Wtorek 28 czerwca 2022r. 
REKLAMA

Łamanie zasad kwarantanny to nie tylko kary, ale i narażanie innych

Data publikacji: 2020-03-20 15:17
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-21 00:06
Łamanie zasad kwarantanny to nie tylko kary, ale i narażanie innych
 

Większość osób, które w naszym regionie zostały objęte kwarantanną, stosuje się do jej zasad - ocenia policja. Niestety zdarzają się też przypadki osób, które świadomie je łamią. W zależności od okoliczności może się to wiązać z popełnieniem wykroczenia lub nawet przestępstwa. Policjanci weryfikują już informacje na ten temat.

Minionej doby w województwie zachodniopomorskim policjanci sprawdzili 2861 osób objętych kwarantanną. W kilku przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, o których powiadamiana jest inspekcja sanitarna. Mowa jest np. o opuszczeniu miejsca kwarantanny z powodu wyjścia do sklepu, na spacer z psem lub samowolnej zmianie miejsca pobytu.

Policjanci weryfikują każdą taką informację pod kątem naruszenia norm wynikających z Kodeksu Wykroczeń lub Kodeksu karnego.

Jakie kary grożą osobom łamiącym kwarantannę?

Policja przypomina, że powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie i ściśle związane z powszechnym bezpieczeństwem. Informuje też objęte nią osoby, że:

  • policjanci sprawdzają regularnie i zbierają informacje o tym, czy osoba objęta kwarantanną stosuje się do jej zasad. Jeśli okaże się, że nie, to informacja taka zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 5000 zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kodeksu wykroczeń. Postępowanie może zakończyć się nałożeniem mandatu lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu i wymierzeniem grzywny do 5 tysięcy złotych.
  • jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwo przewiduje karę roku pozbawienia wolności.

Policja apeluje: Poddajcie się rygorom izolacji

Codzienne sprawdzenia i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają nie tylko zweryfikować, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. Policjanci podczas rozmów ustalają także, czy takiej osobie czegoś nie potrzeba. Tego typu sygnały przekazują do lokalnych służb miejskich, które organizują pomoc.

"Ponawiamy apel do wszystkich, wobec których zastosowano lub zalecono kwarantannę, o stosowanie się do poleceń służb sanitarnych oraz instytucji państwowych. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji" - napisała policja w komunikacie na temat kwarantanny.

(ip)

 Fot. arch.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA