Wtorek 07 grudnia 2021r. 
REKLAMA

Łącznik od zimy w budowie

Data publikacji: 2017-08-27 18:24
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 11:48
Łącznik od zimy w budowie
 

Przetarg na to zadanie szczeciński magistrat rozpisał jeszcze w listopadzie 2016 roku. Z ośmiomiesięcznym terminem wykonania. Chodzi o budowę nieco ponad 100-metrowego odcinka łącznika między ul. prof. Jana Królewskiego i skrzyżowaniem ulic Kruczej i Kormoranów. Koszt to 1 203 069, 96 zł plus 430 499, 91 zł za zlecenie dodatkowe na montaż tam sygnalizacji świetlnej. 

- Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową wynosi 8 miesięcy od przekazania placu budowy tj. od 10 lutego br. Prace postępują zgodnie z harmonogramem i powinny się zakończyć w pierwszej połowie października tego roku. Długość budowanego odcinka ulicy wynosi ok. 130 m - informuje Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta UM.

Zakres prac objął roboty rozbiórkowe, budowę: jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, schodów terenowych, palisady z elementów prefabrykowanych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci ciepłowniczej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kabli energetycznych 15kV i 0,4 kV, wykonanie ogrodzenia i zjazdu do istniejących garaży, oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie trawników.

Do tej pory wykonane zostały roboty rozbiórkowe, dokonano przebudowy kolidujących kabli energetycznych 15kV i 0,4 kV. Wykonano również część kanalizacji deszczowej i przebudowę kolidującej sieci ciepłowniczej. Zrealizowano także część robót drogowych. W tej chwili wykonawca prowadzi prace związane z robotami elektrycznymi, sanitarnymi i drogowymi.

Do wykonania pozostało: przebudowa sieci wodociągowej, budowa oświetlenia ulicznego, zakończenie kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy drogowej, jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, schodów terenowych, palisady z elementów prefabrykowanych, ogrodzenia i zjazdu z bramami do garaży od bloku przy ul. Kormoranów, oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie trawników.

Za realizację tej inwestycji odpowiada Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin.

W trybie zamówienia z wolnej ręki z-ca prezydenta Szczecina Michał Przepiera z Bożeną Kowalewską, dyrektorką Wydziału Inwestycji Miejskich UM zawarli ze spółką Strabag na początku lipca br. również umowę na budowę u zbiegu ulic Królewskiego, Kruczej i Kormoranów sygnalizacji świetlnej.  Z terminem wykonania jej do 10 października tego roku. Za 430 499, 91 zł. ©℗

(MIR)

Na zdjęciu: Na budowę łącznika ul. prof. Jana Królewskiego z ulicami Kruczą i Kormoranów o długości 130 m spółka Strabag dostała aż 8 miesięcy do pierwszej połowy października.

Fot. Mirosław Winconek

 

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

,
2017-08-27 21:36:37
Jak zwykle, w końcu to Szczecin.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA