Sobota 13 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Gimnazjaliści napiszą egzamin

Data publikacji: 2017-04-18 16:35
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 11:39
Gimnazjaliści napiszą egzamin
 

W środę (19 kwietnia) rozpoczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalny. W Szczecinie przystąpi do niego 2 737 gimnazjalistów. Uczniowie ostatnich, trzecich klas rozpoczną go sprawdzianem wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych.

Egzamin gimnazjalny jest powszechny, obowiązkowy i zewnętrzny. Oznacza to, że zdają go wszyscy uczniowie, a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Uczniowie piszą go w swoich gimnazjach, lecz ich prace sprawdzają zewnętrzni egzaminatorzy. Egzamin odzwierciedla wiedzę z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Wyniki są brane pod uwagę w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Mają nawet większe znaczenie niż oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Gimnazjalny sprawdzian wiedzy z trzech lat nauki potrwa do piątku. Uczniów czeka w tym czasie pięć lub sześć egzaminów. Codziennie przystępować będą do dwóch egzaminów: o godz. 9 i 11. Dzisiejszy składa się z 60-minutowego egzaminu z historii i wos-u. Następnie po godzinnej przerwie, odbędzie się egzamin z języka polskiego, który potrwa 90 min. W czwartek, jako pierwszy, odbędzie się godzinny egzamin z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Po 60-minutowej przerwie gimnazjaliści przez 90 minut rozwiązywać będą zadania z matematyki. W piątek trzecioklasiści wykażą się znajomością języka obcego na dwóch poziomach. O godz. 9 pisać będą egzamin na poziomie podstawowym. Po godzinnej przerwie gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym. Oba egzaminy trwają po 60 min. Pierwszy jest obowiązkowy dla wszystkich, drugi piszą tylko ci uczniowie, którzy zdawanego języka uczyli się od szkoły podstawowej oraz chętni. Najwięcej uczniów zdaje język angielski. ©℗

(el)

Na zdjęciu: Ubiegłoroczny egzamin w Gimnazjum nr 46

Fot Ryszard PAKIESER

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA