Środa, 24 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Rzeki w regionie pod obserwacją i kontrolą. Strażacy wypompowują wodę

Data publikacji: 25 lutego 2024 r. 17:03
Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2024 r. 22:20
Rzeki w regionie pod obserwacją i kontrolą. Strażacy wypompowują wodę
Woda opadowa i melioracyjna nie może sama spłynąć do Odry, dlatego trzeba ją wypompować.  Fot. Wody Polskie  

Dodatnie temperatury oraz długotrwałe opady deszczu spowodowały podwyższenie poziomu wód w korytach rzek w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Pracownicy Wód Polskich w Szczecinie prowadzą wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz współpracują z samorządami i jednostkami straży pożarnej. W miejscowości Piasek (gmina Cedynia) ze względu na podwyższony stan wody w Odrze napływająca z zawala woda opadowa i melioracyjna nie może być odprowadzona do Odry, dlatego trzeba ją wypompować.

Gdy w Piasku wezbrała Odra, automatycznie zadziałała zapora przeciwpowodziowa, chroniąc pobliskie tereny przed zalaniem. Woda nie sięga do gospodarstw domowych.

Wodę trzeba wypompować

– Tylko że jest wysoki poziom wód gruntowych, woda się zebrała z powodu dużych opadów i w tej chwili nie ma jak spłynąć – wyjaśnia Natalia Chodań, rzecznik prasowy Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. – Dlatego trzeba ją wypompować. W rzece jest jeszcze miejsce, obecnie nie ma już nawet falowania.

Pracownicy Zarządu Zlewni w Szczecinie byli na miejscu już 19 lutego, a dzień później odbyła się akcja wypompowywania wody za wał przeciwpowodziowy do Odry przez Państwową Straż Pożarną w Gryfinie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Chojnie, Lubiechowie Górnym, Wysokiej i Cedyni. Pompowanie trwało do późnych godzin wieczornych i w jego wyniku zwierciadło wody w zalanej części zawala obniżyło się o 65 cm.

W piątek (23 lutego) zorganizowano w Piasku spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy Wód Polskich RZGW w Szczecinie, Zarządu Zlewni w Szczecinie, Nadzoru Wodnego w Chojnie oraz przedstawiciele samorządu i PSP w Gryfinie. Strony wspólnie ustaliły, że zostanie wykonany przegląd wału wraz z infrastrukturą techniczną. Wody Polskie zadeklarowały chęć przeprowadzenia szkolenia z montażu mobilnej zapory przeciwpowodziowej. Realizacja tych zadań będzie możliwa po obniżeniu się poziomu wód. Przedstawiciele Wód Polskich i samorządu zapowiedzieli również spotkanie z lokalną społecznością.

Podtopienia w Piasku

OSP w Piasku w piątek wypompowywała wodę zalegającą m.in. w studzienkach zbiorczych. W poniedziałek (26 lutego) zadysponowane zostaną jednostki OSP wraz z pompą wysokoprzepustową do usunięcia wody blokującej swobodny spływ wód z rowów melioracyjnych z południowego obszaru miejscowości.

Miejscowość Piasek znajduje się na terenie zagrożonym powodzią, dlatego objęto ją inwestycją pn. Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie budowli przeciwpowodziowych o łącznej długości 1625 m wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie, zabezpieczającymi Piasek przed wezbraniami powodziowymi w Kanale Piasek, którego to stany wód uzależnione są od stanów wód w Odrze.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wykonano w formie dwóch odcinków ziemnych wałów przeciwpowodziowych (południowego i północnego), połączonych ze sobą ścianą przeciwpowodziową wykonaną ze stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej oczepem żelbetowym z możliwą nadbudową mobilnym systemem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wykonano również drenaż przywałowy z wylotami drenarskimi, przepusty wałowe, techniczne ciągi komunikacyjne z placami manewrowymi, brzegowe ujęcie wód wraz ze studnią czerpną. Przebudowano istniejące wyloty kanalizacji deszczowej kolidujące z wałem przeciwpowodziowym.

– Występujące podtopienia nie są wynikiem wadliwego zaprojektowania odwodnienia, a sam projekt był weryfikowany w trakcie realizacji kontraktu – informują Wody Polskie.

Monitorują kolejne odcinki rzek

W związku z obserwowanym wezbraniem wód w Odrze, pracownicy Nadzorów Wodnych w Gryfinie, Chojnie i Myśliborzu skontrolowali urządzenia i budowle na odcinku rzeki od ujścia Warty do Gryfina. Na przepuście wałowym w Gryfinie przy ul. Czechosłowackiej zostały opuszczone tzw. szandory chroniące przed wysoką wodą od strony Odry.

Zarząd Zlewni w Stargardzie dokonał monitoringu Iny w związku z podtopionymi drogami w Klępinie.

– Ze względu na wysokie stany wód w Inie i Kanale Klępino informujemy, że podniesiony jest jaz w Stargardzie, celem swobodnego spływu wód przez odcinek miasta – podają Wody Polskie. – W Lubowie są obecnie podejmowane działania przez zarządcę drogi w celu jej odwodnienia.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

co?
2024-02-26 20:45:25
"...napływająca z zawala woda opadowa..."
zjelony ład
2024-02-26 12:01:24
czyli wody nie zabraknie, to dobrze chyba

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA