Niedziela, 04 czerwca 2023 r. 
14 szczecin
REKLAMA

Prace przygotowawcze w regionie

Data publikacji: 21 grudnia 2021 r. 14:56
Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2021 r. 14:56
Prace przygotowawcze w regionie
Gdy powstanie obwodnica, korki przestaną trapić podszczecińskie Warzymice. Fot. Dariusz GORAJSKI  

Dobrze przygotowane inwestycje to podstawa późniejszej budowy i eksploatacji dróg. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w przygotowaniu jest około 300 km dróg. To pozostała do realizacji sieć autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic na drogach krajowych w województwie.

– Szacunkowa łączna wartość tych projektów to około 16 miliardów złotych. Realizowane prace przygotowawcze pozwalają na płynne wchodzenie kolejnych zadań w fazę realizacji. Tak było na przykład z odcinkiem S6 Koszalin – Słupsk o długości 46 km, dla którego we wrześniu tego roku ogłosiliśmy przetarg na budowę – informuje Mateusz Grzeszczuk, główny specjalista ds. komunikacji społecznej, Pion Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6, o długości około 50 km, to droga, która w przyszłości omijać będzie miasto od strony zachodniej i północnej. Inwestycja, wraz z planowanym tunelem pod Odrą, poprawi sytuację komunikacyjną stolicy województwa i terenów położonych wokół.

– Trasa ta przez wiele lat pozostawała jedynie w sferze planów. Mimo uzyskanej decyzji środowiskowej wciąż potrzebna była dalsza dokumentacja – przypomina Mateusz Grzeszczuk. – W roku 2018 decyzją ministra infrastruktury przyznano finansowanie na opracowanie badań podłoża wraz z elementami Koncepcji programowej. Łączny koszt dokumentacji i badań w terenie wyniósł 24,5 mln złotych. Na trasie będzie zlokalizowany tunel pod Odrą w rejonie Polic o długości około 5 km i będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

Rzecznik GDDKiA dodaje, że dokumentacja koncepcyjna wraz z badaniami podłoża została zakończona i zatwierdzona w tym roku.

– Pod koniec listopada otrzymaliśmy finansowanie w kwocie 411 mln zł na opracowanie projektu budowlanego oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje już po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – tłumaczy rzecznik.

Droga ekspresowa S10 Szczecin – Piła

Przez wiele lat nie wyznaczono przebiegu drogi S10 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Sytuacja zmieniła się w roku 2017, gdy zostało przyznane finansowanie na prace przygotowawcze obejmujące dokumentację niezbędną do wydania decyzji środowiskowej oraz Koncepcję programową z badaniami podłoża na odcinku Szczecin – Piła.

Prace nad dokumentacją ruszyły w roku 2018, uwzględniając odcinek Szczecin-Kijewo – Szczecin-Zdunowo (o długości 6 km), gdzie zostało zlecone rozszerzone Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz odcinek Stargard – Piła (o długości 108 km). Dla tego drugiego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej.

– Prace nad raportami o oddziaływaniu na środowisko były szczególnie pracochłonne na odcinku Stargard – Piła, który przechodzi przez wiele obszarów leśnych – wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk.

Dla odcinka Stargard – Piła decyzja środowiskowa została uzyskana w lipcu tego roku i jest już ostateczna. W sierpniu zostały ogłoszone przetargi na wykonanie badań podłoża wraz z elementami koncepcji programowej. To łącznie 5 zadań, dla których w I kwartale przyszłego roku planowane jest podpisanie umów na wykonywanie dokumentacji. Dla odcinka Kijewo – Zdunowo trwa obecnie uzyskiwanie decyzji środowiskowej.

Droga ekspresowa S11 Bobolice – Szczecinek

Ostatnim fragmentem drogi ekspresowej S11, który pozostał do realizacji w województwie zachodniopomorskim, jest odcinek Bobolice – Szczecinek o długości 24,5 km. Fragment ten znajduje się pomiędzy realizowanymi obecnie w systemie „projektuj i buduj” odcinkami Koszalin – Bobolice i oddaną w ubiegłym roku obwodnicą Szczecinka.

Przygotowanie dokumentacji obejmującej zarówno Koncepcję programową, jak również szczegółową dokumentację techniczną było możliwe dzięki decyzjom ministra infrastruktury z roku 2017. Pod koniec września tego roku został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. W przyszłym roku, po uzyskaniu tej decyzji, będzie możliwy przetarg na realizację tego odcinka.

Drugi etap obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13

Po odstąpieniu od kontraktu z wykonawcą, który nie przystąpił do robót, realizacja obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 została podzielona na dwa etapy.

Dla pierwszego etapu, o długości 4,2 km, od ronda Hakena do przecięcia z DK13 na południe od miejscowości Przecław, pod koniec marca tego roku została podpisana umowa na realizację i prowadzone są roboty budowlane. Natomiast dla odcinka, o długości 2,3 km, od końca etapu pierwszego do przecięcia z autostradą A6 (nowy węzeł Szczecin Zachód) aktualizowana jest dokumentacja projektowa.

– Konieczność wprowadzenia zmian projektowych na etapie drugim wynikała z planów budowy obwodnicy Kołbaskowa, która realizowana będzie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic – wyjaśnia rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA. Obwodnica Kołbaskowa będzie kontynuacją obwodnicy Przecławia i Warzymic. Konieczna była również aktualizacja rozwiązań projektowych w zakresie połączenia DK13 z Zachodnią Obwodnicą Szczecina w ciągu S6.

DK31 Radziszewo – Gryfino

Fragment DK31 od autostrady A6 (węzeł Radziszewo) do Gryfina, o długości 9,6 km, przebiega niemal w całości w obszarze zabudowanym. Droga jest więc wąska i kręta. Dodatkowo węzeł drogowy Radziszewo na przecięciu A6 i DK31 nie posiada pasów włączeń i wyłączeń, co powoduje konieczność ograniczenia w jego obszarze prędkości na autostradzie do 90 km/h. W związku z tym od 2019 roku opracowywana jest dokumentacja dla nowego przebiegu DK31 od Radziszewa do Gryfina wraz z przebudową węzła drogowego.

– Obecnie na ukończeniu jest dokumentacja obejmująca raport o oddziaływaniu na środowisko. W przyszłym roku powinna ruszyć procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej. W kolejnych latach będzie przygotowywana dalsza dokumentacja dla tej inwestycji – informuje M. Grzeszczuk.

Odcinki szlakowe DK22

Od wiosny ubiegłego roku w przygotowaniu jest również około 40 km odcinków DK22 w województwie zachodniopomorskim. Odcinki Szwecja – Ostrowiec, Człopa – Wałcz i Człopa – granica woj. wielkopolskiego i lubuskiego planowane są do dostosowania do nacisku 11,5 t/oś.

– W ramach przygotowywanej dokumentacji droga będzie wymagała kompleksowej przebudowy, tak aby uzyskać właściwe parametry dla drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego). Dotyczy to m.in. szerokości nawierzchni, gdyż obecnie na wielu odcinkach nie jest to wymagane 7 metrów. Przebudowywane będą również skrzyżowania i korygowane łuki – mówi rzecznik.

Inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic znajduje się dziewięć inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 pod koniec kwietnia tego roku została już podpisana umowa na realizację. Dla obwodnicy Szczecinka na DK20 umowa na realizację została podpisana w lipcu.

Dla pozostałych siedmiu obwodnic trwają prace przygotowawcze. Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 opracowywany jest projekt budowlany. Inwestycja ta miała już wcześniej uzyskaną decyzję środowiskową.

Dla obwodnic Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22 oraz Stargardu i Złocieńca na DK20 prace przygotowawcze musiały rozpocząć się od podstaw. Inwestycje te nie miały wyznaczonych przebiegów. Dla obwodnic na DK22 prace nad dokumentacją niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej są na ukończeniu bądź już zostały zakończone.

– Dla obwodnicy Szwecji został już złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej – informuje Mateusz Grzeszczuk. – Dla obwodnic na DK20 – Stargardu i Złocieńca zakończenie prac nad częścią studialno-środowiskową i złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowej dokumentacji planowane jest na przyszły rok. Umowy na prace przygotowawcze dla obwodnic na DK20 i DK22 obejmują również wykonanie badań podłoża i elementów Koncepcji programowej. Prace te będą wykonywane po uzyskaniu decyzji środowiskowych.

(b)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA