Wtorek 16 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Walka miasta ze smogiem. Dron sprawdzi, czym palimy w piecach

Data publikacji: 2018-10-09 13:29
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:22
Walka miasta ze smogiem. Dron sprawdzi, czym palimy w piecach
 

Miasto zakupi 10 skuterów elektrycznych, oraz specjalnego drona mierzącego poziom szkodliwych substancji w powietrzu dla Ekopatrolu w ramach programu "Klimat dla Zdrowia". Dron nad Szczecinem ma się pojawić już w listopadzie 

- To, jakim powietrzem oddychamy, jest bardzo istotne dla nas wszystkich – mówił na konferencji prasowej Prezydent miasta Piotr Krzystek. – Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że w Szczecinie nieznaczne przekroczenia obowiązujących standardów jego jakości odnotowuje się raptem przez kilkanaście dni w roku. Nie zwalnia nas to jednak z dalszych działań na rzecz środowiska naturalnego. Aby jeszcze bardziej je usprawnić, wykorzystamy takie zdobycze techniki jak dron z czujnikami smogu i elektryczne skutery.

Dron wyposażony  będzie w czujniki  mierzące poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piranu. Jako główną przyczynę ich wysokich wartości wskazuje się niską emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkań, a konkretnie spalania niedozwolonych materiałów. Użycie drona pozwoli na precyzyjne namierzenie źródła zanieczyszczeń i szybkie skierowanie tam patrolu Straży Miejskiej, który po kontroli może nałożyć mandat na osobę dopuszczającą się tego procederu.

- Oprócz pomiarów punktowych, dron będzie też mierzył stężenie szkodliwych substancji obszarowo, co pozwoli na monitorowanie sytuacji w całym mieście i wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniami – mówił Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM. – Dzięki temu będziemy jasno widzieli, gdzie należy skierować dalsze działania. Docelowo chcemy również udostępniać stworzoną w ten sposób mapę jakości powietrza z aktualnymi pomiarami mieszkańcom.

Ze skuterów będą korzystać przedstawiciele miejskich służb, aby sprawniej i szybciej reagować w terenie na szkodzące środowisku działania: spalanie niedozwolonych materiałów i substancji, nielegalne wysypiska czy bezprawną ingerencję w zieleń.

Koszt zakupu drona to 30-50 tysięcy złotych, a cena każdego z dziesięciu skuterów to wydatek ok. 20 tysięcy.

Ł.T 

Fot. Robert Wojciechowski (arch.)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Szczecin z lotu szpaka
2018-10-10 08:56:43
Może komuna wyjdzie niektórym z głów po dostanu mandatu 10000 zł.za palenie gumofilców w piecu.
HogoFogo
2018-10-10 07:45:17
Miasto kupuje skuterki i drona zamiast wymienić w kilku mieszkaniach piece węglowe na gazowe. Wynajmijcie sobie jeszcze satelitę z NASA! D E B I L E ! ! !
urzędnicze odloty
2018-10-09 21:05:46
A te skutery elektryczne kupowane na zimę, to będą skutery śnieżne? Bo jak zwykłe, to zapytajcie najpierw w Straży Miejskiej może im jeszcze zostały, bo kiedyś sobie kupili, żeby rowerzystów ganiać. Po co dwa razy wydawać kasę?
pytam
2018-10-09 20:22:14
Kiedy miasto zajmie się walką z chemtrails nad Szczecinem?? Błękitne niebo nad naszym miastem to już prawdziwa rzadkość!!
Mieszkanka
2018-10-09 20:11:39
NIE STAC NA WEGIEL DO ROBOTY NIECH IDA NIEROBY
szczecinianin
2018-10-09 18:00:26
Ja zapraszam z kolej w okolice Krasińskiego. Palą czym popadnie, co w rączki wpadnie.
Czytelnik
2018-10-09 17:59:01
Poszperałem głębiej w gąszczu przepisów i jak się okazuje nie jest to jak by się może urzędnikom w tym Straży Miejskiej wydawało łatwa do przeprowadzenia "operacja" O to kolejna porcja uwarunkowań z ustaw,które należy uwzględniać podejmując decyzję o wizyjnym nadzorze emisji spalin; " operator drona „antysmogowego” nie może zajrzeć do każdego komina bez pozwolenia zarządcy budynku, nad którym lata. Zastosowanie bowiem ma tu jeszcze trzy ustawy, na które wskazuje wyżej wspomniane rozporządzenie: USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Najciekawsza z nich to ustawa o ochronie osób i mienia, która w Artykule 5 wymienia kilkadziesiąt obiektów, nad którymi operator nie może przelecieć bez zgody zarządcy danego terenu lub obiektu. Są to: tórymi operator nie może przelecieć bez zgody zarządcy danego terenu lub obiektu. Są to: Art. 5. 1. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. 2. Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, należą: 1) w zakresie obronności państwa w szczególności: a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji, b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy, c) magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.1)); 2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności: a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa, b) porty morskie i lotnicze, c) banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach; 3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności: a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków, b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej, c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne; 4) w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności: a) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej, b) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe, c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, d) archiwa państwowe. No cóż-życzę powodzenia i naprawdę nie zazdroszczę strażnikowi-operatorowi którego "wsadzą na tego konia" Im przełożonym również bo łatwo mieć nie będą kiedy przyjdzie im zmierzyć z wszystkimi tymi uwarunkowaniami jakie muszą być spełnione
@Czytelnik
2018-10-09 17:34:58
Dziękuję za informacje! Dobrze wiedzieć :-) Pozdrawiam!
niebuszewo
2018-10-09 16:39:30
Zapraszam wieczorami w okolice działek na Przyjaciół Żołnierza obok budynku administracji osiedla i garaży. Smród palonych kabli i plastiku ktoś mieszkający na działkach "odzyskuje" surowce wtórne ???
Czytelnik
2018-10-09 14:46:32
Życzę "powodzenia" bo czytając przepisy prawo lotnicze dron to statek powietrzny.Do jego obsługi musi być "pilot" musi posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO.Wykonuje on loty maszyną, która waży kilkanaście kilogramów wraz z aparaturą pomiarową, a sam lot na pewno nie może zostać zaliczony ani do „lotu rekreacyjnego” ani „sportowego”. Dobrze, by o tym pamiętali chociażby urzędnicy, którzy zdecydują się kupić „swoim” strażnikom miejskim takiego bezzałogowca – najpierw muszą wysłać ich na szkolenie UAVO zakończone egzaminem państwowym. Ubezpieczenie drona,pilota od skutków-w tym wypadków,uszkodzeń to olbrzymie pieniądze.jeśli tego typu maszyna rozbije się o dach niszcząc jego poszycie i inne elementy lub spadając z góry uszkodzi cokolwiek w pobliżu budynku, w ostateczności spowoduje pożar operator nie wypłaci się przez kilka lat.A tego że tak się zdarzyć może,nie należy wykluczać-w końcu to tylko "maszyna" do tego w rękach świeżo upieczonego operatora po kursie.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 8 sierpnia 2016 r.4) ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność, a wyznaczenie i udział obserwatora w wykonywaniu lotów nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych; 3. Operator: 1) zachowuje szczególną ostrożność, unika wszelkiego działania lub zaniechania, które mogłoby: a) spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w tym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, b) utrudniać ruch lotniczy, c) zakłócić spokój lub porządek publiczny, oraz d) narazić kogokolwiek na szkodę; 4.1. Bezzałogowymi statkami powietrznymi wykonuje się jedynie operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS z zachowaniem następujących warunków: (…) 3) zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora na wypadek awarii lub utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym; Przepisów z którymi operator będzie musiał się zmagać i liczyć z odpowiedzialnością jest cała masa.Zachęcam operatorów do przeczytania,aby mieli świadomość tego jak wielka odpowiedzialność materialna finansowa i cywilna na nich będzie spoczywać w sytuacji kiedy będą łamać przepisy lub dojdzie do nieszczęścia.
Gość
2018-10-09 14:27:10
Zamiast tych zabawek możnabyło wymienić kilka piecy na gazowe!
Szczecinianin
2018-10-09 14:11:49
Zapraszam na róg ul. Żyznej i Żniwnej. Co za smród leci z komina, plastik i guma.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA