Czwartek 11 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Cały Szczecin w kwiatach. Więcej czasu na zgłoszenia

Data publikacji: 2022-06-29 10:43
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-29 10:43
Cały Szczecin w kwiatach. Więcej czasu na zgłoszenia
Fot. Mirosław Winconek  

Do 11 lipca br. przedłużamy termin na zgłoszenia w najbardziej kolorowym, zielonym i lubianym konkursie pod hasłem „Cały Szczecin w kwiatach". To już 48. jego edycja, w której na zwycięzców czekają nagrody i chwała wraz z tytułami pierwszych wśród najlepszych, którzy staną do rywalizacji.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców, którzy ukwiecają swoje balkony i tarasy, pielęgnują przydomowe ogrody czy inne tereny zielone, w tym podwórka, przedogródki, przyblokowe zieleńce czy klomby. Jak również do tych, którzy aranżują swoje tzw. małe zielone enklawy zlokalizowane w kompleksach rodzinnych ogrodów działkowych. Udział w nim mogą wziąć nie tylko osoby prywatne, ale także szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, instytucje, organizacje społeczne, firmy prywatne i lokale usługowe, wspólnoty mieszkaniowe, także spółdzielnie.

Jury będzie oceniać zielono-kwiatowe enklawy pod kątem doboru i różnorodności nasadzonych roślin, walorów estetycznych i oryginalności kompozycji. Ideą tej rywalizacji jest bowiem „propagowanie estetyki oraz różnych form upiększania miejsca zamieszkania poprzez dobór i pielęgnację kwiatów i krzewów oraz innych oryginalnych rozwiązań zagospodarowania terenów zielonych”. Podobnie jak w minionych latach przyznana zostanie specjalna Nagroda Publiczności, której laureata wyłoni SMS-owe głosowanie Czytelników „Kuriera”.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby lub podmiotu zgłaszającego, dane kontaktowe (numer telefonu, najlepiej komórkowy), precyzyjne dane adresowe zgłaszanego miejsca (w przypadku kompleksów rodzinnych ogrodów działkowych prosimy o dokładną lokalizację przez podanie nazwy kompleksu, numeru konkretnej działki i ewentualnie – bo tak też bywa – nazwy alejki) oraz nadesłanie zdjęć (w liczbie 3-5 w formie papierowej lub cyfrowej, przy czym każde z nich nie może przekraczać 5 Mb) bądź krótkiego filmu, który nie może przekraczać 30 Mb, ukazujących to miejsce. Zdjęcia lub film powinny przedstawiać plan ogólny i najatrakcyjniejsze elementy przestrzeni, które poddane zostaną wstępnej, pierwszej ocenie członków jury.

W zgłoszeniu warto też wskazać kategorię. Natomiast w tytule e-maila lub na karcie/kopercie należy umieścić nazwę konkursu: „Cały Szczecin w kwiatach”. Miejsce złożenia zgłoszeń – redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (skrzynka na budynku lub sekretariat, III piętro, pok. 53). Zgłoszenie można wysłać też zwykłą pocztą (list z prezentacją, w tym zdjęcia w formie papierowej, ewentualnie zdjęcia w formie cyfrowej lub film na nośniku danych, jak płyta CD/DVD, pendrive) albo pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: kwiaty@24kurier.pl. Materiały konkursowe nie będą zwracane.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń komisja ustali ścisłą listę finalistów, którzy zostaną poproszeni o ponowne przesłanie zdjęć lub filmu ukazujących rośliny w innym stadium sezonu wegetacyjnego, tj. wykonanych między 15 a 31 sierpnia. A w wydaniach papierowych naszej gazety i na stronie 24kurier.pl  pokażemy ich dokonania.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału! ©℗

Mirosław WINCONEK

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA