Poniedziałek 29 listopada 2021r. 
REKLAMA

Wybrali wykonawcę, który dokończy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa

Data publikacji: 2021-05-13 12:16
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-15 09:51
Wybrali wykonawcę, który dokończy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa
Fot. Wiesław Miller (archiwum)  

Najkorzystniejszą ofertę na dokończenie prac budowlanych na obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 złożyło konsorcjum firm Polbud Pomorze (lider), Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów oraz Wibra Recycling (partnerzy) - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Wybrana oferta opiewa na kwotę 448,87 mln zł, a czas przewidziany na realizację to 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).

W przetargu złożonych zostało łącznie pięć ofert. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyników przetargu. Dokumentacja postępowania będzie jeszcze podlegała standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa

Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 ma łączną długość 21,1 km. Od jesieni ubiegłego roku dostępne dla kierowców są trzy odcinki tej trasy: od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód, połączenie z ulicą Szczecińską (S11) oraz końcowy fragment obwodnicy od węzła Sianów Wschód. To w sumie 13,2 km obwodnicy. Rozprowadzają one ruch z nowej drogi S6, jednak nie dają możliwości ominięcia Koszalina i Sianowa przez ruch tranzytowy. Dlatego konieczne jest dokończenie odcinka od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód, tak aby spiąć ze sobą całą obwodnicę.

- Na odcinku obwodnicy Koszalina i Sianowa, między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód, wystąpiły skomplikowane warunki gruntowe, odmienne od wcześniej stwierdzonych - wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk, z GDDKIA Oddział w Szczecinie. - Podłoże, ze względu na bardzo specyficzną i rzadko spotykaną budowę związaną z występowaniem drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem, nie nadawało się do zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii budowy.

Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6

Ocenia on , że problemem były również samowypływy (wypływy artezyjskie), w których zwierciadło wody stabilizowało się nawet dwa metry powyżej poziomu terenu. - Próby zastosowania nasypu przeciążeniowego i mikrowybuchów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wykonano również szereg ekspertyz i badań podłoża, które prowadził między innymi Państwowy Instytut Geologiczny. Odcinek między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód został w związku z tym wyłączony z pierwotnego kontraktu na budowę obwodnicy - wyjaśnia Grzeszczuk.

Nowy projekt obwodnicy Koszalina i Sianowa

W roku 2019 rozpoczęło się opracowywanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla obwodnicy, gdzie wzięto pod uwagę wyniki poszerzonych badań podłoża. Ostatecznie zadecydowano o całkowitej zmianie rozwiązań projektowych w tym miejscu. Zamiast przejścia drogi pod linią kolejową i co za tym idzie zagłębienia się w skomplikowany geologicznie obszar, została zaprojektowana estakada o długości niemal 800 metrów.

Obiekt ten będzie przechodził nad linią kolejową i obszarem o skomplikowanej strukturze podłoża. W grudniu tego roku została uzyskana nowa decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  Przygotowanie całej dokumentacji i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie robót na tej inwestycji w grudniu 2020 roku.

Oprac. (k)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

SromotnikBezwstydny
2021-05-15 09:14:59
Dziwni, nieznani wykonawcy... Z jakim doświadczeniem i sprzętem?
Bod
2021-05-14 14:31:03
Ten wybrany wykonawca dokonczenia obwodnicy Koszalina przez GDDKiA w Sxczecinie z uwagi na brak doświadczenia w tego typu trudnej inwestycji nie zagwarantuje ani terminow ani jakości. Sytuacja moze byc podobna jak z Energopolem Szczecin. Taniej to nie znaczy dobrze i szybciej
Obeodnica
2021-05-13 21:24:19
Odłożenie budowy czesci obwodnicy Kosxslina do wezla Gorzebadzia jest jakos zrozumiala ale Nikt nie moze zrozumiec dlaczego od razu nie wykonano obwodnicy Sianowa do wexla Gorzebadzia

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ