Piątek, 01 grudnia 2023 r. 
-5 szczecin
REKLAMA

Wielka środa dla nauczycieli. Zmęczeni i sfrustrowani [GALERIA]

Data publikacji: 17 kwietnia 2019 r. 14:20
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:37
Wielka środa dla nauczycieli. Zmęczeni i sfrustrowani
 

Tłum ludzi zebrał się w środę w południe na placu Grunwaldzkim, aby okazać swoją solidarność ze strajkującymi nauczycielami. Wyróżniali się przypinkami z wykrzyknikiem oraz żółtymi elementami ubioru.

- Uważam, że powinniśmy wspierać nauczycieli w tym bardzo trudnym momencie i nie powinni oni odpuszczać. Moja mama jest nauczycielką i również protestuje. Jest już zmęczona brakiem porozumienia z rządem oraz tym, że cały czas sprawy stoją w miejscu. Ale ja cały czas powtarzam, że nie może się załamać - mówiła jedna z młodych uczestniczek akcji "Wielka Środa Dla Nauczycieli".

"Wielka Środa Dla Nauczycieli" jest ogólnopolską akcją wspierającą pedagogów. Organizatorami są członkowie ruchu "Warszawscy Obywatele Kultury". Zachęcali osoby popierające strajk, aby wyszły na ulice i robiły zdjęcia oraz filmy, które zostaną opublikowane na portalach społecznościowych z oznaczeniem #WielkaŚrodaDlaNauczycieli. "W ten sposób symbolicznie, choćby na kwadrans, dołączmy do strajkujących nauczycielek i nauczycieli" - mówili. Wspierający protest szczecinianie przeszli z placu Grunwaldzkiego na Jasne Błonia i z powrotem.

Strajk nauczycieli trwa od ponad tygodnia. W województwie zachodniopomorskim przystąpiło do niego 630 placówek oświatowych, a w samym Szczecinie 110. Jak po tych kilku dniach czują się nauczyciele?

- Strajk to poważne wyzwanie, dla nas, naszych rodzin, uczniów i ich rodzin. Czy atmosfera wśród nauczycieli jest dobra? Przeciwnie. To śmiech przez łzy. Czujemy się zmęczeni. Brakuje nam uczniów i zajęć z nimi. Ale jesteśmy zdeterminowani. Budujące są tłumy innych nauczycieli, również strajkujących - powiedziała "Kurierowi" nauczycielka jednego ze szczecińskich liceów.

Nie tylko nauczyciele są zmęczeni tą sytuacją. Uczniowie, a w szczególności maturzyści, również bardzo przeżywają strajk.

- Rozumiem, że nauczyciele walczą o swoje prawa, lepsze zarobki i traktowanie, ale nie powinni tego robić kosztem uczniów - powiedziała "Kurierowi" Klaudia, tegoroczna maturzystka - Najbardziej cierpią uczniowie, którzy kończą szkołę, a w szczególności maturzyści. Jestem właśnie w takiej sytuacji i żyję w ciągłym stresie. Nikt nie potrafi mi powiedzieć co dalej z moją szkołą, ocenami, zakończeniem roku, a przede wszystkim czy matura się odbędzie. Jestem zestresowana, zażenowana i rozgoryczona tym wszystkim.

Ze strajkującymi nauczycielami solidaryzują się prezydenci miast tworzących Unię Metropolii Polskich. Apelują też do rządu o pilne podjęcie rozmów ze środowiskiem nauczycieli oraz przedstawicielami samorządów. Jednocześnie Unia wzywa nauczycieli, aby w imię odpowiedzialności za los maturzystów „przeprowadzili klasyfikację końcową umożliwiającą zorganizowanie egzaminów maturalnych”

Jak długo potrwa strajk? Tego nie wie nikt.

(KaNa)

Fot. Dariusz GORAJSKI

Sonda

Czy popierasz strajk nauczycieli?
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Zenek
2019-04-25 06:21:35
Wzięliście na zakładników niewinnych uczniów. Sprzeniewierzyliście się etosowi pedagoga. Przecież nikt nie mówi że nie będzie podwyżek, tylko nauczyciele musieli wejść z butami z polityką w oświatę. Nic dziwnego że tylu nauczycieli nie popiera strajku ale są zastraszani przez liderów ułożonych z politykami
@ Gość
2019-04-22 11:07:21
Przeczytałem tylko poczatek twego przydługiego wywodu. I już tam jest błąd. To nie rząd nie potrafi się dogadać, z Solidarnością się dogadali. To nie chce się dogadać ZNP pod kierownictwem kodowca Broniarza. Od początku strajk ze strony stronniczego Broniarza i ZNP nastawiony był na przedwyborczą zadymę polityczną, na co wskazuje choćby moment strajku i nierealne warunki ugody - po tysiącu złotych podwyżki. Z czego kodowiec Broniarz doskonale zdawał i zdaje sobie sprawę.
Gość
2019-04-21 13:04:42
Drodzy rodzice, straszący szkoły sądem. Może nie uważaliście na lekcjach, a może leniuszkom nie chce się poczytać i zrozumieć “skomplikowanego” bo prawnego tekstu pisanego. To ja krótko wytłumaczę, a poniżej przytoczę paragrafy: a) Waszym dzieciom konstytucyjne prawo do nauczania ma zapewnić państwo polskie, rząd, nie nauczycielki i nauczyciele. Jeśli rząd nie potrafi się dogadać to jest wina rządu. b) Konstytucyjny obowiązek nauki swoich dzieci spoczywa na Was, a nie na nauczycielkach i nauczycielach. To Wy odpowiadacie prawnie za niewykonanie tego obowiązku. Nauczycielki nie są Waszymi darmowymi opiekunkami. c) Macie prawo wyboru szkoły. Możecie posłać dziecko do prywatnej, która nie strajkuje. Nie stać Was? Zmieńcie pracę na lepiej płatną. d) Możecie też sami założyć szkołę i zatrudnić w niej nauczycieli na warunkach na jakich oni zgodzą się pracować. e) Nauczycielki i nauczyciele, tak jak większość obywateli, mają konstytucyjne prawo do strajku, tak jak wasze dzieci do nauki. Dokładnie tak samo. f) To prawda, że nie ma przymusu pracy w wyuczonym zawodzie. Módlcie się żeby strajkująca kadra nauczycielska nie złożyła gremialnie wypowiedzeń. g) Za pracę należy się adekwatna płaca. Jeśli pracodawca płaci za 18 godzin to pracuje się 18 godzin, a nie 42. Nie będę przytaczać Kodeksu pracy, bo to jest nawet ponad moje siły. Jeśli wymagacie to płaćcie, w Waszym imieniu robi to rząd. h) Za wydawanie pieniędzy z Waszych podatków jest odpowiedzialny rząd i samorząd, nie nauczyciele. Postulowane przez nauczycielki i nauczycieli podwyżki to koszt ok. 8 mld. zł. Policzyć Wam wszystkie podwyżki dla rządu, wybranych urzędników, prezesów spółek państwowych i ich świt, mnożenie komisji, instytucji i etatów, dotacje dla fundacji krzaków powstałych jak grzyby po deszczu, kościoła katolickiego w tym T.Rydzyka, itd.? Same etaty katechetów kosztują 1,2 mld rocznie mimo braku takiego zobowiązania w konkordacie. TVP dostała w tym roku 1,3 mld ekstra. Tymczasem pensje zasadnicze nauczycielek i nauczycieli ZMALAŁY w stosunku do średniej krajowej od 2015 r. o 9%, a od 2012 r. o 18% i) za organizację systemu oświaty w tym wynagrodzeń odpowiada rząd, za realizację tego systemu - samorząd i dyrektorzy. Nie nauczycielki i nauczyciele, oni są pracownikami. Dyrektorki i dyrektorzy nie odpowiadają za strajk pracowników oświaty skierowany do rządu, nie mają na niego żadnego wpływu. Tak jak dyrektor kopalni nie ma wpływu na to, że górnicy robią najazd na Warszawę i palą opony. A tak w ogóle to znacząca część nauczycielek i nauczycieli też jest rodzicami. Zatem skierujcie swoje pretensje o wasze nerwy, nieprzewidziane koszty i zagrożone urlopy we właściwym kierunku - DO RZĄDU. I nie szantażujcie nauczycielek misją, moralnością, odpowiedzialnością, etyką, godnością zawodu i dobrem swoich dzieci bo to zwykła bezczelność. Wykażcie się własną odpowiedzialnością i moralnością. I skoro nie popieracie to chociaż nie przeszkadzajcie. Bo nauczycielki i nauczyciele mają prawo protestować.
Gość
2019-04-21 13:02:25
Dowody rzeczowe: Konstytucja RP Art. 70. 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. 2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. 3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa. 4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy zapewnia ustawa. Art. 65. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. 2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. Art. 59 3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Art.19. 1. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. 2. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Krajowej Administracji Skarbowej, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. 3.Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze.
Rodzice
2019-04-18 16:20:15
To jest niepojęte by tak nauczyciele lekceważyli uczniów! Popieram podwyżki dla nauczycieli i cieszę się że stopniowo będą realizowane do wysokości niedostępnej dla przeciętnego pracownika. Niemniej jednak nie ma mojej aprobaty dla tego spoufalania się z politykami co udowadnia dobitnie że to strajk polityczny.Szkoda dla uczniów szkoda dla nauczycieli szkoda dla sprawy.Ale włączyli się w politykę i teraz będzie kłopot z odzyskaniem zaufania do tego zawodu.
EDek
2019-04-18 15:55:12
Do Rodzica, szanowna Pani nie wszyscy pracują od 8 do 15, pani pewnie w szkole pracuje stąd takie spojrzenie ograniczone do własnej wykazać się efektem i tyle. NIe rozliczają z siedzenia tylko z konkretnego efektu. JAk się jej do 15 nie skończy jest jeszcze noc. Co? Nie mieści się w głowie i jeszcze w soboty, i niedziele też. Dlatego są tu tacy, którzy piszą w godzinach w PAni mniemaniu pracy.
Rodzic
2019-04-18 12:35:42
Brawo nauczyciele, do boju!
@ "były wyborca" PiS
2019-04-18 10:06:01
Teraz sobie matematyku policz, ile można by zrobić za 260 miliardów, które za "rządów" PO ukradły z budżetu państwa mafie vatowskie.
Kolejny zlot kodu pod inną nazwą i przy wsparciu zkodziałego ZNP
2019-04-18 09:59:05
A biedna młodzież nawet nie może przez strajkujących nauczycieli być pewna, czy cała będzie mogła zdawać matury. Współczucie dla zatroskanych maturzystów, którego ze strony strajkujących brak.
zatrudnieni
2019-04-18 06:57:41
Czym do licha się oni zmęczyli? Spacerkami w okularach słonecznych po miejskiej promenadzie? To że są sfustrowani to rozumiemy,nie udał się strajk i będzie zwiększone pensum po reformie a kiepscy nauczyciele muszą poszukać pracy gdzie nie będzie luziku.
Do... PrO-testantow
2019-04-17 23:16:35
Stoczniowcy w Sierpniu 1980 roku i Wam Wolnosc Wywalczyli - a wy jak pedagodzy Wolnosc ta teraz "wykorzystujecie i rozwalacie"...!!
Wielka Środa ?
2019-04-17 22:41:55
Zróbcie coś z sobą !
czytam
2019-04-17 22:37:09
Fajne foty - udana majówka / a browarek był , kiełbaski ?/ , A to juwenalia ! Super impreza . Tak , popieramy takie radosne chwile . Brawo ! A uczniowie , tez zadowoleni - taka laba ! SPRYWATYZOWAĆ SZKOŁY !
lux
2019-04-17 22:14:08
Skandal- że już nawet przeszkadzają okulary. Niedługo będziemy czytać, widziała/em nauczyciela kupującego kawę w kawiarni- straszne w czasie strajku- jak śmie. Nie róbcie z NICH lumpenproletariat. Wszak według rządu zarabiają po 5000 zł, a teraz walczą już tylko o dodatek na waciki. NAUCZYCIELE NIE DAJCIE SIĘ, dzieci maja rodziców, wypasione komórki i dostęp do Internetu, książnica i biblioteki otwarte. Kina i teatry również. Może teraz jest okazja spędzić z dziećmi czas i pójść na spektakl. W weekend wybrać się na wycieczkę - mnóstwo propozycji. Nie narzekać,że dzieci śpią do południa. Może się wyśpią i nie będą zasypiać na 8.00
Viola
2019-04-17 21:54:37
Nauczyciele, autorytetu szybko nie odbudujecie a tego zadekretować się nie da. Żyjcie dalej w ułudzie, że Bóg wie ilu was popiera a to nieprawda.
RODZIC
2019-04-17 21:45:23
wstyd mi za to Państwo i za to co tu czytam kawki herbatki w pracy - Ale jak widać po godzinach dodawanych komentarzy to większość z Państwa komentatorów powinna być w pracy wiec co w pracy się gazetkę czyta i pewnie i kawkę i herbatkę pije - no skandal!!!
ojtam
2019-04-17 21:13:28
Słońce twarz paliło okularki ciemne ochraniały twarzyczki naszych szanownych leniuszków bawiących się w strajki nauczycieli - dobre mają żywota.
andrzej
2019-04-17 20:59:58
Nie etyczne jest strajkować kosztem uczniów, ich egzaminów.
Elza
2019-04-17 20:42:20
Obejrzyjcie te zdjęcia "zapominająć" o kontekście. To naprawdę strajk?. Luz, blues...Kompletny brak powagi. Wiele lat temu o tej porze moi licealni nauczyciele robili wszystko, żebyśmy byli dobrze przygotowani do matury - dodatkowe powtórki, konsultacje... Niemal wszyscy dostaliśmy się na wymarzone studia, w czasach gdy trzeba było jeszcze zdawać egzaminy wstępne. Mój syn - maturzysta nie wie, czy będzie matura. Jego lekcje skończyły się na tydzień przed strajkiem, bo duża grupa nauczycieli wyjeżdżała na wycieczkę do Włoch.Nawet nie zadbano o zastępstwa. Moja sąsiadka musiała wziąć bezpłatny urlop, żeby opiekować się 12-letnim niepełnosprawnym synem. Szkoły specjalne też "strajkują "- tzn. nauczyciele, którzy mają 50% dodatku do pensji za szczególnie trudne warunki przychodza na 3-4 godziny wypić kawę i pogadać. W tym zawodzie zatracono godność i odpowiedzialność. Niestety, potrzebne nam pokolenie aby to odbudować. Wiekszość spacerujących nawet nie wie o czym tu napisałam.
Mamusia
2019-04-17 20:37:24
Każdy ma odpowiedzialność w pracy nie tylko nauczyciel. Zatracili swoją godność tym strajkiem. No cóż nauczyciel kiedyś to był nauczyciel a teraz byle odbębnić swoje 18h i do domu. Ima czas na wszystko. Mam nadzieję że teraz obudzą się bo tym strajkiem nic nie osiągnęli inie osiągną. Ludzie teraz będą mieć o nich zdanie negatywne
Felczer
2019-04-17 20:10:59
Beda podwyzki ale tylko dla dobrych nauczycieli a nie czytaczy z podrecznika. No i 40 godzinny tydzien pracy.
Mariusz
2019-04-17 19:44:37
ciekawe kto bedzie od jutra wspieral strajk w szkolach do wtorku? stado baranow idacych za ludzmi ktorych idea i zarobikem jest robinie w kraju zamieszania. az boli ze dali sie tak wymanewrowac nauczyciele. nauczyciele strcili calkowicie swoja pozycje zawodowa i poszanowanie wsrod uczniow.
były wyborca PIS
2019-04-17 19:43:08
Obecnie PIS wyda 18 miliardów zł z czego ok.6 mld. trafi do najlepiej zarabiających rodziców , podobne pieniądze rozwiązały by strajk nauczycieli , czy to jest normalne ?? Nie ma na naukę , edukację , służbę zdrowia ( na szpitalnych izbach przyjęć umierają młodzi ludzie), ale strzelnica w każdym powiecie ma być !! Qrwa obudźmy się zanim będzie za późno !!
Szczecinianka
2019-04-17 19:31:47
Jak smieli wyjść na spacer w okularach przeciwsłonecznych. Worki pokutne powinni założyć. Na kolanach prze urząd a nie uśmiechać sie. Ktoś inny powinien się wstydzić a nue NAUCZYCIELE
@wszyscy bełkoczący coś o reżimowej TV i godności
2019-04-17 19:10:05
Mało kto w Polsce zarabia godnie - wystarczy porównać zarobki w pobliskich Niemczech. To efekt polityki Balcerowicza i jej kontynuatorów - jestem pod wrażeniem tego jak bezmyślnie argumentujecie to że za 18 godzin (45 minutowych) pracy i 2 miesiące wakacji chcecie mieć podwyżkę na poziomie 1800zł netto - kto by nie chciał - w Lidlu za 40 godzin pracy w tygodniu płaca 3800zł brutto... A wasi absolwenci, wychowankowie maja kłopot z sformułowaniem w miarę poprawnie zdania w języku ojczystym...
Rodzic
2019-04-17 19:06:31
Drodzy Rodzice. Wielki smutek mnie ogarnia czytając,że biedne dzieci siedzą przed telewizorami. Dlaczego nie wyjda na dwór, dlaczego nie graja w gry planszowe. Dlaczego nie pomagają rodzicom w przygotowaniu do świąt? Jakby lekcje się odbywały to większość uczniów byloby dziś w domach. Tak się dzieje przed świętami, tydzień przed feriami, dwa tygodnie przed wakacjami. Lament ze lekcje się nie odbywają nie zawsze jest szczery. Jak piloci strajkują to samoloty nie latają. Jak policjanci strajkowali to nie bylo ich na służbie. Nauczyciele walczcie do końca. Rodzice mają obowiązek zająć się dziećmi. Wszyscy uczniowie niech czytają. Zwiekszy sie odsetek czytających.
wiwi
2019-04-17 18:51:06
parada podstarzałych działaczy ZMS-u
Czytelnik
2019-04-17 18:34:08
W imię polityki sprzedali resztki autorytetu, na który pracowały pokolenia.
@agnieszka
2019-04-17 18:23:48
Kazdy ma swoj rozum,widzimy ze strajkujecie politycznie. Dostaliscie 15 procent i beda dalsze podwyzki. Zgadzamy siena nie bo dlaczego dobry nauczyciel ma zle zarabiac? Ale wolne wakacje, ferie, 18 godzinny tydzien pracy ma to nie ma zgody. Bedzie reforma oswiaty bo Polska odstaje z wyksztalceniem.
skriba
2019-04-17 18:21:14
Tutaj widzę wpis dwóch pisowskich trolików, nudzących się dzieciaków - bez pomysłu na spędzenie wolnego czasu. Pętaki co w życiu grosza nie zarobili pouczają starszych, jak żyć?
Elza
2019-04-17 18:13:45
Widzę zadowolonych, zrelaksowanych ludzi na spacerze w słoneczny dzień. W tym czasie tysiące dzieciaków siedzi przed ekranami lub błąka się nie wiadomo gdzie. Smutne. Zawsze broniłam nauczycieli, ten infantylny strajk to zmienił.
Sławek
2019-04-17 17:58:45
Nauczyciele straciliscie cały autorytet.
Agnieszka
2019-04-17 17:37:19
Jak się ogląda reżimową telewizję, to potem pisze się komentarze, jak większość powyższych. Aż się włos na głowie jeży jak macie ludzie zaburzone widzenie rzeczywistości. Gdyby nauczyciele godnie zarabiali, nie musieliby strajkować i wychodzić na ulicę. A że praca nauczycieli jest bardzo ciężka, funkcjonuje nie od dziś powiedzenie "obyś cudze dzieci uczył"
Planowana przerwa w strajku
2019-04-17 17:13:27
Ogłaszam przerwę w Strajku na odpoczynek. Od Wielkiego Czwartku do wtorku po Świętach Wielkiej Nocy. S. Broni.arz
Szczeciniak
2019-04-17 17:11:15
Juz niedługo nauczyciele będą na kolanach, a 1/3 z nich do zwolnienia....od września nie wszyscy znajdą pracę w szkołach ..to pewne
krotko
2019-04-17 16:58:16
Te pasztety oplacane przez ,,Grzegorza zniszcze-schetino'' i zydowskiegpo grandziarza sorosa.Wygladaja na zuzyte kodziary.
jestem na nie
2019-04-17 16:57:03
Tłum nauczycieli strajkujących dał nożkę ze szkół by zademonstrować poparcie dla siebie samych. W tym czasie pozostała ludność tyrała w pocie czoła w robocie. Porażka. Broniarz pozbawił tego towarzystwa reszty szacunku
gośc
2019-04-17 16:35:48
Uśmiechnięci od ucha do ucha , robią selfi. Znając życie to i tak zachodniopomorskie będzie miało znowu najgorsze wyniki egzaminoów w całej POlsce
Rodzic i nauczyciel
2019-04-17 16:28:08
Nie wiecie co piszecie i mówicie. Jeżeli rząd nic nie zrobi to wasze dzieci na tym stracą bo nauczyciele już nie będą pracować charytatywnie. Skończą sie wycieczki, konkursy zawody, zajecia pozalekcyjne i wiele innych za które nauczyciel nie dostaje nic. Ale może tak będzie lepiej wtedy wszyscy docenią nauczycieli. Rodzice często nie mogą dac sobie rady z jednym dzieckiem a nauczyciel musi z 30.
Gość
2019-04-17 16:19:47
Pisowskie trole też idźcie na spacer, przyda wam się.
Ko
2019-04-17 16:17:53
Co z matura,nieroby!!!!!
Anla
2019-04-17 16:17:04
Ten strajk na dobre nie wyjdzie nauczycielom. Powinni i wakacje też pracować. 26 dni mieć wolnego jak każdy i zobaczyć ja to ciężko jest znaleźć opiekę w ferie, wakacje, wszystkie przerwy od nauki dla dziecka
Matka
2019-04-17 16:16:29
Do pracy nieroby, strajk kosztem mojego niewinnego dziecka. Co ono wam zrobiło że przez was musi cierpieć i w nerwicę wpadać. Mam nadzieję że ludzie wam tego nie wybaczą że strajkujecie kosztem niewinnych dzieci.
Magdek
2019-04-17 16:11:40
Nie popieram tego protestu. Nauczyciele pracują 18h a dostają tak jak ja za 40h. Zlikwidować kartę nauczyciela i wszystkie przywileje jakie mają. I wciąż narzekają 100dni wolnego dodatki itp itd. i źle. Niech zaczną uczyć bo obecnie dużo żądają a nicod siebie. Dzieci muszą na korepetycje chodzić taki mamy niski poziom nauczania w szkołach.
Wstyd
2019-04-17 16:07:32
Wstyd i obciach chocholi taniec jeszcze potrzebny.
uczniowie
2019-04-17 15:54:56
Uczniowie pozostawieni samym sobie z oddanymi nauczycielami na egzaminach a ci sobie spacerują na słoneczku w okularach przeciwsłonecznych,wystrojeni,roześmiani. Niektórzy nie wiadomo dlaczego zasłaniają twarze,może dlatego że wyszli na strajk ze szkoły porzucając uczniów? Wstyd! Oświata wymaga gruntownej reformy,słabi nauczyciele nie wypuszczą noblistów. Wrona nie urodzi sokoła
gospodyni
2019-04-17 15:36:40
okna myć,porządki robić,przygotować się do spowiedzi. A tu łażą po ulicach w samo południe w godzinach pracy
Magda
2019-04-17 15:33:03
Przesada z tym tłumem, myślałam że to inna gazeta wyolbrzymia. Nie dziwi nikogo że to w godzinach pracy? A, to już wiecie skąd ten "tłum" Na szczęście strajk dogorywa Pamiętajcie - rodzice będą chcieli zwiększenia pensum
Abc
2019-04-17 15:27:13
Nauczyciele są już zmęczeni. Nic dziwnego, że nie chcą wracać do roboty, skoro nieróbstwo ich tak wymęczyło. Prywatne szkoły nie strajkują.
bb
2019-04-17 15:18:06
po tej informacji juz nic nie bedzie takie same. co robic? co robic?
aj waj
2019-04-17 14:52:36
To straszne do czego doprowadził nauczycieli Broniarz i ZNP: przebierają się za krowy, chodzą na czworakach, muczą, po prostu jakiś obłęd!
Iza
2019-04-17 14:52:04
Brawo Nauczyciele! Wstyd Polacy! Zwłaszcza ci, którzy nie myślą, tylko ufają propagandzie rządowej.
gość
2019-04-17 14:48:46
Nawyk pracy 3-4 godziny pracy dziennie powoduje to ,że nie są przyzwyczajeni do cięzkiej pracy ani nawet do strajkowania. Ale znowu pojadą do SPA to zregenerują siły.
znudzony
2019-04-17 14:45:35
"W ten sposób symbolicznie, choćby na kwadrans, dołączmy do strajkujących nauczycielek i nauczycieli" - nie są warci uwagi ani przez minutę. Byli gamoniami, przeważnie złośliwymi, i gamoniami zostaną.
strajk nierobów
2019-04-17 14:45:23
Jak wam nie wstyd,zwolnić dyscyplinarnie z pracy.
heniu
2019-04-17 14:29:30
Spokojnie, już niedługo dwumiesięczne wakacje. Gdyby wliczyć w to jeszcze strajk to wyjdzie blisko 4 miesiące laby. Tak się zmęczyliście tymi trzynastoma godzinami tygodniowo?
emc2
2019-04-17 14:28:30
No nie wiem ale na zmęczonych nie wyglądają
Gość
2019-04-17 14:26:03
Wstyd nauczyciele tak dać się zmanipulować

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA