Czwartek 01 grudnia 2022r. 
REKLAMA

Kwiatowa wreszcie na przetarg [GALERIA]

Data publikacji: 2017-02-27 18:23
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 11:30
Kwiatowa wreszcie na przetarg
 

W budżetach samorządowych Szczecina ta ulica na Gumieńcach pojawiała się wśród inwestycji regularnie od 2009 roku. I równie regularnie z listy przebudów miejskich dróg wypadała. Chodzi o ul. Kwiatową. Dokumentacja projektowa zadania gotowa była od 2012 roku. Po licznych deklaracjach z lat minionych Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wreszcie ogłosił w tym miesiącu przetarg na roboty. Pewności jednak nie ma, że przebudowa ruszy wiosną. Stanie się tak, o ile ZDiTM uda się wyłonić wykonawcę. 

Optymistyczne scenariusze co do realizacji tego przedsięwzięcia urzędnicy magistratu i z ZDiTM roztaczali także w 2015 i w 2016 roku. W lutym ub.r. powiało nawet optymizmem. Oto bowiem urzędnicy komunikowali, że – cytujemy w oryginale – „obecnie w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego trwa procedura związana z przygotowaniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w celu umożliwienia ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania jw., w zadeklarowanym wcześniej terminie, tj. do końca I kwartału 2016 r.”. Te jedne z ostatnich w sprawie i z minionego roku firmował jeszcze ówczesny Andrzej Grabiec, zastępca dyrektora ZDiTM ds. infrastruktury drogowej.

Grabiec wyjaśniał, że dokumentacja wykonawcza przebudowy ul. Kwiatowej, jaką sporządziła Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski, zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji z 12.09.2013 r., jest podstawą zamówienia publicznego. I tu jeszcze jeden cytat w oryginale: „(…) a ze względu na rok jej wykonania [dokumentacji] wymaga bezwzględnie aktualizacji i przystosowania do realizacji inwestycji formule pozwalającej na jednoczesną jej aktualizację i wykonanie robót budowlanych”. Dalej dyr. Grabiec powtarzał, że bez odpowiedniego opisania przedmiotu zamówienia, które ZDiTM wykonuje siłami własnymi, prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania będzie niemożliwe. Jednocześnie wtedy informował, że wśród wielu zadań przekazanych jednostce do realizacji przez magistrat w 2016 r. są m.in. przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza – Czorsztyńska – Żołnierska – Wernyhory – Reduty – Ordona czy przebudowa ul. Wiosennej. Oba – jak dodawał Grabiec – ze względu na szybkie terminy realizacji i możliwość utraty dofinansowania na nie są zadaniami priorytetowymi dla miasta. Pojawiło się jeszcze jedno uzasadnienie. A mianowicie, jak tłumaczył A. Grabiec, „nagła awaria mostu Cłowego i konieczność doprowadzenia go jak najszybciej do przydatności użytkowej, całkowicie zdeterminowała kolejność wykonywania powierzonych zadań ZDiTM w roku 2016”.

Były zastępca dyrektora ds. infrastruktury drogowej A. Grabiec przekonywał, że wszystkie opóźnienia w przeprowadzeniu przetargu są – tu także cytat – „wynikiem dbałości o należyte wykonanie i przygotowanie zamówienia”. I znów deklarował, że ZDiTM nadal planuje rozpoczęcie przebudowy ul. Kwiatowej w 2016 r., a przeprowadzenie przetargu na wykonawcę na przełomie września i października. 

W tych okolicznościach sam zatem fakt, że ZDiTM wreszcie dopiął temat i ogłosił przetarg na wykonanie przebudowy ul. Kwiatowej, można by uznać na sukces. Teraz nie pozostaje nic innego, jak czekać do dnia wyznaczonego na składanie ofert przez zainteresowane zleceniem firmy. Ten ZDiTM wyznaczył do 13 marca.

Jeśli wykonawca się znajdzie i ZDiTM podpisze z nim umowę, to roboty  - w założeniu - miałyby potrwać do sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy. Na całej długości ul. Kwiatowej (327,54 m) od ul. Ku Słońcu do rejonu skrzyżowania z ulicami Różaną i Leopolda Okulickiego ma być przebudowana jezdnia z wyniesieniami w nawierzchni spowalniającymi ruch. Powstanie tam małe rondo. Urządzone zostanie ono na wysokości skrzyżowania z ul. Brodnicką z przejezdną wyspą środkową o średnicy 14 metrów. Zbudowane zostaną dwa pasy ruchu szerokości po 3 m każdy. Do tego nowe chodniki, miejsca postojowe, zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie. Drogowcy zajmą się też likwidacją kolizji z instalacjami infrastruktury podziemnej, w tym sieciami energetyczną i telekomunikacyjną. Przewidziane są wycinki drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia w tym rejonie, a do tego montaż nowych wiat przystankowych, ławek, barierek ochronnych, koszy na odpady, pali separacyjnych, stojaków rowerowych, krat i ogrodzeń drzew. Ma to być ulica o ruchu uspokojonym z dopuszczalną prędkością 30 km/h. Przejściach dla pieszych, perony dla autobusów i dojścia do przejść mają być dostosowane do poruszania po nich bezpiecznie osób niedowidzących z rzędami płytek z żółtymi kulistymi i podłużnymi wypustkami. 

W budżecie na ten rok radni Szczecina zapisali na realizację tej odkładanej przez lata inwestycji kwotę 4 413 240 zł. ©℗

Tekst i fot.: Mirosław WINCONEK

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Ulice
2017-02-28 07:05:01
Ulic w gorszym stanie są dziesiątki w Szczecinie: Krasińskiego, Kolumba, Bulwar Śląski, Ks. Mściwoja, Tkacka itp. itd.
Pan Witek
2017-02-27 20:38:46
A Wileńska i Białostocka wyglądają jak drogi czołgowe na poligonie. Ku Słońcu od granicy miasta aż do Ronda Giersoa dziurawa, pofałdowana i niebezpieczna. Na to powinny iść pieniądze, a nie na idiotyczne mariny, przełomy i ścieżki rowerowe. Nie mówiąc już o slumsach w centrum miasta.
Wacek
2017-02-27 20:09:31
No to poranne koreczki bedą genialne. A ktoś już wie z ZDiTM, jak będzie wyglądała tymczasowa organizacja ruchu? Bo jakoś nie widzę autobusów na wąskim rozkopanym placu budowy, dziurawa Hrubieszowska też się do tego nie nadaje...
????
2017-02-27 18:48:48
po kiego grzyba tam takie rondo???

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA