poniedziałek, 21 września 2020.
Strona główna > Wiadomości > Bezpiecznie na obozy i kolonie

Bezpiecznie na obozy i kolonie

Bezpiecznie na obozy i kolonie
Data publikacji: 2020-06-21 19:42
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-22 15:42
Wywietleń: 781 459407

Za niecały tydzień wakacje. Wiadomo już, że pomimo pandemii kolonie i obozy będą organizowane w Polsce, lecz z określonymi ograniczeniami sanitarnymi. Organizatorzy będą musieli wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży. Jak powinien wyglądać tego lata bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, podało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Co roku o tej porze MEN publikuje informator „Bezpieczny wypoczynek”. Tegoroczny jest wyjątkowo obszerny i przygotowany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży służą ograniczeniu ryzyka zakażenia COVID-19 dzieci i młodzieży oraz kadry podczas pobytu na obozie lub kolonii. Dotyczą przygotowania wypoczynku, wyżywienia uczestników, bazy noclegowej, postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników lub kadry. Są też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

– Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie. W tej chwili kuratorzy oświaty rzstrzygają procedury wyłaniania organizatorów wypoczynku dofinansowanego z budżetu państwa. W tym roku na wypoczynek zaplanowano blisko 28 mln zł – poinformowała Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W salach przestronniej

MEN zaleca, by przed wyjazdem rodzice przekazali dzieciom najważniejsze informacje o zasadach higieny i zachowania społecznego dystansu. Powinni zaopatrzyć je w maseczki lub inne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu.

Na wypoczynek mogą wyjechać wyłącznie dzieci zdrowe oraz takie, które w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą zakażoną oraz nie mieszkały z osobą w kwarantannie. Oświadczenie w tej sprawie składają rodzice. Powinni oni też udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. W przypadku zaś niepokojących objawów u dzieci rodzice są zobowiązani do odbioru ich w ciągu 12 godzin. Miejsce, w którym przebywała osoba z podejrzeniem koronawirusa, organizator ma obowiązek zdezynfekować.

Wypoczynek w obecnej sytuacji może być zorganizowany tylko w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa i przeznaczonych do wypoczynku dzieci oraz młodzieży. W trakcie trwania obozu zostaną ograniczone odwiedziny uczestników przez opiekunów.

Grupy uczestników będą mniej liczne z powodu konieczności zachowania większego dystansu. Grupy dzieci do lat 10 powinny liczyć maksymalnie 12 osób, a powyżej 10 lat – do 14 osób. W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy. W jednym pomieszczeniu może być zakwaterowanych do czterech osób przy zachowaniu powierzchni 4 m kw. na osobę. Taka sama powinna być minimalna przestrzeń w pomieszczeniach przy prowadzeniu zajęć.

Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby.

Posiłki na zmiany

Również na stołówce podczas jedzenia posiłków powinien być zachowany dystans społeczny pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.

Organizator jest zobowiązany do przeszkolenia w tym zakresie kadry i opracowania szczegółowego regulaminu wypoczynku. Ma również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem. Również organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić środki higieniczne dla personelu oraz uczestników wypoczynku i zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, powinien mieć na wyposażeniu dodatkowe środki: nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, przyłbice.

Sprzęt tylko o gładkich powierzchniach

Sprzęt sportowy, sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane, a przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować, należy usunąć

Program kolonii lub obozu powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup obozu podczas pobytu. Wyjścia i wycieczki w miejsca publiczne powinny zostać ograniczone do minimum. Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi.

Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice. Powinien on też wymagać od dzieci i kadry regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (ograniczyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. roku życia). Aby to umożliwić, należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. Należy też wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.

Standardowe codzienne prace porządkowe również wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników oraz bieżącej dezynfekcji toalet. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu całościowemu sprzątaniu i dezynfekcji, zaś wymiana turnusów powinna być zorganizowana tak, aby ich uczestnicy nie mieli ze sobą kontaktu.

Szczegółowe zalecenia na: www.me.gov.pl. ©℗

(el)

Fot. archiwum

Gdzie w tym roku wybierasz się na wakacje?

 

Komentarze

W tym roku
wybieram się do Wuhan.
2020-06-22 15:34:52

Dodaj komentarz

logo hejt stop
Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
20
na godz. 18:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Filmy

Solidarność na fasadzie szczecińskiej filharmonii

Nekrologi

Sonda

Czy zaproponowane przez miasto podwyżki opłat i rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania wraz z obniżkami cen w komunikacji miejskiej uzdrowią sytuację parkingową w śródmieściu Szczecina?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie