Niedziela 07 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Uzależnienia i otyłość

Data publikacji: 2018-04-18 19:41
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:08
Uzależnienia i otyłość
Zdrowy styl życia promowały od lewej: Małgorzata Majewska z ZCDN i Daniela Arciszewska z kuratorium oświaty. Fot. Ryszard PAKIESER  

Używanie alkoholu i dopalaczy oraz otyłość - to istotne problemy zaobserwowane wśród uczniów. Mają im zapobiegać specjalne programy i akcje prozdrowotne - mówili eksperci w I LO w Szczecinie.

Deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym podpisała w styczniu minister edukacji i Główny Inspektor Sanitarny. Do końca maja zorganizowanych zostanie 16 konferencji regionalnych, poświęconych tematyce promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. W środę (18 kwietnia) pod hasłem “Edukacja dla zdrowia” odbyła się w Szczecinie. Przedstawiono na niej rozmaite programy realizowane od wielu lat w zachodniopomorskich szkołach.

- Wśród prowadzonych przez nas programów edukacyjnych, realizowaliśmy w szkołach program z Komendą Wojewódzką Policji, zapobiegający używaniu substancji psychoaktywnych - powiedziała dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka z Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinie. - W przyszłym roku szkolnym chcemy zająć się sprawą uzależnienia od alkoholu wśród młodzieży, ponieważ otrzymujemy od policji informacje, że staje się to istotnym problemem.

Do programu Szkoła Promująca Zdrowie Polska przystąpiła w 1992 r. Jego założenia przedstawiły Daniela Arciszewska, koordynator wojewódzki Szkół Promujących Zdrowie i Małgorzata Majewska, konsultant ds. nauczania biologii i promocji zdrowia w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

- Zdrowi uczniowie lepiej się uczą, lepiej przystosowują się do warunków szkolnych, lepiej rozwijają zdolności, lepiej uczestniczą w zajęciach, co w przyszłości zaowocuje lepszymi wynikami nauczania - stwierdziła Daniela Arciszewska. - Badania podają, że lepiej wykształcone osoby, świadome zachowań prozdrowotnych żyją o 10-12 lat dłużej od tych, którzy zasad zdrowotnych nie przestrzegają.

Szkoły Promujące Zdrowie upowszechniają wśród uczniów wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego, zdrowego żywienia, używek i substancji psychoaktywnych oraz całościowego podejścia do zdrowia. Szkoła oraz od tego roku również przedszkola, które chcą otrzymać certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i realizować program, powinny do 31 maja złożyć wniosek do kuratorium oświaty. W tym celu zostały wydane specjalne poradniki dla szkół i przedszkoli.

Z badań Instytutu Żywności i Żywienia przeprowadzonych w 2016 r. wynika, że 22 proc. polskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów cierpi na otyłość. Temu zjawisku zapobiegać ma program HBSC, który promuje zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Był on realizowany w Polsce w latach 2009-11 ze środków Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów jedyną formą leczenia osób z nadwagą jest zmiana sposobu życia i zwiększenie aktywności fizycznej.©℗

Elżbieta KUBERA

Na zdjęciu od lewej: Zdrowy styl życia promowały Małgorzata Majewska z ZCDN i Daniela Arciszewska z kuratorium oświaty.

Fot. Ryszard PAKIESER

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Opodatkować cukier i sól.
2018-04-18 22:57:37
Opodatkować dodatkowo cukier i sól. Dochód przeznaczyć na leczenie otyłości i propagowanie zdrowego zywienia.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA