Czwartek 20 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Park Wolności powstaje w Podjuchach [GALERIA]

Data publikacji: 2018-08-21 12:42
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:18
Park Wolności powstaje w Podjuchach
 

W Podjuchach trwa budowa nowego szczecińskiego parku – parku Wolności. Aktualnie przygotowywany jest teren, zakończyły się także rozbiórki zabudowań gospodarczych. Trwają prace polegające na poprowadzeniu instalacji pod przyszłe oświetlenie tego miejsca.

Obecnie wykonywane są wykopy pod przyłącze energetyczne. Dzięki niemu oświetlone będą nowe alejki oraz chodniki. Przy alejkach ustawione zostaną ławki, kosze na śmieci, poidełko czy tablice informacyjne.

Park będzie posiadał mnóstwo atrakcji. Jedną z nich będzie fontanna o średnicy 5,5 metra. Obmurowana zostanie kamieniami. Dzieci będą mogły korzystać z nowego placu zabaw. Znajdą się na nim urządzenia dla maluchów do szóstego roku życia. Będzie także huśtawka dla osób niepełnosprawnych. Park wzbogacony zostanie o 129 drzew liściastych i iglastych. Będzie w nim także ponad 600 krzewów.

Dla osób aktywnych powstanie chodnik-bieżnia o długości 200 metrów – z oznakowaniem miejsca Start/Meta, oznakowaniem długości odcinków co 50 metrów i urządzeniem do pomiaru czasu typu „Stoper”. Na terenie parku powstanie również ogrodzony wybieg dla psów.

Teren parku Wolności to także miejsce realizacji zwycięskiego projektu SBO 2018 – „Freedom Szczecin – najlepszy plac zabaw w mieście”. W ramach inwestycji na bezpiecznej nawierzchni wybudowany zostanie linowy plac zabaw w kształcie statku. Została podpisana także umowa z wykonawcą na zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej, która obejmuje budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i chodników.

Prace przy budowie parku rozpoczęły się w połowie lipca. Wykonawca ma 22 tygodnie na ich przeprowadzenie. Koszt tego zadania to 3,35 miliona złotych.

(isz)

Fot. ZUK

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Do ostatniej wypowiedzi
2018-08-23 10:49:32
Widzę, że puszczają panu nerwy. Do rady miasta chciałoby się kandydować, ale cię nie chcą, co? Doskonale domyślam się, kto w dawniejszym artykule nazwał autora poprzedniej petycji "durniem," a obecnie kto nazywa wszystkich, którzy mają inne zdanie "debilami". Zajmie się panem wkrótce prokuratura i odpowie pan karnie za wszelkie swoje pomówienia. Ustalenie adresu IP sprawcy, jest trywialne.
umiejętnie i z dużym zaangażowaniem.
2018-08-23 02:10:53
Rada Osiedla Podjuchy umiejętnie i z dużym zaangażowaniem zdobyła pieniądze z Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Te pieniądze mogły trafić na inne osiedle. Debilom nigdy się nie dogodzi. Debile będą kłamać mówiąc, że jest niszczona naturalna bariera przed hałasem ulicznym. W tym miejscu zabudowania są w odległości ok. 150 m od ulicy, a nowy park też będzie naturalną barierą chroniącą przed hałasem.
opanowany przez obszczymurków.
2018-08-22 09:04:46
Następny park ktory bedzie opanowany przez obszczymurków. Sklepy z alkoholem są w odległosci max 200 m. W parku Krzemienna/Sąsiedzka prawie wszystkie ławki zajmują obszczymurki. Sklep z alkoholem po drugiej stronie ulicy. Oczywiste że policja i straż miejska tu nie patroluje.
K-k
2018-08-22 07:58:34
Park Wolnosci i Zniewolenia. Rosna korki z przeładowania przejazdu przez Podjuchy obecnie 4 godziny na dobe i w srodku spalin i korków bedzie park do trucia .Porównanie Podjuch do Wężła Łękno jest takie jak taczki z Mercedesem.I Łekno idzie do przebudowy zas Podjuchy korkuja się juz od jednostki wojskowej..Nam nie o parki chodzi panie Krzystek tylko o normalna komunikacje bo w porównaniu do innych dzielnic nadal mueszkamy w republice bananowej.Wynoś sie z prezydentury jesli nie rozumiesz co mowia ludzie. I koniec fałszowania wyników na wyborach.
Otwarcie dopeiro po wyborach
2018-08-21 17:37:34
jaka szkoda, że rada osiedla nie będzie miała się czym pochwalić.
Ciąg dalszy nastąpi
2018-08-21 17:36:36
Co za bezczelność. Maciejko" Trzeba było wnosić odwołania na etapie administracyjnym " Nie można wnieść odwołania, skoro nikt nie został uznany za stronę postępowania. Urząd miasta z pełną świadomośćią naruszył prawa tych osób nie uznając ich za strony i nie przekazując żadnych decyzji. **************** Wszystkie dane nt placu zabaw były w kategorii plotek, informacji nieoficjalnych i prawnie nieważących. Poza tym ludzie byli przekonani że będzie to zwykły spokojny park, a nie plac zabaw, dlatego nie wnosili odwołań, bo nie przypuszczali, że zostaną wprowadzeni w błąd. Nikt im niczego nie przyniósł, nie pokazał o nic nie pytał. Projekt był wielokrotnie rozszerzany i modyfikowany, co chwile zmieniano założenia. **************** W mojej ocenie prezydent wydał decyzje ws, budowy parku z rażącym naruszaniem prawa w sposób w pełni świadomy, gdyż w 2017 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie [Wyrok z 2017-08-03, sygn. II SA/Sz 284/17] rozpatrzona została analogiczna sprawa dotycząca budowy oddziaływującego na nieruchomości sąsiednie parku na os. Warszewo w Szczecinie na podstawie naruszającej prawo decyzji wydanej przez prezydenta miasta Szczecina. W szczególności za zasadne w mojej ocenie są zarzuty: 1) a) rażącego naruszenia art. 7 kpa W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. W związku z art. 10 § 1: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań b) oraz rażącego naruszenia art. 9 kpa Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. w związku z art. 81 kpa: okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów - poprzez nieuwzględnienie wszystkich uczestników postępowania, co doprowadziło do uniemożliwienia wypowiedzenia się stronom co do przeprowadzonych dowodów oraz ustalonych okoliczności faktycznych i prawnych - oraz poprzez niepodjęcie z urzędu wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mimo że organ znał przed zakończeniem postępowań w niniejszej sprawie, wyrok z 2017-08-03 WSA w Szczecinie [sygn. II SA/Sz 284/17] w sprawie inwestycji w innym parku na terenie Szczecina (os. Warszewo), na którą wydał on wcześniej decyzje naruszająca prawo i interesy stron w analogiczny sposób, jak w sprawie niniejszej – doprowadzając ponownie do naruszenia interesu społecznego i słusznego interesu obywateli 2) rażącego naruszenia art. 77 kpa § 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy § 2. Organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu w związku z art. 107 § 3 kpa. (decyzja organu winna zawierać oznaczenie wszystkich stron) poprzez pominięcie okoliczności mających istotny wpływ na rozpatrzenie sprawy i w efekcie błędne ustalenie kręgu osób, którym przysługuje status strony przedmiotowego postępowania tj. pozostałych współwłaścicieli nieruchomości oraz wadliwe sporządzenie uzasadnienia decyzji 3) rażącego naruszenia art. 80. Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. poprzez niewykonanie spoczywającego na organie obowiązku i niezebranie materiału pozwalającego mu ocenić, czy pominiętym podmiotom, przysługuje status strony postępowania – bądź też poprzez dokonanie tej oceny wbrew zebranemu materiałowi dowodowemu 4) rażącego naruszenia art. 28 kpa Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek oraz rażącego naruszenia art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu poprzez nieuznanie właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu za strony postępowania
Bunia
2018-08-21 17:14:53
Szyszko kmiot zadbał o wycinkę drzew, a wszystko pod płaszczykiem krzyża i wolności. Jezus zwymiotowałby, gdyby zobaczył, co się wyrabia w jego imieniu.
Niemozliwe, musi być.
2018-08-21 16:43:01
Nie będzie ołtarza dla pobliskich włascicieli boga ? albo chociaż krzyż ? Niemozliwe, musi być.
SromotnikBezwstydny
2018-08-21 15:13:08
Park powstaje, a wolności coraz mniej....
Maciejko
2018-08-21 14:00:48
Trzeba było wnosić odwołania na etapie administracyjnym a teraz to można tylko czekać na otwarcie parku. Otwarcie z pompą dodajmy.
oto jak naprawdę wyglądał proceder budowy parku
2018-08-21 13:07:19
Wycięcie ponad 100 drzew nie zostanie zrekompensowane nowymi nasadzeniami, gdyż na rozrośnięcie drzew trzeba będzie czekać kilkadziesiąt lat, a ponadto większość obszaru „parku” stanowić będą betonowe place, trawniki, polany, wybieg dla psów. Pogorszone będą warunki jakości życia mieszkańców sąsiednich nieruchomości, w postaci m.in. wzrostu hałasu z pobliskiej głównej i ruchliwej ulicy Granitowej, wzrostu zanieczyszczenia powietrza generowanego przez ruch samochodowy z tej ulicy poprzez brak bariery w postaci drzew, wzrostu temperatury powietrza latem (brak zadrzewienia na dużych przestrzeniach powoduje znaczny wzrost temperatury powietrza okolicy) **** Co istotne wbrew kłamliwym twierdzeniom, że wycięte drzewa były chore lub rzekomo zagrażały bezpieczeństwu, w decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zezwalającej wycinkę drzew stwierdzono, że drzewa na obszarze inwestycji były *** "w dobrej kondycji zdrowotnej, bez widocznego posuszu gałęziowego, o dużej sile życiowej i odroślowej oraz że nie stanowiły zagrożenia dla osób i mienia, ponadto ich umiejscowienie w obrębie ruchliwej ulicy pozwala(ło) na ochronę osób zamieszkałych w okolicy od hałasu, pyłu i spalin pochodzących z dużego natężenia ruchu samochodowego; oraz że drzewa są nam niezbędne do życia, produkują tlen (jedno drzewo o wysokości 25m usuwa dobowi z otoczenia tyle CO2, ile emitują dwa domy jednorodzinne), stabilizują temperaturę w miastach, podczas ulewnych deszczów pomagają zapobiegać podtopieniom, są domem i źródłem pożywienia dla niezliczonych gatunków zwierząt" Właśnie z tego powodu, że drzewa były zdrowe, Marszałek Województwa naliczył ponad 210tys. złotych opłat z tytułu wycięcia drzew na obszarze inwestycji. ***** Niektóre nowe drzewa nasadzane były bezmyślnie bezpośrednio pod linią napowietrzną, co w przyszłości może spowodować konieczność ustalenia służebności przesyłu i budowy słupów na gruntach właścicieli sąsiednich nieruchomości, na których będzie musiała przebiegać nowa trasa tej linii. ***** To ledwie wierzchołek góry lodowej patologii związanych z tym parkiem. Lista zarzutów jest o wiele dłuższa.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA