Poniedziałek, 25 września 2023 r. 
9 szczecin
REKLAMA

Piękniej za oknami. Rusza nabór

Data publikacji: 03 stycznia 2016 r. 21:04
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:39
Piękniej za oknami. Rusza nabór
Jedno z dwóch najnowszych otwartych podwórzy między blokami na Pomorzanach przy ul. Włościańskiej. Fot. Mirosław Winconek  

W pierwszych edycjach „Zielonych Podwórek" składane przez wspólnoty mieszkaniowe wnioski były „mniejsze”, skromniejsze, zwykle dotyczyły uzupełnienia już częściowo istniejących nasadzeń, postawienia urządzeń zabawowych dla dzieci. Z czasem projekty się rozrosły, są bardziej okazałe.

- To pomysły zagospodarowania terenu skrojone na miarę potrzeb mieszkańców. Lepszy projekt więcej kosztuje w realizacji, ale przynosi też lepszy efekt i staje się trwalszy. Może służyć przez długie lata - podsumowuje Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy ZBiLK.

Dofinansowaniem mogą być objęte przede wszystkim działania polegające na tworzeniu terenów zielonych (np. zakładanie nowych trawników, nowe nasadzenia, żywopłoty) wraz z towarzyszącą małą architekturą i miejscami wypoczynku (np. chodniki, alejki, ławeczki) oraz placów zabaw dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice). Dotyczy ono również projektów, których jednym z elementów jest postawienie wiaty lub parawanu na śmietniki.

Wysokość dofinansowania może wynosić: w przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku do 75% kosztów danego przedsięwzięcia, a w przypadku tworzenia placów zabaw dla dzieci 95% kosztów zakupu i montażu takich urządzeń i specjalistycznej.

Ze względu na skomplikowaną sytuację formalno-prawną wielu terenów przyległych do budynków wspólnot mieszkaniowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych podpisywał (i nadal podpisuje) ze wspólnotami porozumienia na nieodpłatne przekazanie wspomnianych terenów.

- Dzięki temu wśród mieszkańców rośnie też poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie - dodaje T. Owsik-Kozłowski.

Liczby pokazują, że program „zielonopodwórkowych" dotacji „chwycił". Pokazują to wymierne pieniądze, stał się zachętą do zaangażowania, zainteresowania i do działania, obudził świadomość, że ważne jest nie tylko to, co moje, ale i to co bezpośrednio wokół mnie.

* * *

ZBiLK rusza z naborem wniosków do dziewiątej edycji programu „Zielone Podwórka" i drugiej edycji jego bliźniaczego programu pn. „Zielone Przedogródki". Termin ich składania w roku 2016 do obu wyznaczony został od 2 stycznia do końca lutego, a nie - jak do tej pory - do 15. lutego. 
Na realizację każdego przeznaczonych zostanie po 1 mln zł. Każda z zainteresowanych wspólnot musi dołączyć do składanego przez siebie wniosku: potwierdzoną za zgodność kopię podjętej uchwały wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji w ramach programu, kosztorys i projekt planowanej inwestycji (dokument sporządzony w oparciu o właściwe przepisy dotyczące kosztorysowania i projektowania), oświadczenie zarządu wspólnoty o gotowości do realizacji przedsięwzięcia, w tym o jego zabezpieczeniu finansowym. ©℗

Tekst i fot. Mirosław Winconek

 

Na zdjęciach: Przykłady odnowionych podwórek

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA