Wtorek 17 maja 2022r. 
REKLAMA

Obsługa towarów agro

Data publikacji: 2020-12-17 14:43
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-17 14:43
Obsługa towarów agro
 

W październiku 2020 r. firma DB Port Szczecin uzyskała międzynarodowy i prestiżowy certyfikat GMP+ potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego magazynowanych i przeładowywanych zbóż i pasz. Otwiera to firmie nową ścieżkę rozwoju w postaci przeładunku towarów masowych agro na potrzeby branży rolniczej, takich jak: zboża, śruty, pasze, produkty peletyzowane i granulowane, opartą na własnej bazie magazynowej i infrastrukturę portową. W ten sposób sukcesywnie realizowany jest długofalowy plan Zarządu spółki DB Port Szczecin o przekształcaniu firmy w uniwersalny i nowoczesny multiterminal. Zboża i pasze to kolejna po szkliwie i nawozach grupa ładunkowa, jaka będzie obsługiwana w DB Port Szczecin w ramach terminala masowego. W pierwszym etapie przeładunki towarów agro będą obsługiwane na bazie o naszych magazynów (nr 1 oraz 11), a także w relacjach bezpośrednich. Rozpoczęcie obsługi tej nowej grupy ładunkowej miało miejsce w listopadzie, kiedy to załadowaliśmy na barki kukurydzę i żyto.

Certyfikat GMP+ co to takiego? Obsługa zbóż i pasz na potrzeby branży rolniczej wiąże się ze spełnieniem odpowiednich standardów jakościowych. Dlatego też dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pasz wdrożyliśmy Międzynarodowy Standard Dobrej Praktyki Produkcyjnej w zakresie magazynowania i przeładunku pasz – GMP+ B3. Certyfikat GMP+ potwierdza spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych do zapewnienia, że pasze nie powodują żadnego zagrożenia dla zwierząt i ludzi. Certyfikat GMP+ to również gwarancja zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi higieny pasz, sprawnej komunikacji oraz możliwości śledzenia i identyfikowania każdej składowanej paszy. Międzynarodowy system bezpieczeństwa pasz GMP+B3 traktujemy jako narzędzie nadzorowania i monitorowania wszystkich zidentyfikowanych procesów związanych z magazynowaniem i przeładunkiem pasz, co zapewnia z jednej strony bezpieczny produkt, z drugiej strony standaryzuje dokumentację i zarządzanie nią. Obecnie niemal wszystkie firmy, które biorą udział w obrocie paszami, muszą być pozytywnie zaudytowane pod kątem zapewnienia standardów wynikających z norm jakościowych.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA