Środa 12 maja 2021r. 

Budujemy port poprzez wsparcie edukacji oraz podnoszenie standardów pracy

Data publikacji: 2021-04-22 16:02
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-22 16:06
Budujemy port poprzez wsparcie edukacji oraz podnoszenie standardów pracy
 

DB Port Szczecin od stycznia 2021 w ramach zapoczątkowanej w zeszłym roku współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej oraz Zespołem Szkół nr 8 w Szczecinie, kontynuuje cykl spotkań „poznajemy się bliżej”, które obecnie ze względów pandemicznych odbywają się z uczniami w formie online.

Projekt prowadzi Magdalena Łuczak – Kierownik Działu Wsparcia Biznesu, a swoją wiedzą na temat działalności portowej DB Port Szczecin dzielą się z młodzieżą przedstawiciele, a tym samym eksperci z poszczególnych obszarów naszej firmy. Podczas dotychczasowych spotkań rozmawialiśmy z uczniami o tematach związanych z historią portu w Szczecinie, jak również omawialiśmy działalność oraz aspekty operacyjne i techniczne, w tym również technologie przeładunku oraz składowania towarów drobnicowych. Wiedzą w tym zakresie podzielili się: Monika Żaboklicka – Kierownik Działu Sprzedaży Drobnica, Marcin Bykowski – Dyrektor Działu Eksploatacji, Andrzej Malerowicz – Główny Dyspozytor oraz Łukasz Machałek – Kierownik Składu. W trakcie ostatniego spotkania rozpoczęliśmy omawianie terminala kontenerowego a dokładnie roli konteneryzacji w międzynarodowej wymianie handlowej a swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie podzielił się nasz ekspert w dziedzinie ładunków kontenerowych Bartosz Jaskulski – Kierownik Działu Sprzedaży Kontenery.

Celem współpracy ze szkołami jest budowanie prestiżu zawodów technicznych na lokalnym rynku pracy oraz dążenie do rozwoju przedsięwzięć związanych z podniesieniem jakości kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z profilem naszej działalności, tj.: technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali. Mamy również nadzieję, że spotkania przyczynią się do budowania wśród młodzieży świadomości dotyczącej działalności portowej, jak również pogłębienie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w tym zakresie.

Jest to inicjatywa, która z jednej strony wspiera edukację młodzieży, a z drugiej ma na celu promowanie naszego portu jako przyszłego miejsca pracy. Projekt cieszy się dużym powodzeniem, a liczba uczestników wzrasta. W ostatnich naszych spotkaniach ze szkołami udział wzięło około 180 osób.

Zachodniopomorskiemu Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej oraz opiekunowi klas Pni Edycie Antkowiak-Szadkowskiej jak i Zespołowi Szkół nr 8 w Szczecinie i opiekunowi klas Pani Iwonie Lewandowskiej dziękujemy serdecznie za owocną współpracę.

DB Port Szczecin zacieśnia również współpracę z Akademią Morską w Szczecinie dzięki programowi dofinansowanemu przez Unię Europejską pn.: Nowe Horyzonty.

W ramach programu odbywają się liczne formy wsparcia, które mają na celu kształcenie kompetencji zawodowych studentów. Jednym z tych działań jest współpraca przy organizacji staży w przedsiębiorstwach na terenie naszego regionu.

Tym samym od marca 2021 roku w DB Port Szczecin przez trzy miesiące odbywać się będą staże dla studentów czwartego roku Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku Transport, a studenci w przyszłości mają szansę zostać naszymi pracownikami.

DB Port Szczecin od wielu lat prężnie rozwija swoją działalność na terenie portu w Szczecinie, jedną z naszych głównych wartości są ludzie, którzy są jego nieodłączną częścią. Prace w porcie pamiętają pokolenia, jednak dziś ta praca wygląda inaczej niż przed laty na co wpływ mają m.in. rozwój nowoczesnych technologii jaki i zmiany standardów pracy. W DB Port Szczecin zależy nam aby naszym pracownikom pracowało się komfortowo i bezpiecznie, dlatego oferujemy ciekawą ścieżkę kariery, możliwości rozwoju umiejętności poprzez szereg szkoleń wewnętrznych a także akredytowanych np.: technicznych, technologicznych i procesowych. Jesteśmy elastyczni dlatego mimo sytuacji pandemicznej część szkoleń odbywa się w formie online. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę ekspertów, którzy zarządzają zespołami jak również dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze swoimi współpracownikami. Reagujemy na to co dzieje się w Polsce i na świecie, dlatego od początku tego roku chcąc wesprzeć naszych pracowników do szerokiego pakietu benefitów dodaliśmy pakiet prywatnego ubezpieczenia medycznego Lux-Med. W ten sposób chcemy zapewnić im możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej, zawsze wtedy kiedy jej potrzebują. W DB Port Szczecin tworzymy nowoczesny port, który oferuje ciekawe miejsca pracy stawiając na rozwój kultury organizacyjnej oraz wielowymiarową dbałość o dobrostan pracownika stawiając go w centrum uwagi.

W tym roku Grupa DB Cargo Polska rozpoczęła również program „Wszyscy w jednej sieci”, który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Oznacza to, iż już niedługo każdy pracownik Grupy DB Cargo Polska będzie miał dostęp do służbowego urządzenia jakim jest tablet dzięki, któremu będzie korzystał z palety aplikacji i narzędzi DB, pomagających w codziennej pracy.

Grupa DB Cargo Polska, której częścią jest DB Port Szczecin od początku swojej działalności podkreśla wagę społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w sektorze transportowo-logistycznym o znaczeniu globalnym i lokalnym. DB Port Szczecin realizuje plan rozwoju, poprzez prowadzone inwestycje związane z infrastrukturą, które realnie wpływają na kwestie ekonomiczne gospodarki regionu. Jesteśmy świadomi, iż zanieczyszczenie środowiska naturalnego jak i jego dewastacja wiążą się z kosztami dla gospodarki i społeczeństwa. Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest dla całej Grupy DB Cargo Polska niebywale istotna, dlatego wspólnymi siłami przyczyniamy się do promowania ruchu towarowego na torach. Nasz system wartości stawia pracowników w centrum uwagi, mając na uwadze ich jakość życia i ich rodzin. Standardy pracy jakie oferujemy zapewniają rozwój pracowników poprzez system szkoleń, wspieranie aktywnego stylu życia a także szerokie zaplecze socjalne, wspieramy również najbliższych naszych pracowników m.in. poprzez stypendia dla najzdolniejszych uczniów czy paczki okolicznościowe dla najmłodszych. Aktywnie wspomagamy organizacje non profit takie jak Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”. W skład odpowiedzialnego biznesu wchodzą mniejsze i większe działania, wszystkie jednak mają znaczenie i do wszystkich przywiązujemy wielką wagę.

 

DB Port Szczecin sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, +48 91 4308 660, sekretariat@dbport.pl

www.deutschebahn.com/portszczecin

Zapraszamy do kontaktu!

 

 

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ