Poniedziałek 12 kwietnia 2021r. 

Studencie, nie oblej egzaminu z eWUŚ!

Data publikacji: 2016-10-11 09:08
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 11:17
Studencie, nie oblej egzaminu z eWUŚ!
Fot. Robert Wojciechowski  

NFZ przypomina studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, że podjęcie przez nich pracy w okresie studiów lub wakacji oznacza: automatyczną utratę statusu uprawnionego członka rodziny i wyrejestrowanie z ubezpieczenia rodzica. Aby znowu skorzystać z bezpłatnego leczenia, student musi ponownie zostać zgłoszony do ubezpieczenia.

Prawo studenta do świadczeń opieki zdrowotnej wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili go do ubezpieczenia, zmienią pracę i nie ponowią zgłoszenia u nowego pracodawcy.  

– Wystarczy zgłoszenie przez jedno z rodziców, które podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ. Jeśli żadne z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w Polsce lub innym kraju UE do ubezpieczenia może zgłosić studenta jego dziadek lub babcia. W przypadku braku statusu członka rodziny, obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na uczelni – informuje NFZ.

Od dnia wyrejestrowania z ubezpieczenia, osoby te mają w systemie e-WUŚ „czerwony” status. Oznacza to, że w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego okazują dokument potwierdzający prawo do świadczeń wraz z dokumentem/świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej lub zdanie matury i składają oświadczenie o prawie do świadczeń. W przypadku gdy student złoży nieprawdziwe oświadczenie, zostanie obciążony kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.

(p)

Fot. Robert Wojciechowski

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ