środa, 03 marca 2021r.

Inwestycje w DB Port Szczecin na terminalu drobnicowym, kontenerowym i masowym. Plan rozwoju na najbliższe lata

Data publikacji: 2021-02-18 15:46
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-18 18:10
Inwestycje w DB Port Szczecin na terminalu drobnicowym, kontenerowym i masowym. Plan rozwoju na najbliższe lata
 

DB Port Szczecin jako uniwersalny przeładowca portowy w rejonie Morza Bałtyckiego na przestrzeni lat 2010-2020 sukcesywnie rozwijał oraz modernizował infrastrukturę i suprastrukturę pod kątem czterech gałęzi swojej działalności: kontenerów, drobnicy, towarów masowych oraz projektów specjalnych takich jak np. przeładunek sprzętu NATO.

Terminal kontenerowy

W latach 2010-2020 DB Port Szczecin przygotował, zaprojektował i sfinansował inwestycję w porcie morskim w Szczecinie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, jaką jest budowa terminala kontenerowego w południowo-zachodniej części Ostrowa Grabowskiego.

W ramach projektu powstał nowoczesny, intermodalny terminal kontenerowy wyposażony w niezbędną infrastrukturę i sprzęt służący do przeładunku towarów.

Przy jego budowie wprowadzono wiele rozwiązań przestrzennych oraz wyposażeniowych.

Na potrzeby obsługi terminala zakupione zostały cztery suwnice kontenerowe RTG o udźwigu 40 ton, dwie suwnice kontenerowe STS o udźwigu 45 ton, trzy wozy kontenerowe o udźwigu 45 ton, osiem ciągników siodłowych oraz dziewięć naczep do kontenerów chłodniczych. W zarządzaniu procesami, jakie mają miejsce na terminalu kontenerowym, pomaga dedykowany system informatyczny CMS. Pozwala on na planowanie prac na statkach i placach składowych, wymienia informacje z liniami żeglugowymi, pozwala gestorom ładunku na awizowanie środków transportu oraz śledzenie on-line statusów kontenerów. Z systemem połączone są także wszystkie instytucje państwowe mające prawo do kontroli ładunków przywożonych czy wywożonych z kraju. W celu usprawnienia obsługi kontenerów wprowadzono także dwa pilotażowe rozwiązania: single window i one stop shop. Single window zakłada dokonywanie adnotacji o kontroli kontenerów pozwalających na nadanie właściwego przeznaczenia celnego. Informacje przekazywane są on-line pomiędzy służbami kontrolnymi, terminalem, importerami czy agencjami celnymi. One stop shop pozwala na dokonywanie fizycznej kontroli towarów w jednym wyznaczonym miejscu i czasie przez wszystkie zainteresowane inspekcje. W zależności od rodzaju towaru takie inspekcje dokonuje się w placówce Granicznego Lekarza Weterynarii lub w wyznaczonym miejscu na terminalu kontenerowym.

Budowa terminala kontenerowego finansowana była z budżetu DB Port Szczecin przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt „Budowa terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin – etap I faza I”. Kwota zainwestowana to przeszło 110 mln zł.

Patrząc w przyszłość i stale rozwijając swoje możliwości, DB Port Szczecin podjął wdrażanie kolejnego etapu rozwoju, czyli zaprojektowania i wybudowania dwóch następnych projektów związanych w terminalem kontenerowym. Pierwszy projekt to „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o zwiększonym tonażu”, którego celem jest dostosowanie terminala do nowych warunków technicznych w związku z pogłębieniem całego kanału i drogi wodnej ze Świnoujścia do Szczecina do głębokości 12,5 m, co pozwoli na wejście większych statków. Planowane jest także zwiększenie ilości i szybkości przeładunku za pomocą nowych suwnic kontenerowych STS.

W ramach tego projektu została w ostatnim czasie podpisana umowa na zakup nowej suwnicy nabrzeżowej STS, która przeznaczona będzie do przeładunku kontenerów w relacjach statkowych. Będzie to najnowocześniejsza suwnica w DB Port Szczecin o udźwigu pod ramą kontenerową 65 ton i o wysięgu 48 metrów. Uruchomienie nowej suwnicy STS pozwoli na zwiększenie wydajności, m.in. dzięki możliwości przeładunku dwóch pełnych kontenerów dwudziestostopowych jednocześnie. W ramach tego projektu zostaną również zakupione trzy suwnice bramowe RTG przeznaczone na place składowe.

W trakcie realizacji jest również drugi projekt „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”.

Jego celem jest unowocześnienie systemu zarządzania przeładunkiem towarów i ich przepływem przez terminal oraz przyspieszenie procesów transportu wewnętrznego, w tym obsługi formalności niezbędnych do wprowadzenia towarów na teren Polski. DB Port Szczecin chce także zwiększyć pojemność składowania dedykowanej dla kontenerów chłodniczych oraz stworzyć warunki do uruchomienia stałych kolejowych połączeń intermodalnych.

Ważnymi elementami projektu jest również skrócenie czasu obsługi jednostek intermodalnych oraz zwiększenie ich udziału w przewozie ładunków ogółem w Polsce, co przyczyni się do lepszego zrównoważenia systemu transportowego w Polsce, a także zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne poprzez redukcję zatłoczenia motoryzacyjnego, co pozwoli również na zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Na poczet tego projektu zostały zakupione już trzy naczepy do przewozu kontenerów chłodniczych oraz dwa wozy kontenerowe o udźwigu 45 ton, z których jeden został już dostarczony do DB Port Szczecin.

Projekt obejmuje także w najbliższym czasie budowę stanowisk do zasilania kontenerów chłodniczych, myjnię dla sprzętu przeładunkowego, zakup czterech ciągników siodłowych, wdrożenie systemu IT do obsługi kontenerów oraz modernizacje żurawia o udźwigu 50 ton.

Całkowita wartość nowych inwestycji w porcie w biznes kontenerowy to ponad 100 mln zł. Inwestycja jest realizowana z budżetu DB Port Szczecin i współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Terminal drobnicowy

Na przestrzeni lat 2010-2020 na potrzeby terminala drobnicowego spółka DB Port Szczecin dokonała szeregu modernizacji i inwestycji w sprzęt.

Zakupiono m.in.: żuraw nabrzeżowy mobilny o maksymalnym udźwigu 100 ton, trzy żurawie terenowe o maksymalnym udźwigu 90 ton, dwadzieścia dwa nowe wózki widłowe o udźwigu od 5 do 42 ton oraz naczepy do przewozu towaru o udźwigu 80 ton, a także osprzęt do przeładunku różnych rodzajów towarów.

Dodatkowo zostały zakupione zaciski do celulozy, belki do przeładunku blachy i elementów ciężkich, trawers do formowania kontenerów itp.

Modernizacji zostały poddane m.in. żurawie nabrzeżowe, wózki widłowe i suwnice kontenerowe.

W latach 2016-2020 zostało również wybudowanych pięć nowych magazynów pod wyroby stalowe, o łącznej powierzchni 7750 mkw.

Łączny koszt inwestycji i modernizacji na terminalu drobnicowym wyniósł przeszło 40,9 mln zł.

W najbliższych latach spółka planuje budowę uniwersalnego magazynu o powierzchni 10 tys. mkw.

Terminal masowy

DB Port Szczecin w latach 2010-2020 w ramach prowadzenia działalności terminala masowego dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu, np. urządzenia do konfekcjonowania nawozów oraz taśmociągi, które umożliwiają przeładunek w dowolnym miejscu, bez konieczności budowy specjalnego stanowiska rozładunkowego. Zakupione zostały również ładowarki, dwie teleskopowe i jedna kołowa, a także trzy naczepy wywrotki oraz chwytaki elektrohydrauliczne do materiałów sypkich o udźwigu 12 i 13,5 ton.

Łączna kwota przeznaczona przez DB Port Szczecin na zakup sprzętu wyniosła ponad 3 mln zł.

***

DB Port Szczecin od początku swojej działalności sukcesywnie realizuje założone cele i projekty, co jest doceniane przez środowisko zewnętrzne, jak choćby podczas XVII Gali Biznesu, gdzie otrzymało Nagrodę Gospodarczą Stowarzyszenia Business Club Szczecin 2018. Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin” przedsiębiorcom i firmom w dowód uznania dla odważnych inwestycji oraz za wieloletnią, rozwijającą się działalność gospodarczą.

DB Port Szczecin planuje dalszy rozwój we wszystkich swoich obszarach działalności: przeładunków kontenerów, drobnicy, ładunków ponadgabarytowych i masowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i innych interesariuszy obrotu portowego, cały czas wprowadzane są nowe rozwiązania informatyczne. Celem jest zwiększenie i tak bardzo wysokiej dynamiki wzrostu wolumenu i poszerzenie gamy świadczonych usług oraz umocnienie pozycji lidera w regionie.

___

DB Port Szczecin sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, +48 91 4308 660, sekretariat@dbport.pl 

www.deutschebahn.com/portszczecin

Zapraszamy do kontaktu!


Komentarze

:)
2021-02-22 20:06:37
Fajna reklama.

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ