Niedziela, 01 października 2023 r. 
11 szczecin
REKLAMA

Wybory w Kijewie

Data publikacji: 14 maja 2016 r. 20:26
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:54
Wybory w Kijewie
 

Do poniedziałku (16 maja) można składać kandydatury do Rady Osiedla Kijewo.

W wyborach do Rady Osiedla Kijewo może startować każdy, komu przysługuje prawo wybierania do danej rady. Innymi słowy, na radnego osiedla może startować osoba zamieszkująca jego teren. Kandydatów na członków Rady Osiedla, może zgłosić każdy szczecinianin, wraz z wykazem osób popierających, najpóźniej przed 21 dniem wyborów.

W zgłoszeniu kandydata należy podać nazwisko, imię, wiek, wykształcenie zawód, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zameldowania na pobyt stały oraz nazwę rady osiedla, do której się kandyduje. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego). Zgłoszenie musi zostać poparte również podpisami co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie danego osiedla, posiadających czynne prawa wyborcze.

Informacje o wyborach oraz wzory formularzy można znaleźć na stronie http://osiedla.szczecin.pl/osiedla/chapter_78262.asp

Wybory odbędą się 5 czerwca 2016 r.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

bOGNA
2016-05-14 21:50:16
No to sklepikarska grupa poleci i Biedroneczka wkrótce na osiedlu będzie.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA