Sobota 10 grudnia 2022r. 
REKLAMA

Razem znaczymy więcej. ZaFOS świętuje 20-lecie

Data publikacji: 2022-06-30 15:53
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-30 15:57
Razem znaczymy więcej. ZaFOS świętuje 20-lecie
ZaFOS świętuje dwudziestolecie. Aktualnie członkami Forum jest 109 organizacji pozarządowych (NGO’s) z Pomorza Zachodniego.  

Dwudziestą rocznicę działalności obchodzi w tym roku Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Aktualnie członkami Forum jest 109 organizacji pozarządowych (NGO’s) z Pomorza Zachodniego. „Razem znaczymy więcej” to motto ZaFOS, bo współpraca zawsze ma większą siłę oddziaływania.

- Pracujemy na rzecz aktywizacji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zagrożonych utratą pracy lub pozostających bez pracy, dyskryminowanych, niepełnosprawnych, osób starszych oraz bezdomnych – wyjaśnia prezes ZaFOS Iwona Żukiert. - Wspomagamy rozwój gospodarczy poprzez pobudzanie przedsiębiorczości, wspieramy inicjatywy naukowe i ekonomiczne służące postępowi technologicznemu, ochronie środowiska i rozwojowi techniki.

Czym zajmuje się ZaFOS

Zespół ZaFOS to: 8. pracowników, 20. wolontariuszy oraz zespół ekspertów współpracujących przy realizacji projektów. Szkolenia kadr dla NGO’s dotyczyły takie projekty, jak m.in.: „Pracuj w NGO’s”, „Skuteczne NGO”, „Silne organizacje pozarządowe na Pomorzu Zachodnim””, „Budżet Obywatelski w Gminie Dębno”, „Damy Rady!” – tworzenie Rad Seniorów w Powiecie Myśliborskim. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego został zrealizowany projekt „Budowanie sieci organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty Forum od początku były i nadal są finansowane z różnych źródeł, które pozwalają na podnoszenie kompetencji kadry NGO’s i wspierają je w realizacji celów statutowych.

W latach 2006-2018 ZaFOS uczestniczyło w testowaniu standardów pomocy społecznej wdrażanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Wdrażanie standardów pracy socjalnej i usług opiekuńczych w Gminie Barlinek” (dot. pracy socjalnej z osobą starszą w miejscu zamieszkania) a w Myśliborzu - projekt „Nowy Model PCPR Myślibórz” (dot. poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością). W Barlinku ZaFOS prowadziło ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych.

Działalność Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych to nie tylko szkolenia i realizacja projektów. To też codzienna pomoc doradcza (setki godzin!), publikacje w ramach realizowanych projektów (np. „Organizacje pozarządowe szansą na lepsze jutro” czy „Standardy działania NGO”) i zjazdy tzw. ZaFOSiaków.

Zdaniem prezes Iwony Żukiert, ważnym sukcesem jest powołanie w 2011 r., z inicjatywy ZaFOS, Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tę inicjatywę poparło 65 NGO’sów. Inne sukcesy to m.in.: inicjatywa utworzenia Zachodniopomorskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego kilku konferencji międzynarodowych dotyczących problemów społecznych.

ZaFOS jest członkiem ogólnopolskiej federacji WRZOS (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Społecznych), której członkami jest 12 związków zawodowych i 3 centrale ogólnopolskie.

20 lat działalności ZaFOS

Każdy jubileusz jest okazją do podsumowania. Podsumowanie dorobku 20. lat Forum jest imponujące. W wielu krajach działalność organizacji pozarządowych nazywana jest IV. sektorem rozwoju. Tysiące wolontariuszy tych organizacji wiedzą i widzą, kto potrzebuje pomocy. Kadra, wolontariusze, członkowie ZaFOS też to wiedzą.

Z okazji 20-lecia Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych dn. 25 czerwca br. w Willi West-Ende odbyła się konferencja jubileuszowa nt. „Usługi społeczne jako priorytet w działalności organizacji socjalnych”. W programie były wykłady członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Krzysztofa Balona nt. „Rola współkreacji usług użyteczności publicznej przez organizacje pozarządowe w umacnianiu demokracji” i Justyny Ochędzan nt. „ Rola organizacji pozarządowych w Polsce w świadczeniu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w świetle Rezolucji Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.”

(b)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA