Czwartek 18 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Recepcja nauczania Jana Pawła II

Data publikacji: 2022-06-10 12:37
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-10 12:37
Recepcja nauczania Jana Pawła II
Tablica upamiętniającą wmurowanie przez papieża Jana Pawła II kamienia węgielnego pod budowę seminarium duchownego w Szczecinie  

11 czerwca br. mija 35. rocznica pobytu Jana Pawła II w Szczecinie. Tamten dzień – 11 czerwca 1987 r. – żywo zapisał się w sercach mieszkańców Szczecina i Pomorza. Papież z różnymi grupami spotkał się w trzech miejscach: na Jasnych Błoniach, w seminarium duchownym i w bazylice katedralnej pw. św. Jakuba Apostoła.

Nauczanie papieskie

Centralne uroczystości miały miejsce na Jasnych Błoniach. To tutaj papież odprawił mszę św. w intencji rodzin ziemi pomorskiej i całej Polski. Swoją homilię oparł na czytaniach wyjętych z uroczystości Najświętszej Rodziny i powiedział m.in., że: „Małżeństwo – to wspólnota życia. To dom. To praca. To troska o dzieci. To także wspólnota radości i rozrywka”. Nadto wyartykułował zagrożenia rodziny oraz wskazał na drogi jej odrodzenia poprzez: modlitwę, odpowiedzialne rodzicielstwo i pracę. Papież podkreślił, że „w latach osiemdziesiątych Szczecin był miejscem doniosłych wydarzeń – i doniosłych umów pomiędzy władzami państwowymi a przedstawicielami świata pracy”. Dlatego przypomniał ważne zobowiązanie: „została nam zadana praca nad pracą”.

Po homilii zaprosił wszystkie małżeństwa, aby odnowiły ślubowania małżeńskie wobec Matki Bożej w Jej fatimskim wizerunku, który ukoronował na zakończenie mszy św. „papieskimi koronami”. Przed błogosławieństwem padły znamienne słowa o ewangelicznym wietrze: „Pragnę podziękować Szczecinowi, że nas powitał tak piękną pogodą, słońcem i wiatrem od morza. Wy wiecie dobrze, że ten Papież wędruje po różnych stronach świata i nad różnymi oceanami i morzami wypada sprawować mu Eucharystię i doznawać tego uderzenia wiatru od różnych mórz. Ale tutaj wiatr od Bałtyku, od tego morza, które nazywamy naszym, od naszego morza”.

W katedrze, przemawiając do około 3 tys. osób – kapłanów, sióstr zakonnych i kleryków z całej Polski, wskazał nade wszystko na to, aby alumni zdobywali: solidną wiedzę, byli niepodzielnego serca, zawierzyli siebie Bogu i naśladowali Chrystusa ubogiego. Prosił ich także, aby tworzyli wspólnotę „żywych kamieni” powstającego seminarium duchownego, w mury którego wmurował kamień węgielny pochodzący z Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

Recepcja nauczania

Pamięć nauczania Jana Pawła II w naszym rejonie jest żywa, zarówno wśród wiernych, jak i pośród duchowieństwa, a widoczna jest na różnych płaszczyznach.

W duchowy wymiar obecności Jana Pawła II w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wpisuje się kult relikwii świętego, które posiadają 73 parafie i instytucje kościelne. Papież jest honorowym obywatelem 3 miast naszej archidiecezji: Kamienia Pomorskiego (od 2001 r.) Szczecina (od 2002 r.) i Goleniowa (od 2003 r.). Z pewnością w papieską troskę o nasz region wpisuje się Wydział Teologiczny. Jest to jedyny taki wydział w Polsce, który powstał na życzenie samego papieża. Obecnie prowadzi on 2 kierunki – teologię i familiologię. 27 stycznia 2004 r. w Watykanie do delegacji uniwersytetu i miasta Szczecina Jan Paweł II powiedział: „Uważam bowiem, że trzeba, aby w tym regionie Polski był silny Wydział Teologiczny (…). Ufam, że dzięki temu młodzi ludzie ze Szczecina i całej północno-zachodniej Polski będą mieli większe możliwości zdobywania wiedzy filozoficznej i teologicznej”.

Centrum modlitwy dziękczynnej stanowi sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie. Powstało ono 15 sierpnia 1998 r., jako miejsce szerzenia kultu Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, ale również jako votum wdzięczności Bogu przez posługę Maryi za cudowne ocalenie papieża Jana Pawła II w zamachu na jego życie 13 maja 1981 r. Jest ono pierwszym tego rodzaju w Polsce. Nadto abp Andrzej Dzięga 14 maja 2011 r. powołał sanktuarium błogosławionego (a od 27 kwietnia 2014 r. – świętego) Jana Pawła II w Śniatowie.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstała w 2000 r. i stanowi żywy pomnik Jana Pawła II. W archidiecezji szczecińsko‑kamieńskiej już w 2010 r. było ok. 80 stypendystów. W Szczecinie‑Warszewie powstaje Centrum Jana Pawła II, które będzie działać w pięciu obszarach: religijnym, duchowym, społecznym, edukacyjnym i kulturalnym.

Nie ma wątpliwości, że „Marsz dla Życia” to kolejne centrum recepcji papieskiego nauczania. Trwa on w Szczecinie od 2003 r. i jest największy w Polsce. Wyrusza on spod pomnika Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, a kończy się na placu katedralnym.

Oprócz szkół – 14 podstawowych i 3 zespołów szkolnych (do chwili likwidacji było też 5 gimnazjów) – imię Jana Pawła II noszą także instytucje kościelne: Dom Księży Emerytów w Szczecinie (11 kwietnia 2007 r. poświęcił go nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk) oraz Instytut Medyczny w Szczecinie; powołany do istnienia 24 marca 2010 r. przez abp. Andrzeja Dzięgę.

Na terenie archidiecezji postawiono do dzisiaj 18 pomników (są też tablice i rzeźby) z najważniejszym z nich w Szczecinie na Jasnych Błoniach, którego odsłonięcia i poświęcenia dokonał abp Józef Kowalczyk, 18 czerwca 1995 r. podczas obchodów 50‑lecia polskiej organizacji kościelnej na ziemiach nad Odrą i Bałtykiem oraz obrad 277. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w Szczecinie.

Godnym odnotowania są informacje o pamiątkach po Janie Pawle II przechowywanych w bazylice katedralnej i seminarium duchownym w Szczecinie, a także w parafiach: Choszcznie, Kamieniu Pomorskim i Myśliborzu.

Są też: kaplice i organy, dzwony, obrazy i medale, place i ulice, dęby i kamienie pamiątkowe; W recepcję nauczania wpisują się także: dni papieskie, olimpiady, wystawy i konkursy, biegi, a także konferencje naukowe i publikacje, a nade wszystko zaś nieustannie trwa modlitwa dziękczynna.

Wyzwania na przyszłość

Ojciec Święty odlatując ze Szczecina, na lotnisku w Goleniowie, powiedział: „Tak, tutaj trzeba było być” i powtórzył to w Watykanie. Powiedział też i te słowa: „Dbajcie o ludzi, służcie ziemi szczecińskiej, bo to nasz wielki skarb”, które widnieją w sali konferencyjnej Kurii Biskupiej. Z tego wyjątkowego spotkania ciągle płynie wyzwanie na przyszłość: troska o zdrowe polskie rodziny, patriotyzm i obronę niepodległości, rozwój duchowy kapłanów i wiernych oraz wsłuchiwanie się w głos orędzia fatimskiego. 

Ks. Grzegorz WEJMAN

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA