Czwartek, 30 maja 2024 r. 
REKLAMA

Dwa kwadranse nadzwyczajne

Data publikacji: 29 grudnia 2015 r. 15:41
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:38
Dwa kwadranse nadzwyczajne
 

Niespełna dwa kwadranse z 10-minutową przerwą trwała pierwsza nadzwyczajna w tej kadencji, a zarazem ostatnia w tym roku, sesja radnych Szczecina. Zwołana została w trybie nagłym na wtorek tylko po to, by jeszcze przed sylwestrem zmienić jedną z dat w uchwale dotyczącej czasu obiwązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, a przy okazji uzupełnić składy osobowe komisji.

- Nasz dotychczasowy lokalny program rewiltalizacji, uchwalony, w 2010 r., miał zakreśloną perspektywę czasową do 2015 roku. Nie wiem, jak to się stało, tym bardziej, że jednocześnie w samym wykazie przedsięwzięć, zakładanych do realizacji z unijnym dofinansowaniem, znadują się także projekty wykraczające poza ten kończący się właśnie 2015 rok - stwierdził Piotr Mync, zastępca prezydenta, tłumacząc radnym skąd pośpiech i nadprogramowa w kalendarzu sesja.

Jak dodał Mync, wprawdzie ustawa o rewitalizacji pozwala na posługiwanie się starymi dokumentami strategicznymi w tym zakresie do 2023 r., ale - jak zaznaczył - z ostrożności i z uwagi na zamiar rychłego wejścia w procedury składania wniosków o środki z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, najprostszym z rozwiązań, dających podstawę do zabiegania o takie dofinansowanie planowanych inwestycji, była poprawka sprowadzająca się do korekty daty obowiązywania szczecińskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji i wydłużenia jej do 2020 roku.

Marszałek zachodniopomorski ogłosił harmonogram naboru wniosków do konkursu, który dotyczy finansowego wsparcia projektów z puli zapisanej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, wyznaczając termin na 3 października 2016 roku. O środki będą mogły starać m.in. wspólnoty
mieszkaniowe, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, przedsiębiorcy, tbs-y, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje chociażby w obszarach starej, przedwojennej zabudowy w kwartałach śródmiejskich, czy na zedgradowanych terenach poprzemysłowych.

Podczas ekspresowej sesji wtorkowej radni uzupełnili również składy komisji po personalnych roszadach, jakie wymusiły ostatnie wybory parlamentarne i nominacje na rządowe stanowiska. Do komisji budżetu i finansów powołani zostali Urszula Pańka i Krzysztof Piotrowski. Ten ostatni zasilił ponadto szeregi komisji: rozwoju, promocji i gospodarki morskiej oraz budownictwa i mieszkalnictwa. Natomiast Joanna Bródka w komisji rewizyjnej zastąpiła klubową koleżankę Grażynę Zielińsk, która - według statutu - w niej zasiadać nie może po wyborze na wiceprzewodniczącą rady. Najliczniejsze aktualnie są w radzie komisje ds. kultury i ds. edukacji, w których zasiada przeszło połowa radnych z pełnego jej 31-osobowego składu - w tej pierszej jest ich aż 18, a w drugiej 17.©℗

Mirosław WINCONEK

Fot.: Robert STACHNIK

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Mieszkaniec
2015-12-29 16:51:36
Przerwa musi być aby każdy zapamiętał że to PiS pracuje :) ps.przerwa była podyktowana brakiem zrozumienia treści, który jeden z radnych PiS czytał :)
Dandi
2015-12-29 16:40:52
Nad tą kultura to już od dawna unoszą się jakieś opary? Z czego to?Ktoś może wie?
jojo
2015-12-29 16:14:25
Załatwiacze swoich spraw , radni i prezydent

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA