Niedziela, 14 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Policzą osoby bezdomne

Data publikacji: 13 lutego 2019 r. 11:10
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:32
Policzą osoby bezdomne
 

Sprawdzą schroniska, noclegownie, altanki, odwiedzą szpitale, areszty śledcze, zajrzą do pustostanów – w nocy ze środy na czwartek (13/14 lutego) odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. 

Jest ono przeprowadzane co dwa lata na polecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Szczecinie gminnym koordynatorem badania będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pracownicy ośrodka przeprowadzą je wspólnie ze wszystkimi służbami i instytucjami prowadzącymi działania w ramach Pogotowia Zimowego.

Pierwsze takie badanie odbyło się w 2009 roku, ostatnie w lutym dwa lata temu. Na terenie całej Polski zliczono wówczas 33 tys. 400 osób bezdomnych. Najwięcej w województwie mazowieckim (4785 osób), śląskim (4782 osoby) i pomorskim (3319 osób). Najmniej w województwie podlaskim (693 osoby), świętokrzyskim (762 osoby) oraz lubuskim (886 osób). Na terenie Zachodniopomorskiego przebywało ich wówczas 2478, w Szczecinie 965.

– Tegoroczne liczenie zostanie przeprowadzone wieczorem i w nocy z 13 na 14 lutego we wszystkich schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach chronionych, izbach wytrzeźwień, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, aresztach śledczych, zakładach karnych oraz w miejscach przebywania osób bezdomnych – pustostanach, altanach ogródków działkowych, domkach – informuje Maciej Homis, rzecznik szczecińskiego MOPR. – Pracownicy naszego ośrodka przeprowadzą działania wspólnie z przedstawicielami straży miejskiej, policji, pogotowia ratunkowego, organizacji pozarządowych prowadzących schroniska i noclegownie, a także funkcjonariuszami straży ochrony kolei.

Procedurze liczenia osób doświadczających bezdomności będzie towarzyszył opracowany przez resort rodziny i pracy kwestionariusz na temat sytuacji respondentów (m.in. ich wiek, płeć, obywatelstwo, stan cywilny, okres bezdomności, jej przyczyny, a także źródła dochodów, formy korzystania z pomocy, potrzeby). Informacje te mogą zostać wykorzystane przez gminy do pracy w tych obszarach. ©℗ 

(gan)

Fot. Ryszard Pakieser

Fot. Ryszard Pakieser

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA