Piątek 03 grudnia 2021r. 
REKLAMA

Więcej pieniędzy – prostsze rozliczanie

Data publikacji: 2020-05-12 15:09
Ostatnia aktualizacja: 2020-05-12 15:58
Więcej pieniędzy – prostsze rozliczanie
 

2 miliony euro na przedsięwzięcia związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa i jej skutków przeznaczył Euroregion Pomerania. Wnioski są uproszczone. Uproszczone będzie ich rozliczanie.

Zamknięcie granicy uniemożliwiło realizację wielu projektów Pomeranii, związanych m.in. z rozlicznymi spotkaniami polsko-niemieckimi, negatywnie wpłynęło też na pracę instytucji i firm, działających na pograniczu. Konsekwencje ograniczeń – podobnie jak wszędzie – trzeba będzie odrabiać długo. Niejednego niezrealizowanego przedsięwzięcia nie da się jednak odrobić. Nie da się bowiem cofnąć czasu, żeby w takiej samej formie powtórzyć np. spotkanie, które trzeba było odwołać. Każde jest inne i niepowtarzalne.

Na co pieniądze?

Pieniądze ze specjalnego programu COVID-19, realizowanego tylko na terenie Euroregionu Pomerania, będzie można przeznaczyć na:

– ograniczanie następstw pandemii poprzez opracowanie i realizację projektów, mających na celu utrzymanie i rozwój współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu;

– opracowanie projektów działań transgranicznych, których celem będzie zwalczanie koronawirusa; chodzi o współpracę instytucji ochrony zdrowia, kampanie informacyjne, działania prewencyjne;

– modelowe działania związane z edukacją zdalną.

Ile pieniędzy?

Dotacje będą przyznawane w ramach Funduszu Małych Projektów. Całkowita wartość projektu została zwiększona z 30 do 50 tysięcy euro. Dofinansowanie unijne wynosi 85 proc. jego kosztów.

Co kupić, zorganizować?

Szpitale, domy pomocy społecznej, samorządy będą mogły za te pieniądze kupić środki ochrony osobistej (np. maski, rękawice, przyłbice ochronne, płyny do dezynfekcji, fartuchy), czy też niezbędny sprzęt, testy itp. Szkoły, domy dziecka, instytucje kultury będą mogły dofinansować zakup urządzeń i oprogramowania do komunikacji on-line oraz nauki zdalnej, a ośrodki sportu – dofinansować wszelką działalność w sieci.

Kto może kupić?

Wnioski na dofinansowanie z programu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” mogą składać podmioty nonprofit:

– szkoły, instytucje edukacji, kultury, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, samorządy i jednostki im podległe.

Wnioskodawcy z Polski muszą mieć siedzibę w województwie zachodniopomorskim, z Niemiec – w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i części Brandenburgii, związanej z Euroregionem Pomerania.

Terminy i rozliczenie

Wnioski są przyjmowane od 7 maja. Decyzja w sprawie dotacji zostanie podjęta najpóźniej w ciągu 4 tygodni od złożenia wniosku.

Przyjęto uproszczoną formę rozliczania projektów (kwota ryczałtowa). Czas rozliczania projektów i zwrotu kosztów, które poniósł wnioskodawca, będzie więc maksymalnie krótki.

Dokumenty, wnioski

Wszystkie niezbędne materiały można nieodpłatnie pobrać ze strony: https://pomerania.home.pl/wordpress/pl/od-07-05-2020-r-rusza-nabor-specjalny-w-ramach-funduszu-malych-projektow-interreg-va-covid-19/

Konsultacje: Aleksandra Warska, Małgorzata Jeż – nabor@pomerania.org.pl, tel. 91 486 29 10.

* * *

Projekt: „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”, realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A „Komunikacja – Integracja – Współpraca”, jest współfinansowany z Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia /Polska. Za jego wdrażanie odpowiadają Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (partner wiodący) i Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. (partner projektu).

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania przypomina jednocześnie, że cały czas można składać wnioski na wszystkie inne projekty, które mogą być realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A.

(b.t.)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA