środa, 01 kwietnia 2020.
Strona główna > Wiadomości > Walka miasta ze smogiem. Dron sprawdzi, czym palimy w piecach

Walka miasta ze smogiem. Dron sprawdzi, czym palimy w piecach

Walka miasta ze smogiem. Dron sprawdzi, czym palimy w piecach
Data publikacji: 2018-10-09 13:29
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:22
Wywietleń: 2080 355342

Miasto zakupi 10 skuterów elektrycznych, oraz specjalnego drona mierzącego poziom szkodliwych substancji w powietrzu dla Ekopatrolu w ramach programu "Klimat dla Zdrowia". Dron nad Szczecinem ma się pojawić już w listopadzie 

- To, jakim powietrzem oddychamy, jest bardzo istotne dla nas wszystkich – mówił na konferencji prasowej Prezydent miasta Piotr Krzystek. – Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że w Szczecinie nieznaczne przekroczenia obowiązujących standardów jego jakości odnotowuje się raptem przez kilkanaście dni w roku. Nie zwalnia nas to jednak z dalszych działań na rzecz środowiska naturalnego. Aby jeszcze bardziej je usprawnić, wykorzystamy takie zdobycze techniki jak dron z czujnikami smogu i elektryczne skutery.

Dron wyposażony  będzie w czujniki  mierzące poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piranu. Jako główną przyczynę ich wysokich wartości wskazuje się niską emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkań, a konkretnie spalania niedozwolonych materiałów. Użycie drona pozwoli na precyzyjne namierzenie źródła zanieczyszczeń i szybkie skierowanie tam patrolu Straży Miejskiej, który po kontroli może nałożyć mandat na osobę dopuszczającą się tego procederu.

- Oprócz pomiarów punktowych, dron będzie też mierzył stężenie szkodliwych substancji obszarowo, co pozwoli na monitorowanie sytuacji w całym mieście i wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniami – mówił Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM. – Dzięki temu będziemy jasno widzieli, gdzie należy skierować dalsze działania. Docelowo chcemy również udostępniać stworzoną w ten sposób mapę jakości powietrza z aktualnymi pomiarami mieszkańcom.

Ze skuterów będą korzystać przedstawiciele miejskich służb, aby sprawniej i szybciej reagować w terenie na szkodzące środowisku działania: spalanie niedozwolonych materiałów i substancji, nielegalne wysypiska czy bezprawną ingerencję w zieleń.

Koszt zakupu drona to 30-50 tysięcy złotych, a cena każdego z dziesięciu skuterów to wydatek ok. 20 tysięcy.

Ł.T 

Fot. Robert Wojciechowski (arch.)

Walka miasta ze smogiem. Dron sprawdzi, czym palimy w piecach

Komentarze

Szczecin z lotu szpaka
Może komuna wyjdzie niektórym z głów po dostanu mandatu 10000 zł.za palenie gumofilców w piecu.
2018-10-10 08:56:43
HogoFogo
Miasto kupuje skuterki i drona zamiast wymienić w kilku mieszkaniach piece węglowe na gazowe. Wynajmijcie sobie jeszcze satelitę z NASA! D E B I L E ! ! !
2018-10-10 07:45:17
urzędnicze odloty
A te skutery elektryczne kupowane na zimę, to będą skutery śnieżne? Bo jak zwykłe, to zapytajcie najpierw w Straży Miejskiej może im jeszcze zostały, bo kiedyś sobie kupili, żeby rowerzystów ganiać. Po co dwa razy wydawać kasę?
2018-10-09 21:05:46
pytam
Kiedy miasto zajmie się walką z chemtrails nad Szczecinem?? Błękitne niebo nad naszym miastem to już prawdziwa rzadkość!!
2018-10-09 20:22:14
Mieszkanka
NIE STAC NA WEGIEL DO ROBOTY NIECH IDA NIEROBY
2018-10-09 20:11:39
szczecinianin
Ja zapraszam z kolej w okolice Krasińskiego. Palą czym popadnie, co w rączki wpadnie.
2018-10-09 18:00:26
Czytelnik
Poszperałem głębiej w gąszczu przepisów i jak się okazuje nie jest to jak by się może urzędnikom w tym Straży Miejskiej wydawało łatwa do przeprowadzenia "operacja" O to kolejna porcja uwarunkowań z ustaw,które należy uwzględniać podejmując decyzję o wizyjnym nadzorze emisji spalin; " operator drona „antysmogowego” nie może zajrzeć do każdego komina bez pozwolenia zarządcy budynku, nad którym lata. Zastosowanie bowiem ma tu jeszcze trzy ustawy, na które wskazuje wyżej wspomniane rozporządzenie: USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Najciekawsza z nich to ustawa o ochronie osób i mienia, która w Artykule 5 wymienia kilkadziesiąt obiektów, nad którymi operator nie może przelecieć bez zgody zarządcy danego terenu lub obiektu. Są to: tórymi operator nie może przelecieć bez zgody zarządcy danego terenu lub obiektu. Są to: Art. 5. 1. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. 2. Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, należą: 1) w zakresie obronności państwa w szczególności: a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji, b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy, c) magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.1)); 2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności: a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa, b) porty morskie i lotnicze, c) banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach; 3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności: a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków, b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej, c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne; 4) w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności: a) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej, b) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe, c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, d) archiwa państwowe. No cóż-życzę powodzenia i naprawdę nie zazdroszczę strażnikowi-operatorowi którego "wsadzą na tego konia" Im przełożonym również bo łatwo mieć nie będą kiedy przyjdzie im zmierzyć z wszystkimi tymi uwarunkowaniami jakie muszą być spełnione
2018-10-09 17:59:01
@Czytelnik
Dziękuję za informacje! Dobrze wiedzieć :-) Pozdrawiam!
2018-10-09 17:34:58
niebuszewo
Zapraszam wieczorami w okolice działek na Przyjaciół Żołnierza obok budynku administracji osiedla i garaży. Smród palonych kabli i plastiku ktoś mieszkający na działkach "odzyskuje" surowce wtórne ???
2018-10-09 16:39:30
Czytelnik
Życzę "powodzenia" bo czytając przepisy prawo lotnicze dron to statek powietrzny.Do jego obsługi musi być "pilot" musi posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO.Wykonuje on loty maszyną, która waży kilkanaście kilogramów wraz z aparaturą pomiarową, a sam lot na pewno nie może zostać zaliczony ani do „lotu rekreacyjnego” ani „sportowego”. Dobrze, by o tym pamiętali chociażby urzędnicy, którzy zdecydują się kupić „swoim” strażnikom miejskim takiego bezzałogowca – najpierw muszą wysłać ich na szkolenie UAVO zakończone egzaminem państwowym. Ubezpieczenie drona,pilota od skutków-w tym wypadków,uszkodzeń to olbrzymie pieniądze.jeśli tego typu maszyna rozbije się o dach niszcząc jego poszycie i inne elementy lub spadając z góry uszkodzi cokolwiek w pobliżu budynku, w ostateczności spowoduje pożar operator nie wypłaci się przez kilka lat.A tego że tak się zdarzyć może,nie należy wykluczać-w końcu to tylko "maszyna" do tego w rękach świeżo upieczonego operatora po kursie.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 8 sierpnia 2016 r.4) ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność, a wyznaczenie i udział obserwatora w wykonywaniu lotów nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych; 3. Operator: 1) zachowuje szczególną ostrożność, unika wszelkiego działania lub zaniechania, które mogłoby: a) spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w tym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, b) utrudniać ruch lotniczy, c) zakłócić spokój lub porządek publiczny, oraz d) narazić kogokolwiek na szkodę; 4.1. Bezzałogowymi statkami powietrznymi wykonuje się jedynie operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS z zachowaniem następujących warunków: (…) 3) zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora na wypadek awarii lub utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym; Przepisów z którymi operator będzie musiał się zmagać i liczyć z odpowiedzialnością jest cała masa.Zachęcam operatorów do przeczytania,aby mieli świadomość tego jak wielka odpowiedzialność materialna finansowa i cywilna na nich będzie spoczywać w sytuacji kiedy będą łamać przepisy lub dojdzie do nieszczęścia.
2018-10-09 14:46:32
Gość
Zamiast tych zabawek możnabyło wymienić kilka piecy na gazowe!
2018-10-09 14:27:10
Szczecinianin
Zapraszam na róg ul. Żyznej i Żniwnej. Co za smród leci z komina, plastik i guma.
2018-10-09 14:11:49

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
4
na godz. 21:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Filmy

Kontrolują kierowców

Nekrologi

Gazetki promocyjne

Sonda

Czy wprowadzone przez rząd nowe zasady bezpieczeństwa skutecznie ograniczą rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa w Polsce?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie