Wtorek 07 grudnia 2021r. 
REKLAMA

2019 rok był dla większości Polaków dobry, najlepszy od 1989

Data publikacji: 2019-12-31 08:37
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-08 07:51
2019 rok był dla większości Polaków dobry, najlepszy od 1989
 

2019 rok większość Polaków ocenia jako dobry dla siebie i swoich rodzin – wynika z sondażu CBOS. Oceny sytuacji osobistej i rodzinnej są najlepsze od 1989 r., odkąd prowadzone jest badanie.

Większość badanych (56 proc.) ocenia, że 2019 r. był dla nich dobrym rokiem, przy czym dla 12 proc. bardzo dobrym. W porównaniu z ubiegłorocznym sondażem o 6 punktów procentowych wzrosła liczba respondentów oceniających dobrze mijający rok. Tak jak przed rokiem, co dziesiąty respondent uważa, że mijający rok był dla niego niepomyślny.

Rok lepszy od poprzedniego

Jeśli chodzi o ocenę mijającego roku w wymiarze rodzinnym, to dla 54 proc. był on jednoznacznie dobry, przy czym dla 10 proc. bardzo dobry. W porównaniu z poprzednim rokiem o 7 punktów procentowych wzrosły oceny pozytywne. W raporcie podsumowującym badanie podkreślono, że 2019 był dla Polaków w wymiarze osobistym i rodzinnym nie tylko lepszy od poprzedniego, ale także generalnie najlepszy od roku 1989, kiedy pierwszy raz pytano o podsumowanie mijającego roku. Wskazano też, że oceny zależą przede wszystkim od postrzegania przez badanych warunków materialnych własnych gospodarstw domowych. Im większe zadowolenie z sytuacji materialnej, tym więcej pozytywnych ocen ubiegłego roku, a mniej opinii negatywnych i ambiwalentnych.

- Warto jednak zauważyć, iż o ile w 2018 roku jedynie wśród ankietowanych dobrze oceniających warunki materialne własnych gospodarstw domowych zdecydowaną większość stanowili ci, którzy deklarowali, iż – najogólniej rzecz biorąc – mijający rok był dla nich osobiście oraz dla ich rodzin dobry, o tyle obecnie również większość żyjących w średnich warunkach ocenia, że dla nich osobiście oraz dla ich rodzin mijający rok jest dobry. Poprawa ocen mijającego roku w wymiarze osobistym i rodzinnym nastąpiła też wśród badanych źle oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych" – napisano.

Częściej pozytywną ocenę 2019 w wymiarze osobistym i rodzinnym wystawiały osoby identyfikujące się z prawicą.

W pracy... gorzej

W porównaniu z poprzednim rokiem pogorszyła się ocena sytuacji w zakładach pracy. Ubyło badanych uważających, że mijający rok był dla ich zakładów pracy bardzo dobry (7 proc., spadek o 4 punkty procentowe) lub dobry (38 proc., spadek o 3 punkty), a przybyło oceniających go w tym aspekcie jako ani dobry, ani zły (24 proc., wzrost o 6 punktów procentowych) lub jako dość dobry (18 proc., wzrost o 2 punkty). Tak jak przed rokiem co jedenasty pracujący zarobkowo ocenia, że mijający rok był dla ich miejsca pracy zły.

Oceny roku 2019 w odniesieniu do zakładów pracy, mimo że gorsze niż w dwóch poprzednich latach, są nadal jednymi z najwyższych od 1989 roku – zaznaczono w raporcie. Najlepsze były w ubiegłym roku.

Najlepiej oceniają 2019 dla zakładu pracy respondenci pracujący w sektorze prywatnym poza rolnictwem, a najgorzej – zatrudnieni w instytucjach publicznych, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych, w tym także w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, oraz pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych. W grupie pracowników instytucji publicznych widać wyraźny spadek odsetka ocen pozytywnych, przy wzroście odsetka ocen ambiwalentnych w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrost ocen pozytywnych nastąpił za to wśród pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych.

Ocena 2019 dla zakładu pracy koreluje z oceną warunków materialnych badanych. Im gorzej respondenci oceniają warunki materialne swoich gospodarstw domowych, tym więcej negatywnych ocen mijającego roku w odniesieniu do zakładu pracy.

"Warto dodać, że pogorszenie ocen w porównaniu z rokiem 2018 nastąpiło przede wszystkim wśród pracujących źle oceniających warunki materialne swojego gospodarstwa domowego" – napisano w raporcie.

Drugi najlepszy wynik po 1989

Oceny 2019 dla Polski są podobne jak przed rokiem, a w historii badania – drugie najlepsze po przełomowym 1989. 32 proc. uznało, że mijający rok był dla kraju dobry, 4 proc. bardzo dobry, a 15 proc. dość dobry. Według 27 proc. 2019 nie był ani dobry, ani zł dla Polski, a według 17 proc. – zły.

Wśród zwolenników rządu przeważają oceny pozytywne, wśród przeciwników ambiwalentne i umiarkowanie negatywne. Respondenci deklarujący obojętność wobec rządu najczęściej twierdzą, że mijający rok był dla naszego kraju ani dobry, ani zły lub oceniają go pozytywnie.

Pod względem miejsca zamieszkania, mieszkańcy wsi w większości uważają, że był to dobry rok dla kraju. Jedyną grupą, w której więcej jest ocen negatywnych niż pozytywnych są respondenci z miast liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców.

Najmniej pozytywnie oceniana jest sytuacja światowa, jednak – w opinii badanych – dla świata rok 2019 był lepszy niż poprzedni i generalnie dla świata był jednym z pięciu najlepszych w ostatnim trzydziestoleciu, choć daleko mu do roku 1989.

Wśród identyfikujących się z prawicą dominują oceny pozytywne, a wśród badanych o poglądach lewicowych najczęstsze są oceny negatywne. Im wyższy poziom wykształcenia, tym więcej negatywnych ocen 2019 dla świata.

(pap)

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

To samo
2020-01-08 06:43:55
Dlaczego? Bo w końcu przyszła Gospodyni Domowa z ołówkiem w ręku i się wzięła za ten złodziejski bajzel PO Komunistach. 30 lat rozpieprzania i złodziejstwa - a Polakom miały wystarczyć gumofilce!
@Obs.ryver
2020-01-04 21:07:01
Pozwól że przedstawie ci kilka innych statystyk. Za przyjęciem obowiązującej Konstytucji RP glosowało 53,45% wyborców przy frekwencji 42,86% a wiec za przyjęciem tej Konstytucji która tak chętnie sobie wycieracie buty głosowało 22,91% Polaków (a gdyby zastosować kryterium referendum przyjętego w tejże Konstytucji to ze względu na niską frekwencję to referendum Konstytucyjne byłoby nieważne), inny przykład to ratyfikacja traktatu akcesyjnego do UE w 2003 roku - za akcesja do UE było 77,45% biorących udział w referendum przy frekwencji 58,85% to daje że za akcesja do UE było 45,58% Polaków.
Do Trolla PIS Jarząbek i i teść pasierba "w jednym" :)))
2020-01-04 18:52:37
Nie wyrabiasz się z komentowaniem swoich bredni ...słabiej płacą Matołecki i reszta ???
Obs.ryver
2020-01-04 12:08:56
"..Według 27 proc. 2019 nie był ani dobry, ani zły dla Polski, a według 17 proc. – zły..." Czyli dla p o ł o w y ankietowanych- nic dobrego nie przyszło z rzadów PiSdzielców!!! A 1/5 wreęcz powiedziała, że to był ZŁY kaczy rok!!!
do @ rządowe jaja?
2019-12-31 15:01:04
- taką mieliśmy i mamy PO_godę. PO_daj POj..ie w którym kraju na świecie media należące do rządu nie uprawiają propagand rządowej? PO_woli PiS_ać i się nie śpieszyć! Zacznij od USA..
rządowe jaja?
2019-12-31 12:28:37
PAP i CEBOS dwie zaraz po TVPIS agencje propagandowe rządzącej partii
to ja Jarząbek do CBOS-a
2019-12-31 10:51:55
- najlepsze biuro to "Centralne Biuro Głosowania Nogami", czyli wybory powszechne już bez "ruskiego kałacha" w nareszcie demokratycznej (liberalnie) Polsce.. Raz na cztery lata i; - ” jak sobie wygracie wybory to będziecie mogli przegłosować sobie co chcecie, a teraz my mamy większość, cisza……” To sobie poj..e (Neuman) zapamiętaj także w przyszłym roku (maj).
CBOS
2019-12-31 10:10:44
Centralne Biuro Okłamywania Społeczeństwa

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA