Środa, 04 października 2023 r. 
13 szczecin
REKLAMA

Kwartał 36 na warsztat, czyli finał konkursu [GALERIA]

Data publikacji: 11 sierpnia 2016 r. 07:38
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:11
Kwartał 36 na warsztat, czyli finał konkursu
 

W czwartek, 11 sierpnia br., rozstrzygnięty zostanie konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rewitalizacji obszaru obejmującego kwartał nr 36 śródmiejskiej zabudowy, ograniczony aleją Wojska Polskiego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Małkowskiego i Księcia Bogusława w Szczecinie.

Konkurs został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 kwietnia 2016 tego roku. Termin złożenia projektów upłynął 8 sierpnia.W wyznaczonym terminie złożone zostały 3 kompletne prace konkursowe.

Wśród wymagań, jakie musiały spełnić opracowania, znalazły się m.in. te dotyczące zapewnienia swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnych, rozwiązania  miejsc parkingowych – parkingu podziemnego na min. 150 miejsc, zabezpieczenia miejsc integrujących - miejsc spotkań mieszkańców, zapewnienia żłobka lub innego miejsca dla minimum 20 dzieci, miejsc na odpady komunalne, lokalizacji podziemnych zbiorników na deszczówkę i budowę rnowego budynku  na minimum 30 lokali.

Przy weryfikacji prac uwzględniono m.in. zgodność z wytycznymi określonymi przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie oraz wytycznymi architekta miasta, zaleceniami konserwatorskimi do planowanej rewitalizacji.

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody i wyróżnienia, w tym nagrody pieniężne. 

Kontynuowane przez Szczecińskie TBS działania, które na terenie kwartału 36 będą się odbywać w ramach programu Rewitalizacja „Bliżej przestrzeni 2016–2022”, mają służyć korzystającym z tej przestrzeni, czyli mieszkańcom oraz innym osobom, których codzienne życie jest związane z tym miejscem. Zmiany te nie mogą odbywać się bez ich udziału. Dlatego Szczecińskie TBS zaprosiło mieszkańców i użytkowników nieruchomości w kwartaledo aktywnego udziału w planowanej inwestycji już na etapie przygotowań, choć aktywna współpraca jest przewidziana również w dalszych etapach jej realizacji. Szczególnie istotne było zebranie uwag i opinii, które użytkownicy i mieszkańcy kwartału mogli przekazać w rozprowadzonych wśród nich ankietach.

Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w dniach 18–29 kwietnia tego roku. Takich ankiet dostarczono  467 ze szczegółowymi pytaniami o dotychczasowy sposób korzystania z przestrzeni wspólnych, a także o największe bolączki i propozycje zmian. Wypełnione ankiety przekazali w większości mieszkańcy kwartału (95 proc. wypełnionych ankiet) w wieku średnim i starsze (81 proc. ankiet). Z analizy udzielonych przez ankietowanych odpowiedzi wynika, że mieszkańcy cenią sobie kwartał jako miejsce do życia. Szczególnie ważnym aspektem jest jego usytuowanie w centrum, a także, choć w zdecydowanie mniejszym zakresie, więzi międzysąsiedzkie.

Mimo że ponad połowa ankietowanych deklarowała częste użytkowanie wnętrza kwartału, niespełna 10 proc. osób wskazała na sposób korzystania, który budować może relacje międzyludzkie (spotkanie z sąsiadami, spędzanie czasu na terenie zielonym, aktywność z dziećmi) jednocześnie podkreślali, że obok zaniedbanych budynków i otoczenia, brak miejsc do wypoczynku, wspólnych spotkań i placu zabaw stanowi największą wadę mieszkania w obrębie kwartału (łącznie 40 proc. ankietowanych).

Oczekiwane przez ankietowanych mieszkańców zmiany, które miałaby przynieść rewitalizacja to przede wszystkim stworzenie wyodrębnionych miejsc wypoczynku w otoczeniu zieleni, placu zabaw i miejsc do aktywnego spędzania czasu (miejsca do ćwiczeń, organizacji imprez takich jak pchli targ, podwórkowych festynów, klubu osiedlowego) – liczy na to aż 77% ankietowanych. Sygnalizowali  również potrzebę poprawy jakości miejsc składowania odpadów i stworzenie zadaszonych, dyskretnych wiat śmietnikowych, które nie kolidowałyby z możliwością spędzania wolnego czasu we wnętrzu kwartału. ©℗

(MIR)

Fot. Mirosław WINCONEK

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Konkurs
2016-08-11 08:44:47
A czy w zapisach konkursu jest również zamieszczony zapis o dopuszczeniu rocznego opóźnienia w realizacji inwestycji, jak to zwykle bywa w Szczecinie?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA