Niedziela, 23 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

Projekty obywatelskie do realizacji

Data publikacji: 14 października 2016 r. 13:42
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:17
Projekty obywatelskie do realizacji
 

W piątek (14 października) Teresa Dera, wójt gminy Dobra, przedstawiła projekty mieszkańców, które będą zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wyłonione one zostały w głosowaniu, w którym wzięli udział wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16. rok życia. Uroczyste ogłoszenie wyników głosowania odbyło się... na boisku sportowym w Bezrzeczu przy ul. Górnej nie bez powodu, bowiem w tym miejscu ma powstać nowy plac zabaw, duża wiata, pod którą można będzie biesiadować i nowe, wielofunkcyjne boisko.

Radni gminy przeznaczyli na pierwszy w jej historii budżet obywatelski milion złotych, z czego 940 tys. złotych przeznaczone ma być na konkretne inwestycje realizowane w ramach zadań własnych gminy. Pozostała kwota, czyli 60 tys. złotych, będzie wykorzystana na cele pozainwestycyjne, głównie na wydarzenia kulturalne w 12 sołectwach gminy.

Mieszkańcy złożyli ponad 30 wniosków z propozycjami inwestycji z budżetu obywatelskiego. Głosowanie na zgłoszone projekty zakończone zostało 2 października. Po przeliczeniu głosów okazało się, że z milionowej puli zostanie wykonanych pięć projektów inwestycyjnych, w tym wspomniane boisko w Bezrzeczu. To niejedyna sportowa inwestycja, bo proces renowacji przejdzie też boisko w Mierzynie i kompleks sportowo - rekreacyjny w Grzepnicy. Mieszkańcy zadecydowali także o budowie zadaszonego parkingu dla rowerów w Dobrej oraz o wymianie rur cementowo - azbestowych w sołectwie Dołuje.

Poza konkretnymi inwestycjami zrealizowanych będzie aż 15 projektów pozainwestycyjnych. Będą miały one przede wszystkim charakter integracyjny, I nie chodzi tu tylko o zabawy i festyny z różnych okazji, ale także o integracyjne zajęcia ze sztuką artystyczną i rękodziełem. Nie zabraknie festynów rodzinnych, zajęć kulturalno - sportowych oraz imprez dla seniorów i dla najmłodszych mieszkańców. Wygląda na to, że milion z pierwszego w historii gminy Dobra budżetu obywatelskiego, został dobrze rozdysponowany i będzie z niego widoczny pożytek...

(mos)

Fot. Dariusz Gorajski

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA