Sobota 18 września 2021r. 
REKLAMA

Klimatyczna pułapka

Nie tak dawno (trzeciego października) jedna z nowojorskich działaczek światowego lobby ekologicznego bez cienia wstydu wezwała, by w imię ratowania klimatu przed inwazją gazów cieplarnianych (emitowanych przez cały świat ożywiony) nie tylko zaprzestać rodzenia, ale wręcz zjadać dzieci! *

I nikt jej nie podał do sądu, nie uwięził w kaftanie bezpieczeństwa, nawet nie skierował na badania psychiatryczne…

Ruch „w obronie planety” wziął swój początek w 1969 roku na spotkaniu postępowych elit świata w Rzymie. W wydanym w 1972 roku Raporcie Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu” uznano, óe człowiek jest największym szkodnikiem zagrażającym Ziemi i jej przyrodzie. Wtedy też zebrani w Wiecznym Mieście postępowi (czytaj: lewicowi) intelektualiści uważający się za elitę świata wyznaczyli poszczególnym kontynentom i krajom limity zaludnienia na przyszłe stulecie. I tak to według ich prognoz Polska (wówczas niespełna 35-milionowa) powinna w połowie XXI w. liczyć nie więcej niż 16 mln ludzi. Nie dopowiedzieli wtedy, co zrobić z resztą polskich tubylców.

Na szczęście, nie cały świat nauki dał się spacyfikować potężnemu lobby globalistów. Raz po raz odzywają się głosy rozsądku ze strony niezależnych badaczy odpornych na korupcję i groźbę ostracyzmu. Parę miesięcy temu przeciw globalistycznemu ekoterrorowi zaprotestowali uczeni włoscy pod wodzą autorytetu w dziedzinie geologii stosowanej prof. U. Crestiego, apelując o dostosowanie polityki ochrony przyrody do sprawdzonych, rzetelnych obserwacji naukowych i nieuleganie szantażowi organizacji ekologicznych.

Ostatnio zaś, po kolejnej fali ekohisterii, pod hasłem „obrony klimatu” lansowanej przez światowe media, stanowczy apel do ONZ przeciw głoszeniu „ćwierćprawd” na temat zmian klimatycznych i ich przyczyn, wystąpiło 500 uczonych z całego świata. Czy decydenci z sekretariatu ONZ oraz komisarze z Brukseli poświęcili bodaj jedno posiedzenie temu apelowi negliżującemu globalne oszustwo, zmowę bogatych przeciw uboższym?!

W obu przypadkach te poważne głosy rozsądku zostały przez najważniejsze światowe mass media zmarginalizowane lub wręcz przemilczane.

Światowe mocarstwa kpią sobie z wydumanych zagrożeń klimatycznych. Natomiast Unia Europejska z całą premedytacją (nie wyobrażam sobie, że rządy w „starej Unii” sprawują sami głupcy) poprzez szantaż finansowy narzuca biedniejszej połowie Europy rezygnację z używania paliw kopalnych, zwłaszcza węgla w energetyce. Wiedzą, że żadne wiatraki i panele słoneczne nie ogrzeją Polaków zimą, a nasz przemysł nie jest „wiatropędny”. Tymczasem zgoda na coraz wyższe kary za CO2 wreszcie wygasi polską energetykę i przemysł. A kiedy już obcy kapitał przejmie za bezcen naszą upadłą gospodarkę, wtedy ktoś z obecnych krzewicieli postępu zawoła: eureka, dwutlenek jest OK!, a węgiel to najlepsze paliwo!

Czy godząc się na poniżające „limity emisji CO2” nasi przywódcy tej „dobrej (nie klimatycznej!) zmiany”, taki scenariusz biorą pod uwagę? ©℗

Janusz ŁAWRYNOWICZ

* „Najwyższy Czas” 14 bm.

Komentarze

@PiSzcząca bida
2019-10-29 18:37:17
Pełna zgoda - wydawało ci się "że lewica broni interesów ludzi ubogich" - co do budowania farm wiatrowych - skoro są frajerzy którzy chcą płacić za farmy wiatrowe to dlaczego z tego nie skorzystać. Część lewicy nie udaje przynajmniej że tylko energetyka jądrowa jest w stanie zapewnić stabilna i bezemisyjną produkcje energii elektrycznej - reszta opowiada farmazony o energetyce rozproszonej, kogeneracji i rzecz jasna eksterminacji mniej wartościowych jednostek.
gość
2019-10-29 06:15:58
Już kiedyś czytałem o planie zredukowania ludności Polski do kilku milionów.Na pewno nie były to artykuły z lat 69-72,ale dotyczące okresu wcześniejszego,czyli 30-40 lat wstecz.Chyba faktycznie epoka lodowcowa jest wskazana,co dla niektórych będzie dobrym rozwiązaniem.
PiSzcząca bida
2019-10-28 23:03:42
Pan Redaktor tu jakieś oksymorony wprowadza: walka o ograniczenie emisji CO2 jest prowadzona przez lewicowych aktywistów biorących udział w zmowie bogatych przeciw uboższym. Do tej pory wydawało mi się, że lewica broni interesów ludzi ubogich. No,ale skoro pan Redaktor wywiódł taki wywód... Nie wiem, czy pan Redaktor oglądał dzisiejszą (28.10.2019) Panoramę TVP. Otóż Amerykanie mają w Polsce budować farmy wiatrowe. Taka notatka pod fragmentem video dot. tej kwestii: "Farmy na powstaniu których skorzystać mają wszyscy. I budżet państwa i te domowe energetyka i ekologia, a do tego mają powstać nowe miejsca pracy. Chodzi o farmy wiatrowe na Bałtyku,które mają powstać z polsko - amerykańskiej współpracy" Minister Jerzy Kwieciński stwierdził w tym materiale z Panoramy: "Rząd Polski dąży, aby źródła odnawialne były podstawą polskiej energetyki".
za ZMIANY klimatu odpowiada precesja Ziemi wzgledem Słońca
2019-10-28 20:40:07
każdy kto twierdzi że powodem jest antropogeniczna emisja CO2 jest zwyczajnie ignorantem. CO2 jest TRZECIM pod względem wpływu gazem cieplarnianym, z bilansem mniej niż 13% w ujęciu ogólnym - to są fakty naukowe. Paliwa kopalne pochodzą z epoki KARBONU (właśnie dlatego Węgiel w łacinie to Carbo) - stężenie CO2 w atmosferze Ziemi wynosiło wtedy ponad 35% a mimo to doszło do NAGŁEGO ZLODOWACENIA i śmierci całych ekosystemów roślinnych którego efektem są właśnie pokłady węgla kamiennego. Większość CO2 absorbowana jest w morzach i oceanach - w prostych organizmach takich jak np sinice a nie na lądach - ocieplanie klimatu powoduje zwiększanie aktywności tych organizmów i większą absorpcje CO2 - Ziemia ma mechanizm SAMOREGULACJI. Tym wszystkim którzy mówią coś o ekspertach i uczonych - odpowiadam podobną sprawę mamy w ideologi gender - tzw naukowcy zajmujący się gender studies ignorują lub negują wyniki badan biologi, negują twarde dowody naukowe czyli badania empiryczne jeśli nie potwierdzają one tez ruchu gender studies. Prosty test na jakość nauki o klimacie jest pytanie o prognozowanie pogody z dużą dokładnością w odleglejszej perspektywie czasu - np jaka pogoda będzie np 3 Maja 2020 roku? Odpowiadam wszystkim argumentującym że naukowcy czy eksperci mówią że zmiany klimatu można powstrzymać rezygnując z emisji CO2 - ci sami naukowcy nie są w stanie modelować pogody z dokładnością pozwalającą precyzyjnie określić co będzie za 45 dni od teraz... To prawda o tzw nauce klimatu - nieweryfikowalne modele i wątpliwej jakości hipotezy bez żadnych twardych dowodów. Jedna większa protuberancja Słońca może zniszczyć cale życie na Ziemi i zredukowanie emisji CO2 do zera ma taki sam wpływ jak pudrowanie gangreny.
des
2019-10-28 15:19:07
Biskupi katoliccy, odpowiedzialni za sprawy europejskie w episkopatach swoich krajów – członków Unii Europejskiej – po raz kolejny wezwali do wyraźnej i szeroko zakrojonej ochrony środowiska. Należy w tym uwzględniać także najsłabszych oraz ograniczone zasoby ziemi, oświadczyli uczestnicy trzydniowego zebrania jesiennego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), które 25 października zakończyło się w Brukseli.
gfhfg
2019-10-28 14:32:38
Panie ignorancie, daj waść spokój, może jeszcze Ziemia jest płaska?
@gfhfg
2019-10-28 14:22:35
Ci "uczeni" zjedli zęby ale na oraniu mózgów niesamodzielnego intelektualnie społeczeństwa. Chodzi o wychowanie przelęknionego pokolenia, które na hasło "smok" czy CO2 (życiodajny gaz bez którego nie było by życia na Ziemi) będą się kryć w panice. Takim społeczeństwem będzie bardzo łatwo rozporządzać. Nie tylko je okradną ale i zniewolą. Już na różnych wiecach ci mniej odporni domagają się zamarznięcia w zimę poprzez wyeliminowanie efektywnych i tanich źródeł ciepła (węgiel, drewno z polskich lasów). Człowieku obudź się nim będzie za późno!
M.
2019-10-28 13:17:02
Na tej liście 500 "uczonych" była trójka z Polski. Trzech związkowców związanych z górnictwem węgla. Tacy to "uczeni": 500 lobbystów węglowo-naftowych i związkowców, i ani jednego klimatologa (lista nazwisk łatwa do znalezienia).
gfhfg
2019-10-28 08:59:56
Pan redaktor ignoruje wnioski setki uczonych i naukowców, którzy "zęby zjedli" w sprawie zmian klimatycznych; przypomina mi on chłopa, który mówił: bzdury gadajom, przecie widzem, ze słoneczko zachodzi, a nie ziemia sie kręci.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ