyczące promowania 
i ułatwiania przedsiębiorczości lokalnych społeczności rybackich, m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Promocja obejmie również popularyzację lokalnych produktów rybnych, 
a także walorów pozaprodukcyjnych obszarów rybackich i akwakultury.

Szczególny nacisk zostanie położony na wspieranie tych przedsięwzięć, które związane są 
z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich 
i akwakultury, a także na wspieranie oddolnych inicjatyw Rybackich Lokalnych Grup Działania
 i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju tych obszarów.

Fot. Marek  Czasnojć

Komentarze

Dodaj komentarz

logo hejt stop
Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
22
na godz. 21:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Filmy

Iluminacje Szczecin 2020

Nekrologi

Sonda

Czy zaszczepisz się przeciwko koronawirusowi, gdy będzie taka możliwość?

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie