Środa 26 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Uwagi do Studium - ostatni dzwonek. Jaki kierunek dla Szczecina?

Data publikacji: 2022-01-13 14:16
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-14 11:56
Uwagi do Studium - ostatni dzwonek. Jaki kierunek dla Szczecina?
Społecznicy zabiegają o wprowadzenie uwag do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin”. Fot. Dariusz Gorajski  

To ostatni dzień na wnoszenie uwag do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin". Jeszcze tylko do piątku - 14 stycznia - włącznie można je składać do prezydenta miasta: pisemnie lub drogą elektroniczną. O czym przypomina nie tylko magistrat, ale również obrońcy szczecińskiej zieleni, skupieni w ruchu #RazemDlaPrzygodnej.

Na terenie ostatniej gumienieckiej enklawy zieleni i ostoi bioróżnorodności - przy ul. Przygodnej - magistrat metodą faktów dokonanych prze do budowy przedszkola. Kosztem ponad 500 drzew dawnej szkółki miejskiej zieleni. To w jej obronie stają okoliczni mieszkańcy i miejscy aktywiści, starający się ochronić tę część Szczecina przed degradującą klimat i obniżającą jakość życia betonozą.

Urzędnicy miasta ostatnio wytrącili im z rąk kolejny ważny argument - jeszcze w grudniu doprowadzili do sprzedaży na cele deweloperskie łąkowej działki przy ul. Przygodnej, w bliskości ul. Ku Słońcu, na której przedszkole dla Gumieniec lokalizowali społecznicy ruchu #RazemDlaPrzygodnej. Natomiast wcześniej zdecydowali o jej okrojeniu, wydzielając  grunt pod budowę gumienieckiego Centrum Aktywności Lokalnej, czyli m.in. nową siedzibę miejscowej Rady Osiedla. Choć mieszkańcy sugerowali na ten cel mniej sporną lokalizację - jedną z pobliskich gminnych działek przy ul. Taczaka.

Na przeszkodzie w budowie przedszkola przy ul. Przygodnej brakuje jeszcze zgody Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na wycinkę drzew, w tym cennego dendrologicznie starodrzewu, a także ostatecznego rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zezwolenia na „niszczenie siedlisk i ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku" prawem chronionych okazów zwierząt. Prawdopodobnie dopiero na drodze sądowej zapadnie rozstrzygnięcie w kwestii legalności pozwolenia na budowę przedszkola w spornej lokalizacji, jaka jest podważana przez reprezentującego społeczników ruchu #RazemDlaPrzygodnej Igora Podeszwika, prawnika i lidera „Nowego Szczecina".

Miejscy aktywiści oraz wspomniani społecznicy zabiegają również o wprowadzenie uwag do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin", które miałyby powstrzymać postępującą betonozę w rejonie ul. Przygodnej oraz tzw. patodeweloperkę na Gumieńcach. Proponując konkretnie rozwiązania dla zachowania parkowego charakteru tejże ulicy, zapobieżenia zniszczeniu cennego rekreacyjnie i przyrodniczo tego terenu oraz zachowania zieleni w tej części osiedla.

- Proponowana uwaga: Kierunki zagospodarowania w obrębie obszaru Z.G 02. powinny dążyć do zachowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Przygodnej, szczególnie na działkach 1/57, 1/50. Mapa obszaru Z.G.02 wskazuje na przeznaczenie tego terenu pod zabudowę oraz usługi, co nie jest zgodne z wskazanymi w treści, kierunkami zagospodarowania - przekazuje Anita Kołodziej-Skalska z #RazemDlaPrzygodnej. - Uzasadnienie: W projekcie studium dotyczącym Osiedla Gumieńce (Z.G) w części uwarunkowania, zwraca się uwagę na zagrożenia jakimi jest intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Jednocześnie w tej samej części jako potrzeby, na pierwszym miejscu, wskazuje się ogólnodostępną zieleń rekreacyjną. W części kierunki projekt studium dla Gumieniec wskazuje na uzupełnienie osiedla o tereny zieleni urządzonej w formie skwerów i placów zabaw, część ogrodów działkowych do przekształcenia na zieleń ogólnodostępną rekreacyjno-sportową oraz utrzymanie terenów zieleni nieurządzonej.

Dodaje również:

- W jednostce planistycznej Z.G.02, do której przynależy ulica Przygodna, w polityce przestrzennej wskazuje się na wyposażenie obszaru w niezbędne elementy funkcjonalne i zieleń ogólnodostępną. Jednak mapa tego terenu (patrz mapa - przyp. an) wskazuje na dalsze przekształcanie terenów zielonych leżących przy ul. Przygodnej, w tereny zabudowy mieszkaniowej i usług z niewielkim tylko fragmentem pozostawionym jako zieleń, który nie jest wystarczający. Przekształcenie terenów zieleni nieurządzonej wzdłuż ul. Przygodnej na osiedla mieszkaniowe, pogorszy znacząco jakość życia mieszkańców i pogłębi zagrożenia na jakie wskazują uwarunkowania związane z intensywną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin można składać w terminie do 14 stycznia włącznie. Można to zrobić tradycyjną drogą, czyli pisemnie, kierując dokument do Prezydenta Miasta (na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin). Albo drogą internetową: poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: bppm-studium@um.szczecin.pl) lub za pomocą platformy ePUAP. Ważne: z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. I z „oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy" - na co zwraca uwagę magistrat. ©℗

Arleta NALEWAJKO

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Grześ
2022-01-14 11:43:56
Drzewa nie powinny zasłaniać zabytków tak jak jest to w innych miastach a w Szczecinie jest to obojętne.
Miłosz
2022-01-14 07:22:31
Kogo obchodzą samosiejki. Mieszkańcy bloków chcą mieć z okien widok na te krzaki. Jakoś wcześniej tak nie skandowali jak pod budowę ich blokow wycinali te cenne zarośla dla Szczecina. Brawo Prezydent Miasta za tyle zmian w Szczecinie. Pozdrawiam
Wojbak
2022-01-13 20:40:03
W treści studium nie ma wepółczesnych pojęć związanych z nowoczesnym mistem
ary
2022-01-13 17:48:38
To miasto bez przyszłości.Zabetonują,zaasfaltują,wytną większość drzew,to co zostanie ogłowią tak żeby wyglądały jak pale,ot miasto zieleni....było.Szczecin zamienia się w ohydne miejsce,nieprzyjazne dla mieszkańcòw.Niedługo zostaną w nim tylko emeryci i przyjaciele królika.Reszta opuści ten zapyziały rejon.
Damian
2022-01-13 16:56:11
To miasto potrzebuje zmiany. Trzeba pogonić koalicjantów Krzystka bo zrujnują miasto do reszty
przede wszystkim
2022-01-13 14:51:51
Powstrzymać stawianie nowych kościołów.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA