Środa 05 października 2022r. 
REKLAMA

Egzekucja komornicza – zajęcie konta bankowego

Data publikacji: 2022-09-21 08:18
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-21 08:18

Dziś kontynuuję wątek związany z egzekucją komorniczą i przedstawię Państwu zasady, jakie są związane z kolejną dotkliwą formą egzekucji – mianowicie z zajęciem konta bankowego.

Egzekucja długu może dotyczyć wszystkich rodzajów kont bankowych – firmowych, prywatnych, oszczędnościowych, walutowych oraz wspólnych (małżonków lub spółki cywilnej). Egzekucja długu z konta bankowego następuje, kiedy wezwania do uregulowania zobowiązania nie przynoszą żadnego skutku. Wówczas komornik zawiadamia bank dłużnika o zajęciu wierzytelności do wysokości należnej kwoty długu, powiększonej o koszty egzekucji. Zawiadomienie jest zarazem wezwaniem banku do powstrzymania się od wypłat z zajętego rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności – i bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty. Bank musi w terminie 7 dniu powiadomić komornika o przeszkodach, jakie pojawią się przy przekazywaniu zajmowanej kwoty. Komornik zaś powiadamia dłużnika o egzekucji długu z rachunku bankowego – do zawiadomienia dołącza opis pisma o zakazie wypłat z zajętego rachunku skierowanego do banku.

Egzekucja długu z konta bankowego dotyczy zarówno kwot, jakie się na nim zajmują w momencie zajęcia, jak i tych wpływających już po założeniu blokady. W przypadku gdy środki na koncie są wyższe od kwoty wierzytelności i kosztów egzekucji długu, nadwyżka jest zostawiana do dyspozycji dłużnika. Jeśli środki są niewystarczające, komornik będzie zajmował wszystkie kolejne wpływy – aż do zebrania całej kwoty. Saldo ujemne na rachunku bankowym oznacza, że wszystkie wpływy w pierwszej kolejności przekazywane są na jego spłatę i nie są przekazywane komornikowi. Środki podlegają ponownemu zajęciu w sytuacji, gdy saldo się wyrówna.

Blokady konta bankowego komornik dokonuje w prosty sposób i pomimo wielu krążących opowieści o tym, że można przed tym się ustrzec, kierując się np. wyborem banku – są to „opowieści z mchu i paproci” jedynie.

Przejęcie środków dłużnika jest przeprowadzone na odległość poprzez blokadę dostępu do zajętych środków na koncie bankowym. Bank jest o tym fakcie powiadamiany i nie ma możliwości obsłużyć takiego dłużnika – dotyczy to kwoty zajętej przez komornika. To komornik decyduje o tym, które wpływy z rachunku wypłaci dłużnikowi, a które przejmie na poczet spłaty długów. Oczywiście jest on ograniczony przepisami prawnymi i podlega pewnym ograniczeniom.

Jaka jest zatem kwota, jaką komornik może zająć, a jaką musi pozostawić do dyspozycji dłużnika?

Komornik zobowiązany jest do pozostawienia do dyspozycji dłużnika równowartości 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku. Zatem w chwili obecnej jest to kwota 2257,5 zł.

Każdą kwotę będącą nadwyżką komornik może zająć, o ile środki te nie zaliczają się do świadczeń wyłączonych z egzekucji komorniczej – o czym jeszcze wspomnę. Co istotne – jeśli na rachunku dłużnika pojawi się w danym miesiącu kwota mniejsza od tej, która jest określana jako wolna od zajęcia – komornik nie ma prawa do zajęcia żadnych pieniędzy.

Zasada ta dotyczy wszystkich sytuacji poza jedną – w przypadku dłużników alimentacyjnych nie ma żadnych ulg i nie podlegają one ochronie. W takim przypadku komornik zajmie 100 proc. środków, jakie znajdują się na koncie i po uregulowaniu długu zwolni konto bankowe.

Co jest istotne – niezależnie od zajęcia konta bankowego komornik może równolegle zająć wynagrodzenie za pracę (z umowy o pracę oraz z umów zlecenie/ o dzieło).

Zajęciu komorniczemu podlegają także zwroty podatku wpływające na konto dłużnika.

Jeżeli mamy komorniczą blokadę na wszystkie środki na koncie, to nie możemy:

– wykonywać przelewów,

– płacić kartą,

– wykonywać transakcji mobilnych,

– wypłacać pieniędzy z bankomatu,

– wziąć pożyczki,

– założyć konta w serwisie, w którym wymagany jest przelew weryfikacyjny.

Czego komornik nie może zająć:

500 +, alimentów, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych, dodatków porodowych, świadczeń rodzinnych.

W praktyce jednak komornik nie analizuje naszych kont bankowych i dochodzi do zajęcia tych środków, co powoduje konieczność indywidualnej interwencji i złożenia wniosku o ich odblokowanie z uwagi na specyfikę tych środków i specjalne przeznaczenie.

Aby uniknąć takich sytuacji, warto założyć tzw. konto rodzinne/socjalne, które stworzone są typowo w tym celu, by wpłacać wyłącznie środki, które są chronione przed egzekucją z konta bankowego.

W przypadku wszelkich „tarapatów” zapraszamy na indywidualną konsultację z prawnikiem w każdą środę w siedzibie „Kuriera Szczecińskiego” od godziny 16 do 18.

prawnik Joanna ŚWIĄTEK-WOJNAROWSKA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA