Poniedziałek 18 października 2021r. 
REKLAMA

Pomóż w Spisie Powszechnym!

Data publikacji: 2021-05-06 13:29
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-06 13:34
Pomóż w Spisie Powszechnym!
Fot. GUS  

Startuje nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych posługujących się polskim językiem migowym. Oferty można składać tylko do końca tygodnia. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się biegle polskim językiem migowym, posługiwać się językiem polskim, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową: spis@um.szczecin.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego. Termin składania ofert: 6-7 maja br.

(isz)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ